Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metai

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 520 KB)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 499 KB)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 562 KB)

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 408 KB)

 

Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 246 KB)

Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 253 KB)

Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 256 KB)

Finansavimo sumos IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 241 KB)

 

Aiškinamasis raštas I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 506 KB)

Aiškinamasis raštas II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 446 KB)

Aiškinamasis raštas III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 498 KB)

Aiškinamasis raštas IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 297 KB)

 

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 330 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 81,2 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 309 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (PDF dokumentas, dydis 230 KB)