Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (PDF dokumentas, dydis 367 KB)

Asmens duomenų tvarkymo Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje  taisyklės (PDF dokumentas, dydis 248 KB)

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės (PDF dokumentas, dydis 236 KB)

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises forma (PDF dokumentas, dydis 453 KB)

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – Vyr. bibliotekininkė–LIBIS administratorė Greta Dagienė, tel. 8 648 12 425, taulibis​@​tauragevb.lt