Š
Antanas Šalkauskas (g. 1924 m. Skaudvilėje) – biologas, socialinių mokslų daktaras
Diana Šaparnienė-Kazlauskaitė (g. 1965 m. Tauragės r.) – socialinių mokslų daktarė (2002), profesorė. ŠU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėja, Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos nepriklausoma ekspertė, tarptautinės mokslininkų asociacijos IARTEM , Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė
Elena Šapokienė-Valskytė (g. 1928 m. Pužų k. – mirė 2009 m.) – pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė (1990), profesorė
Vaidas Šeferis (g. 1974 m. Tauragėje) – filologijos mokslų daktaras,Brno Masaryko universiteto docentas (Čekija)
Rimantas Šegžda (g. 1959 m. Molupio k.) – LR komercijos atšė Ukrainoje, buvęs LR ŪM Prekybos departamento direktorius
Klemensas Šeputis (g. 1943 m. Sartininkų k.) – Lietuvos pramonininkų konfederacijos tarybos, prezidiumo ir valdybos narys, buvęs Mašinų ir prietaisų pramonės įmonių asociacijos prezidentas
Kęstutis Šetkus (g. 1980 m. Tauragėje) – Valstybinio turizmo departamento vyriausiasis specialistas žmogiškiesiems ištekliams, VDU dėstytojas
Vytautas Šileikis (g. 1952 m. Tauragėje) – technologijos mokslų daktaras (1993), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, Baltijos prekybos rūmų asociacijos viceprezidentas
Viktoras Šimaitis (g. 1917 m. Ožnugarių k. - mirė 1993 m. Čikagoje) - JAV lietuvių visuomenės veikėjas, poetas
Vladas Šimaitis (g. 1911 m. Ožnugarių k. - mirė 1988 m. Čikagoje) - teisės m. dr., JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Remigijus Šimašius (g. 1974 m. Tauragėje) – teisininkas, socialinių mokslų daktaras (2002), politikas, Vilniaus meras (2015), Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas (2016), buvęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas, LR Teisingumo ministras (2008), Seimo narys (2012)
Gediminas Šimkus (g. 1938 m. Nemeilių k.) – KU Režisūros katedros docentas (1988), bendrijos „Mažoji Lietuva“, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos tarybos narys
Juozas Šimkus (g. 1922 m. Čiuteikių k.- 2015 m. Vokietijoje) – kultūros veikėjas, dailininkas mėgėjas.
Rimvydas Šliažas (g. 1936 m. Tauragėje) – JAV lietuvių germanistikos mokslų daktaras
Juozas Špelveris (g. 1955 m. Tauragėje) – Lietuvos badmintono rinktinės vyriausiasis treneris, Lietuvos badmintono federacijos viceprezidentas, Baltijos badmintono asociacijos prezidentas, Kauno badmintono klubo direktorius
Elma Šturmaitė (g. 1949 m. Juodpetrių k.) – dailininkė akvarelistė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Gražina Švažienė-Degutytė (g. 1938 m. Tauragėje) – dailininkė, keramikė, VDU Vizualiojo ir taikomojo meno fakulteto keramikos katedros vedėja, docentė, Lietuvos dailininkių moterų draugijos, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
 
T
Algimantas Vladislovas Tamašauskas (g. 1938 m. Tauragėje) – JAV lietuvių architektas, architektūros istorikas
Regimantas Tamošaitis (g. 1956 m. Skaudvilėje) – literatūros tyrinėtojas, eseistas, kultūrologas, humanitarinių mokslų daktaras (1996), VU Lietuvių literatūros katedros docentas
Loreta Tarasevičienė (g. 1963 m. Tauragėje) – dailininkė keramikė
Virginija Timinskaitė (g. 1953 m. Skaudvilėje) – vertėja, Gruzijos ambasados Lietuvoje darbuotoja
Petras Tinginys (g. 1951 m. Batakiuose – mirė 2002 m. Kretingoje) – poetas, menininkas, muzikantas
 
U
Šarūnas Carlas Užgiris (g. 1936 m. Pužiškių k.) – mechanikos inžinierius, JAV „Ateitininkų šalpos fondo“ tarybos pirmininkas
Vytautas Ignas Užgiris (g. 1931 m. Pužiškių k. – mirė 2006 m. Kaune) - JAV medicinos ir fiziologijos daktaras
 
V
Jonas Vabalas-Gudaitis (g. 1881 m. Ožnugarių k. – mirė 1955 m. Vilniuje) – pedagogas, psichologas
Zigmas Jonas Vaišvila (g. 1939 m. Kuturių k.) – agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1996), LŽŪU profesorius, Lietuvos žemdirbystės instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis
Juozas Vaitkus (g. 1928 m. Jucaičių k. – mirė 2016 m.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras, LVA Garbės profesorius (2002 m.), veterinarijos mokslų kandidatas (1954 m.)
Petras Vaivada (g. 1906 m. Tauragėje – mirė 1989 m. Vilniuje) – skulptorius, nusipelnęs meno veikėjas (1954), liaudies dailininkas (1956)
Vladas Valentinavičius (g. 1929 m. Vaidatonių k.) – fizikas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, memuaristas
Juozapas Varkulevičius (g.1788 m. Skaudvilėje – mirė 1838 m. Skaudvilėje) – kunigas, poetas
Vytautas Venckus (g. 1930 m. Skaudvilėje – mirė 1995 m. Grigiškėse) – mokytojas, pjesių autorius
Marija Bernadeta-Venskutė (g. 1902 m. Batakiuose – mirė 1998 m. JAV) – JAV lietuvių muzikė, kompozitorė, vienuolė
 
Z
Loreta Zdanavičienė (g. 1962 m. Tauragėje) – dailininkė tapytoja
Romualdas Zemeckis (g. 1964 m. Ringių k.) – agrarinių mokslų daktaras, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius, Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius
Boleslovas Zubrickas (g. 1930 m. Vaidatonių k. – mirė 2011 m.) – chorvedys, pedagogas, muzikologas, humanitarinių (istorijos) mokslų daktaras (1984)
 
Ž
Aušra Žičkienė-Navasaitytė (g. 1964 m. Tauragėje) – humanitarinių mokslų daktarė (etnologija) (2001), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Jonas Žičkus (g. 1924 m. Norkiškės k. - mirė 2007 m. Birštone) – memuaristas, politinis kalinys, tremtinys
Hugo Žielys (g. 1948 m. Pryšmantų k.) - chemijos mokslų daktaras
Rūta Žilinskienė (g. 1940 m. Tauragėje) – Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė
Renata Žumbakytė-Šermukšnienė (g. 1970 m. Tauragėje)– biomedicinos mokslų daktarė (2007),KMU Kineziologijos ir sporto medicinos katedros lektorė, Kauno apskrities sporto medicinos centro sporto medicinos gydytoja.
 
 
Pastaba: Žinynas sudaromas, remiantis publikuotais šaltiniais. Papildymus ir pasiūlymus, pastabas apie  netikslumus maloniai prašome siųsti el. paštu: infsk​@​tauragevb.lt arba adresu: Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriui, Respublikos g. 3 , LT 72252 Tauragė
 
Sudarė Birutė Lukoševičienė ir Laima Pikčiūnienė
Informacijos skyrius
 
Atgal į viršų
Titulinis