H
Habdangas Dainotas (g. 1932 m. Skaudvilėje – mirė 1989 m. Skaudvilėje) – pedagogas, kraštotyrininkas, literatas
 
I
Liudas Ivanauskas (g. Pabambių km.) – medicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto Analizinės toksikologinės chemijos katedros vedėjas
 
J
 
Aleksandras Jacikevičius (g. 1922 m. Barsukynės k. – mirė 1999 m. Klaipėdoje) – psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, psichologijos mokslų daktaras (1970 m.) 2009 m. KU Pedagogikos fakultete atidaryta prof. A. Jacikevičiaus vardo auditorija.
Balys Jacikevičius-Varūnas (g. 1911 m. Skaudvilėje – mirė 1982 m. JAV) – žymus JAV lietuvių knygų ir natų leidėjas
Alvidas Jancevičius (g. 1953 m. Vėžalaukio k.) – žurnalistas, režisierius, cirko istorijos metraštininkas, iliuzionistas
Ramutis Jancevičius (g. 1959 m. Butkelių k.) – teisininkas, prokuroras, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (1997–2016)
Albinas Januška (g. 1960 m. Sarapiniškių k.) – politikas, diplomatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras
Birutė Jasaitienė (Užgirytė) (g. 1930 m. Tauragėje – mirė 2003 m. JAV) – žymi JAV lietuvių visuomenės veikėja, filantropė
Antanas Jasaitis (g. 1936 m. Kuisių k. – mirė 1999 m. Vilniuje) – biochemikas, bioenergetikas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (1993), Lietuvos MA narys korespondentas
Juozas Jasaitis (g. 1930 m. Kuisių k. – mirė 2010 m.) – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras (filologija) (1969), Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Gintarė Jautakaitė (g. 1958 m. Tauragėje) - dainininkė, kompozitorė ir poetė
Salvinija Jautakaitė-Hargreaves (g. 1962 m. Tauragėje) - choro dirigentė ir pedagogė
Nijolė Jautakienė (g. 1935 m. Gaurėje) – žymi kultūros veikėja, muzikos mokytoja ir chorvedė
Ona Jautakienė-Umantaitė (Jautakė) (g. 1957 m. Batakių k.) - poetė, prozininkė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, žurnalistų sąjungos narė
Regina Jokubauskaitė (g. 1949 m. Skaudvilėje) – televizijos ir radijo diktorė, filmų garsintoja
Petras Jonikas (g. 1906 m. Antringių k. – mirė 1996 m. JAV) - žymus JAV lietuvių kalbininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas ir puoselėtojas, filologijos mokslų daktaras
Raimondas Jonikas (g. 1936 m. Taurų k. mirė 2012 m.) – Lietuvos nusipelnęs treneris, kūno kultūros ir sporto žymūnas
Romana Jonušienė ( g. 1931 m. Tauragėje) – „Bočių“ bendrijos etnokultūros klubo „Kraitė“ vadovė, Tėviškės pažinimo draugijos Dzūkijos skyriaus atstovė
Jonas Jurkus (g. 1954 m. Staiginės k. ) – inžinierius mechanikas, 2000–2004 m. kadencijos Seimo narys, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.)
Stanislovas Juščius (g. 1931 m. Laužininkų k.)–choro dirigentas, pedagogas, Klaipėdos
muzikos centro mišraus choro „Alna“ meno vadovas ir dirigentas
Vytautas Juščius (g.1952 m.  Lauksargių k.) –  ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius (2007)
 
 K
Jonas  Kairevičius (g. 1940 m. Mišeikių k.) – advokatas, Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos teisininkų draugijos narys, Juozo Lukšos-Daumanto fondo (JAV) koordinatorius Lietuvoje, JAV lietuvių fondo „Į laisvę“ lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo tarybos pirmininkas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sinodų pirmininkas
Tomas Kairiūkštis (g.1925 m. Tauragėje – mirė 2003 m. Vilniuje) – gydytojas patologas fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, medicinos mokslų daktaras (1971 m.)
Arūnas Kairys (g. 1939 m. Tauragėje) – inžinierius mechanikas, bendrovės „Mitnija” Pramoninių pastatų skyriaus viršininkas,  LSRS (1971 m.) ir SSRS (1975 m.) premijų laureatas
Tamara Kalibataitė (g. 1926 m. Griežpelkių k. – mirė 2010 m.) – žymi šokėja,choreografė
Antanas Zenonas Kaminskas (g. 1953 m. Tauragėje) – inžinierius ekonomistas, LR Vyriausybės kancleris (2001–2006 m.)
Algirda Ona Karaliūtė (g. 1932 m. Tauragėje) – poetė, dailininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė
Vaclovas Karbauskis (g. 1958 m. Tauragėje) – Lietuvos Respublikos  Seimo narys, Seimo Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijos seniūnas
Juozas Karvelis (g.1934 m. balandžio 18 d. Eičių k. – mirė 2018 m. balandžio 12 d.) – Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto  signataras, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinės jūrų organizacijos Informacinio centro viršininkas, tolimojo plaukiojimo kapitonas
Jolita Elijana Jūratė Kavaliūnaitė (g. 1942 m. Tauragėje) – JAV lietuvių literatūros tyrinėtoja, rašytoja, profesorė
Liveta Kazlauskienė (g. 1964 m. Tauragėje) – estrados dainininkė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė
Jonas Petras Kenstavičius (g. 1927 m. Liaudginų k. – mirė 2008 m.) – miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų daktaras (1988 m.)
Vytautas Kėdaitis (1953 m. Batakių geležinkelio stotis) – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, VU Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros docentas
Jurgis Kisnėrius (g. 1920 m. Galmenų k. – mirė 1986 m. Vilniuje) – geologas, gamtos mokslų daktaras (1959 m.)
Abelis Klenickis (g. 1904 m. Tauragėje – mirė 1990 m. Vilniuje) – kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, pedagogas, kultūros veikėjas
Otilija Klimaitienė (g. 1956 Tauragėje) – LR patentinė patikėtinė, AAA Baltic Service Company Law Firm“ direktorė, Tauragės kraštiečių draugijos pirmininkė
Leonas Klumbys (g. 1921 m. Žygaičiuose – mirė 2010 m.) – neurochirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos, Europos ir Pasaulio neurochirurginių draugijų narys
Egidijus Knispelis  (g. 1966 m. Tauragėje) – žurnalistas, TV laidų vedėjas
Mindaugas Komskis (g. 1979 m. Tauragėje) – fotografas, dirba laisvai samdomu fotografu reklamos, leidinių srityje Anglijoje.
Benjaminas Kondratas (g. 1933 m. Požerūnų k.) – lituanistas, literatas
Jonas Kruopas (g. 1908 m. Sakalinės k. – mirė 1975 m. Vilniuje) – kalbininkas, filologijos mokslų daktaras (1952 m.)
Zenonas Kubaitis (g. 1937 m. Lėkiškės k. - mirė 2015 m. Kaune) – habilituotas technologijos mokslų daktaras (1991), Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas
Ona Birutė Kubilienė (Krasauskaitė (g. 1907 m. Gargasų dv. – 1972 m.) – JAV lietuvių dainininkė
Milita Kumpytė–Bilevičienė (g. 1934 m. Drąslaukio k. – mirė 1999 m. Kaune) – dailininkė keramikė
Pranas Algimantas Kuisys (g. 1938 m. Sartininkų k.) –  technologijos mokslų daktaras (1977), VGTU VšĮ  Kokybės vadybos centras direktorius