Č
Zita Čepaitė (g. 1957 m. Kazbarynų k.) – žurnalistė, rašytoja, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė (nuo 2012 m.)
Alfonsas Čepauskas (g. 1929 m. Skaudvilėje) – dailininkas grafikas, dailės parodų rengimo grupės „Ars longa“ vadovas, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos ekslibrisininkų klubo narys
Virginijus Čepliejus (g. 1947 m. Skaudvilėje) – vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys
Margarita Ona Čepukienė (g. 1936 m. Gaurėje) - dailininkė grafikė
 
  D
Aleksas Dabulskis  (g. 1934  m. Pilsūdo k.) – poetas satyrikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Kira Daujotaitė (g. 1921 m. Tauragėje - mirė 2013 m. Kaune) – žymi šokėja, choreografė, pedagogė
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (g. 1939 m. Skaudvilėje - mirė 2015 m. Juodkrantėje) – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė
Almutas Dravininkas (g. 1939 m. Balčių k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto mokslinis sekretorius, vyresnysis mokslinis bendradarbis, „Žemės ūkio enciklopedijos” mokslinės redakcinės tarybos narys
Juozas Dryja–Visockis (g. 1848 m. Batakiuose – mirė 1916 m.  Rusijoje) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius
Artūras Dubickas (g. 1964 m. Tauragėje) – habilituotas fizinių matematikos mokslų daktaras, profesorius, Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Zelma Mėta Dumašiūtė (g. 1924 m. Stragutės k. – mirė 2002 m.) – kalbininkė, filologijos mokslų daktarė (1961 m.)
 
   E
      Chaim-Fishel Epstein (g. 1874 m. Tauragėje – mirė 1942 m. JAV) – Dorpato (Latvija) Vyriausiasis
      Rabinas, vietinio universiteto dėstytojas, publicistas, nuo 1923 m. Rabinas JAV
 
    F
Virginijus Feiza (g. 1960 m. Skaudvilėje) - biomedicinos mokslų daktaras (1993), Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas
Grigorijus Fišas (g. 1926 m. Tauragėje - mirė 2006 m. Vilniuje) – advokatas, Lietuvos žydų religinės bendruomenės tarybos narys. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“
Edmundas Frėjus (g. 1949 m. Tauragėje – mirė 2009 m. Kaune) – metalo skulptorius 
 
G
Albinas Gailius (g. 1940 m. Užvėjų k.) - technikos mokslų daktaras (1968), VGTU Statybinių medžiagų  katedros profesorius (2003), Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Medžiagotyros  mokslininkų sąjungos narys, Europos Komisijos ekspertas 
Juozas Gaižauskas (g. 1968 m. Tauragėje) – aktorius, TV laidų ir renginių vedėjas
Antanina Gargasaitė -Jarienė-Repšienė (g. 1915 m. Paegluonio k.) – JAV lietuvių visuomenės veikėja, pedagogė
Liudas Gargasas (g. 1944 m. Butenių k.) – biomedicinos mokslų daktaras (1981), KMU Kardiologijos instituto kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijos vedėjas, Tarptautinės elektrokardiologų draugijos, tarptautinės biomedicininės inžinerijos draugijos narys
Petras Gargasas (g. 1911 m. Paegluonio k. – mirė 1966 m. Vilniuje) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras (1966 m.), LSSR nusipelnęs ekonomistas (1965 m.)
Stasys Gedvilas (g. 1913 m. Vaidatonių k. – mirė 1987 m. Kaune) – dainininkas
Genutė Gedvilienė (g. 1959 m. Tauragėje) – socialinių mokslų daktarė (edukologija) (2000), VDU Socialinių mokslų fakulteto prodekanė, Edukologijos katedros profesorė
Jonas Genys (g. 1945 m. Skiržemės k.- mirė 2013 m. Šiauliuose) – fizinių mokslų daktaras (matematika) (2005), ŠU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos katedros vedėjas, docentas
Algirdas Genutis (g. 1950 m. Ridikiškės k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto Inovacijų ir informacinio aprūpinimo skyriaus vedėjas, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Agroenergetikos katedros docentas (einantis pareigas)
Rima Girniuvienė (Girnius) (g. 1958 m. Tauragėje) – sociologė, JAV lietuvių bendruomenės Bostono apylinkės pirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės narė, ansamblio „Jaunos širdys“ vadovė
Vytautas Greičius (g. 1949 m. Sodalės k.) – teisėjas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (iki 2009 m.)
Regina Vidutė Gudauskaitė (g. 1941 m. Tauragėje) - chemijos inžinerijos mokslų daktarė
Leonas Gudelis (g. 1925 m. Tauragėje – mirė 2000 m. Vokietijoje ) – gydytojas, Tauragės bičiulių draugijos Vokietijoje įkūrėjas, Tauragės Garbės pilietis