L
Genovaitė Laugalienė (g. 1947 m. Tauragėje) – vertėja, LKA Užsienio kalbų instituto direktorė
Liuda Laugalytė (Stungevičius) (g. Pužų k.) –  Kanados Hamiltono miesto radijo stoties laidos lietuviams „Gintariniai aidai” vedėja, 2005 m. LR Prezidento apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu.
Žygimantas Laurinavičius (g. 1947 m. Tauragėje) – muzikas, akordeonistas, pedagogas ir poetas
Mykolas Leškevičius (g. 1877 m. Tauragėje – mirė 1932 m.) – smuikininkas, mėgėjų teatro aktorius, režisierius
Algimantas Liekis (g. 1943 m. Stokaičių k.) – humanitarinių mokslų daktaras (istorijos) (1982), docentas, mokslinių leidinių „Lietuvos mokslas“ ir „Lietuvių tauta” vyriausiasis redaktorius, VGTU Mokslotyros centro direktorius, VU dėstytojas
Alvidas Lukošaitis (g. 1966 m. Kunigiškių k.) – politologas, socialinių (politikos) mokslų daktaras (2004), Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, docentas, Seimo parlamentinių tyrimų departamento direktorius (nuo 2007 m.)
 
M
Algimantas Macijauskas (g. 1958 m. Tauragėje) – tautodailininkas, audėjas. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas
Audronė Macijauskienė (g. 1961 m. Tarailių k.) – tautodailininkė, audėja. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas
Povilas Marengolcas (g. 1927 m. Adakave – mirė 2005 m. Šiauliuose) – architektas
Hamletas Vladislavas Markšaitis (g. 1937 m. Tauragėje) – matematikas, fizinių mokslų daktaras (1999)
Jonas Martinavičius (g. 1949 m. Papušynio k.) –socialinių mokslų (ekonomika) daktaras (1983), docentas, VU Ekonomikos fakulteto bakalauro studijų reikalų prodekanas
Pranas Martinkus (g. 1926 m. Dvarviečių k. – mirė 2007 m.) – žurnalistas, pedagogas
Aušra Martišiūtė-Linartienė (g. 1967 m. Batakių k.) – literatūrologė, Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, lietuvių dramos istorikė ir tyrinėtoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
Juozas Mažeika (g. 1907 m. Pagramantyje – mirė 1976 m. Vilniuje) – operos dainininkas
Eltonas Meleckis (g. 1962 m. Tauragėje) – pulkininkas leitenantas, generolo J. Žemaičio Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vilniaus S. Dariaus ir S. Girėno eskadrilės vadas, lėktuvų sporto meistras
Nijolė Michelkevičienė-Samoškaitė (g. 1930 m. Tauragėje - mirė 2014-12-21 Kaune) – gydytoja, žurnalistė, kraštotyrininkė, meno saviveiklininkė. Kauno gėlininkų draugijos valdybos, gėlininkų draugijos, Lietuvos gėlių selekcijos draugijos, Kauno bitininkų draugijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų triušininkų draugijos narė
Regimantas Midvikis (g. 1947 m.  Eidintų k. - mirė 2015-06-13 Tauragėje) – dailininkas, skulptorius
Audrius Miečius (g. 1964 m. Tauragėje) – majoras, Lietuvos kariuomenės Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Parašiutinio rengimo centro viršininkas, Tarptautinės kariuomenių sporto tarybos ekspertas, parašiutų sporto teisėjas
Juozas Mieliulis (g. 1919 m. Batakiuose – mirė 2009 m. JAV) – tapytojas, filosofas, dailės pedagogas 
Vaidas Mikalauskas (g. 1967 m. Tauragėje) – UAB „Nemuno deltos projektai“ projektų vadovas, UAB „NDP Klaipėda“, UAB „Archklubas“ direktorius, Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos architektų rūmų nuolatinis narys
Valdas Mikalauskas (g.1977 m. Lomių k.) – istorikas, teisininkas, VU Orientalistikos centro arabų kalbos dėstytojas (iki 2003 m.), dirba Europos Bendrijų Teisingumo Teisme
Jurgis Mikelaitis (George Mikell) (g. 1929 m. Bildenių k.) – Anglijos ir Australijos kino aktorius
Aldona Virginija Mikšytė-Kunčienė (g. 1936 m. Tauragėje) – dainininkė
Liudvikas Milašius (g. 1948 m. Tauragėje – habilituotas technikos mokslų daktaras (1993), docentas, Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose (Lenkija)
Viktoras Miltakis (g. 1938 m. Tauragėje) – buvęs ilgametis Lietuvos monetų kalyklos generalinis direktorius
Vladas Minius (g. 1924 m. Tauragėje) – gydytojas ftiziatras ir pulmonologas, biomedicinos mokslų daktaras, rašytojas, vertėjas medicininių knygų autorius
Aldona Misevičiūtė (g. 1926 m. Tauragėje - mirė 2013 m. Kaune) – agronomė, selekcininkė, biomedicinos mokslų daktarė (agrarinių m.), žemės ūkio mokslų kandidatė (1952 m.), LSSR nusipelniusi agronomė (1972 m.), Lietuvos mokslų premijos laureatė (1998 m.)
Algimantas Mituzas (g. 1937 m. Taurų k.) – inžinierius chemikas, habilituotas technologijos (cheminė inžinerija) mokslų daktaras (1999), KTU Silikatų technologijos katedros profesorius, AB „Akmenės cementas” filialo vadovas
Juozas Mockaitis (g. 1907 m. Mažonų k. – mirė 1995 m. JAV) – JAV lietuvių agronomas, agronomijos mokslų daktaras, Mičigano universiteto profesorius
Juozas Mockaitis (g. 1936 m. Traklaukio k.) – agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų kandidatas (1968 m.), LSSR nusipelnęs agronomas (1982 m.)
Vincas Mockus (g. 1898 m. Globių k. – mirė 1981 m.) –  matematikas
Zigmas Montvila (g. 1946 m. Užvėjų k. - mirė 2011 m.) – gydytojas echoskopuotojas, vienas iš ultragarsinės diagnostikos Lietuvoje pradininkų, šaškių sporto veteranas
Zigmantas Motiekaitis (g. 1936 m. Dacijonų k.) – kūno kultūros ir sporto darbuotojas, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ direktorius, buvęs Lietuvos sporto komiteto vadovas,  sklandymo (1964 m.) ir lėktuvų sporto (1969 m.) SSRS sporto meistras, LSSR nusipelnęs treneris (1972)
Antanas Mozeris (g. 1927 m. Mozeriškės k.) – memuaristas