Apie mus

2020-03-22
R. Midvikio skulptūra-ekslibris „Senis ir jūra“

Biblioteka šiandien ir praeityje

VIZIJA IR MISIJA. Mes dirbame tam, kad įkvėptume, padėtume ir skatintume bendruomenę skaityti, pažinti ir mokytis visą gyvenimą. Esame atvira naujovėms, profesionali, moderni ir draugiška organizacija, kurioje teikiamos informacinės, kultūros, švietimo bei technologinės paslaugos, kurioje kiekvienas gali rasti gerą knygą, ieškoti informacijos elektroniniuose ištekliuose, prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.

BIBLIOTEKŲ METAI. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu 2016-ieji metai buvo paskelbti Bibliotekų metais. Prie Viešosios bibliotekos atidengtas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Tauragės rajono Garbės piliečio Regimanto Midvikio (1947–2015) skulptūra-ekslibris „Senis ir jūra“, skirtas rašytojui Ernestui Hemingvėjui.

SUKAKTIS. B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka kitais metais, 2021-aisiais, švęs 90-metį, o 2020 m. spalio mėn. – Birutės Baltrušaitytės 80-metį.

PASLAUGOS. 2019 m. rajono bibliotekose lankėsi 25 proc. gyventojų (19 proc. miesto ir 32 proc. kaimo). Bibliotekų paslaugomis naudojosi 50,3 proc. rajone gyvenančių vaikų. Bibliotekose užregistruota 9366 vartotojai (67 vartotojais mažiau negu 2018 m.), kurių kiekvienas vidutiniškai per metus apsilankė 15,3 karto ir pasinaudojo 19 fiz. vnt. dokumentų.

Informacinių paslaugų kokybės gerinimas, virtualių paslaugų plėtra, kraštotyros medžiagos prieinamumo ir žinomumo didinimas informacijos vartotojams – modernios bibliotekos funkcijos. Viešosios bibliotekos lankytojams suteikiama prieiga prie 16 prenumeruojamų duomenų bazių (14 EBSCO Publishing, INFOLEX ir Naxos Music Library). Bibliotekų paslaugos yra šiuolaikiškos, reikalingos bendruomenei,  padedančios susipažinti su inovacijomis, skatinančios užimtumą, veiklumą, pažangą, suburiančios žmones bendravimui.

TRADICIJOS. Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ bei tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai Tauragėje sulaukia vis daugiau žiūrovų ir tampa tradiciniais. Dalyvaujama šalyje kasmet organizuojamoje Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. Nuo 2014 m. jos metu apdovanojamos „Tauragės metų knygos“. Bibliotekose vyksta Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų renginiai. Lankytojai mėgsta literatūrinius vakarus,  knygų pristatymus, susitikimus su iškiliais žmonėmis, sukakčių ir įvykių minėjimus, paskaitas.

PROJEKTAI. 2019 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo tris projektus: „Skaitymo virusas“ (2900,00 Eur) „Prie garažų“ (2500,00 Eur) ir „Saulėlydžio posmai“ (2000,00 Eur). Iš viso 2019 m. Lietuvos kultūros taryba skyrė 7400,00 Eur. Tauragės rajono savivaldybė prie projektų įgyvendinimo prisidėjo 2220,00 Eur. Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa finansavo 15 Viešosios bibliotekos projektų (iš viso 4870,00 Eur). Devyni projektai (2760,00 Eur.) vyko Viešojoje bibliotekoje, šešis (2110,00 Eur.) įgyvendino bibliotekos filialai. Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa finansavo du projektus (600,00 Eur). Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa finansavo „Anglų kalbos stovyklos „Smiley“ (1000,00 Eur) projektą. Iš viso 2019 m. buvo finansuoti 29 projektai, kurių įgyvendinimui buvo skirti 29385,00 Eur. Taip pat pritrauktos privačių rėmėjų lėšos – 220,00 Eur.

Įdomiausios veiklos vykdytos 2013–2015 m.

Išsamias rajono bibliotekų veiklos apžvalgas bei statistinę informaciją 2010–2019 m. rasite čia.


Tauragės viešosios bibliotekos istorijos fragmentai (1931–2011 m.)

Tauragės   rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka savo duris skaitytojams atvėrė 1931 m. birželio mėnesį, kai mieste, po ilgai trukusių bendruomenės skundų ir prašymų, buvo atidarytas Valstybės  Centralinio  knygyno  (taip  tuo metu  buvo  vadinama  pagrindinė  šalies biblioteka) skyrius.   Bibliotekai buvo  nupirkta  10 knygų, o jos   vedėja   paskirta   matematikos   mokslus   baigusi Larisa Koppaitė,   išsilavinusi  ir  kultūringa moteris, dirbusi bibliotekoje iki pat mirties (1952 m.). Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Ji buvo gausiai miestelėnų lankoma, nors ir menkai valdžios finansuojama bei aprūpinama.

1937 m. Valstybės centralinio knygyno Tauragės skyrius pavadintas Valstybės viešąja biblioteka. Pasikeitė jos statusas, gerėjo fondų komplektavimas.

Sovietinės bei hitlerinės okupacijos metais buvo sunaikinta didelė dalis vertingos literatūros. Pokario metais sovietinė valdžia vos ne kiekviename kaime įsteigė  klubus-skaityklas, užversdama jas beverte stalinine literatūra. Į bibliotekas buvo žiūrima kaip į komunistinės ideologijos tarnaites. Vadovavo joms kas norėjo ir kas netingėjo. Nežiūrint į nuolatinį darbo ideologizavimą, tendencingą komplektavimą, rajono  bibliotekos stengėsi vykdyti savo tikrąją misiją - šviesti ir informuoti žmones.

