Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metai

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 559 KB)

Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF dokumentas, 254 KB)

Aiškinamasis raštas I ketvirtis (PDF dokumentas, 635 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, 307 KB)

2018 metai

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 510 KB)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 512 KB)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 560 KB)

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 442 KB)

 

Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 231 KB)

Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 255 KB)

Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 260 KB)

Finansavimo sumos IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 231 KB)

 

Aiškinamasis raštas I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 442 KB)

Aiškinamasis raštas II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 476 KB)

Aiškinamasis raštas III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 504 KB)

Aiškinamasis raštas IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 495 KB)

 

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 279 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 295 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 305 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 247 KB)