Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metai

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 510 KB)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 512 KB)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 560 KB)

 

Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 231 KB)

Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 255 KB)

Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 260 KB)

 

Aiškinamasis raštas I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 442 KB)

Aiškinamasis raštas II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 476 KB)

Aiškinamasis raštas III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 504 KB)

 

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 279 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 295 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 305 KB)