1946–1950 m. bibliotekoje dirbo 2 darbuotojai. 1950 m. ji pavadinta Tauragės rajonine biblioteka, didėjo spaudinių fondas, skaitytojų ir bibliotekininkų skaičius.

1955–1962 m. Rajoninei bibliotekai vadovavo teisininkas Pranas Šebeda. P. Šebeda pradėjo knygų fondo apskaitą, nuo 1959 m. sudarytos ir pradėtos pildyti bendroji straipsnių, recenzijų ir kraštotyros kartotekos. Skaitytojai į biblioteką buvo kviečiami bibliotekiniais plakatais, knygų parodomis, teminiais vakarais, garsiniais skaitymais, skaitytojų konferencijomis ir kitomis masinio darbo formomis.

1962–1979 m. bibliotekai vadovavo bibliotekininkė-bibliografė  Birutė Venckienė. 1977 m. rajono masinių bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė biblioteka tapo Centrine biblioteka su 3 miesto ir 29 kaimo filialais.

1979 m. balandžio 26 d. Centrinės bibliotekos direktore paskirta aukštąjį bibliotekininkės išsilavinimą turinti Vida Kazakevičienė, vadovavusi bibliotekai 30 metų. 1984 m. Centrinė biblioteka persikraustė į dabartines patalpas (iki tol ji dirbo įvairiose miesto vietose: Šaulių rūmuose, Bažnyčių gatvės 20-ame name ir kt.).

1988 m. Centrinė biblioteka aktyviai įsitraukė į atgimstančios Lietuvos visuomeninį gyvenimą. Ji tapo diskusijų, visuomeninių judėjimų centru, čia buvo įsikūrusi rajono Sąjūdžio taryba, rinkosi Žaliųjų klubas, moterų bei kitos organizacijos.

1995 m. Centrinei bibliotekai grąžintas Viešosios bibliotekos pavadinimas. Pradėjo didėti skaitytojų skaičius, įsigyta daugiau knygų. Vis daugiau bibliotekos veiklos sričių buvo kompiuterizuojama – raštvedyba, reklama, parodų apipavidalinimas, kraštotyrinio pobūdžio knygelių leidimas. 1996 m. Viešosios bibliotekos specialistai jau galėjo naudotis interneto paslaugomis.

1997 m. pradėtas komplektavimo ir katalogavimo procesų automatizavimas, elektroninio katalogo kūrimas.

1999 m., įgyvendinus Atviros Lietuvos Fondo ir Atviros visuomenės instituto finansuotą programą “Biblioteka – bendruomenės informacijos centras”, pradėtos teikti elektroninės paslaugos vartotojams. 2001 m.  atidaryta 5 darbo vietų Interneto skaitykla, kurią finansavo LR Kultūros ministerijos programa “Visuomenės informacinis aprūpinimas”. Tais pačiais metais VB direktorė  V. Kazakevičienė sukūrė bibliotekos internetinę svetainę. 2003 m. įdiegtas LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) skaitytojų aptarnavimo posistemis, pakeitęs bibliotekininkų darbo pobūdį ir kompetenciją.

2006 m. pradėta Viešosios bibliotekos pastato renovacija, kuri baigta 2008 m. Atnaujintas eksterjeras ir interjeras, patalpos tapo patogesnės lankytojams.

2009 m. karjerą baigė ilgametė bibliotekos vadovė Vida Kazakevičienė. Jai suteiktas Tauragės rajono Garbės pilietės vardas. V. Kazakevičienė žinoma kaip kultūros paveldo puoselėtoja, atvira naujovėms vadovė. Tauragės viešoji biblioteka viena iš pirmųjų šalies viešųjų bibliotekų pradėjo diegti informacines technologijas, įgyvendinti nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kurių dėka biblioteka tapo modernia bendruomenėje vertinama informacijos ir kultūros įstaiga.

2009–2016 m. bibliotekai vadovavo režisierius, fotografas, menotyros magistras Sigitas Kancevyčius.

2011 m. bibliotekos direktoriaus iniciatyva Tauragės rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 30 d. sprendimu bibliotekai suteikė žymios kraštietės, rašytojos ir poetės, literatūros mokslininkės profesorės Birutės Baltrušaitytės vardą. Klaipėdos “Eglės leidykla” išleido puikaus dizaino, pačių bibliotekininkų parengtą, Viešosios bibliotekos 80-mečiui skirtą knygą „Trumpa Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1931-2011“ (redaktorius Sigitas Kancevyčius, sudarytoja Danutė Tauginaitė). Ąžuolų alėjoje prie rajono Kultūros rūmų pasodintas ąžuoliukas pirmajai Viešosios bibliotekos vedėjai LARISAI KOPPAITEI (PDF dokumentas, dydis 84 KB) atminti.

Į 9-ąjį savo veiklos dešimtmetį biblioteka įžengė moderni, šiuolaikiška ir atsinaujinusi, tenkindama 3,5 tūkstančio vartotojų poreikius, fonduose turėdama 270 tūkstančių dokumentų ir profesionalius, paslaugius bei atsakingus darbuotojus.

Parengė Birutė Lukoševičienė

Informacijos skyriaus vedėja