Kraštiečiai: personalijų žinynas

2012-03-19

Žymūs Tauragės krašto žmonės 
Personalijų žinynas

Į žinyną įtraukti kraštiečiai, gimę Tauragės rajone

(Sąrašas nėra baigtinis, jis nuolat pildomas)

A
Kęstutis Ambrozaitis (g. 1959 m. Gaurėje)biomedicinos mokslų daktaras, UAB „Lithuanian Tours“ vadovas
Juozas Arbačiauskas (g. 1924 m. Batakiuose - mirė 2016-03-16 Anglijoje) – Anglijos lietuvių poetas
Albinas Arkauskas (g. 1957 m. Tauragėje) – aktorius
Egidijus Arnašius (g. 1968 m. Tauragėje) – kunigas, kompozitorius, dainų autorius ir atlikėjas
Jonas Arvasevičius (g. 1936 m. Vėžalaukio k. - mirė 2014-12-07 Vilniuje) - istorikas, humanitarinių mokslų daktaras (1975), docentas (1983), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, laikraščio „Alio reklama“ redaktorius
Saulius Arvasevičius (g. 1964 m. Tauragėje) – žurnalistas, laikraščio „Alio, reklama“ generalinis direktorius, redaktorius ir leidėjas
Janina Asadauskienė (g. 1954 m. Tauragėje) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė
Vincas Atkočaitis (g. 1907 m. Lybiškių k. – mirė 1935 m. Brazilijoje) – literatas, savo kūrinius skelbęs Brazilijos lietuvių periodikoje
Juozė Juzefa Augaitytė-Tamašauskienė (g. 1906 m. Kuisių k. – mirė 1996 m. JAV)žymi operos dainininkė (lyrinis sopranas) ir pedagogė
Elena Augaitytė (g. 1928 m. Kuisių k.) – dailininkė, gintaro apdirbimo meistrė
 
B
Lida Bagdonienė (Liorančaitė) (g. 1948 m. Tauragėje - chemijos mokslų daktarė
Juozas Bakšas (g. 1933 m. Gerviečių k. – mirė 1991 m. Šakiuose) – žurnalistas
Birutė Baltrušaitytė-Masionienė (g. 1940 m. Treinosios k. – mirė 1996 m. Vilniuje)poetė, prozininkė, vertėja, literatūros mokslininkė, Vilniaus universiteto profesorė
Y. L.  Barukh (g. 1873 m. Tauragėje – mirė 1953 m. Tel-Avive) – žydų rašytojas ir vertėjas
Albinas Juozapas Batavičius (g. 1938 m. Devynakių k.) – muzikantas, kraštotyrininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro sąjungos narys, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys
Romas Batūra (g. 1937 m. Tauragėje – 2021-02-02 Vilniuje) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, buvęs VPU Lietuvos istorijos katedros vedėjas, 1993–2000 m. Sąjūdžio tarybos pirmininkas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karo istorijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas
Arūnas Artūras Bautrėnas (g. 1956 m. Skaudvilėje) – geodezininkas, geografijos mokslų daktaras (2002), Vilniaus universiteto kartografijos centro darbuotojas
Jonas Bendikas (g. 1940 m. Alangos k.) – technikos mokslų daktaras (1992), 1984–2009 – VGTU docentas
Romas Bernotas (g. 1941 m. Tauragėje) – sportininkas, treneris pedagogas, tarptautinės klasės sporto meistras, poetas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys
Vytautas Bikneris (g. 1939 m. Tauragėje) – gydytojas, tautodailininkas, Lietuvos homeopatų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės liaudies medicinos gydytojų asociacijos narys, Homotoksikologijos asociacijos ir refleksoterapeutų draugijos narys
Leonas Bildušas (g. 1927 m. Tauragėje) – žymus JAV lietuvių kultūros darbuotojas, chemikas
Vytautas Bildušas (g. 1923 m. Tauragėje – mirė 2009 m. JAV) – žymus JAV lietuvių visuomenės veikėjas, chemikas
Teodoras Blinstrubas (g. 1906 m. Požerūnų k. – mirė 1999 m. JAV) – pedagogas, žymus JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Aleksandras Bobinskis (g. 1876 m. Tauragėje – mirė 1938 m. Latvijoje)  inžinierius, knygų apie telefoną ir telegrafą autorius
Violeta Boreikienė (g.1960 m. Tauragėje) LR Seimo narė, Ekonomikos ir vadybos magistrė
Antanas Brazauskas (g. 1931 m. Antšunijų k. - mirė 1985 m.) – pedagogas, kraštotyrininkas  
Kęstutis Bredelis  - (g. 1971 m. Tauragėje) -Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros lektorius, mokytojas, Lietuvos laisvės gynėjas. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus IV laipsnio ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu
Ana Bruodelė (Brodele(g. 1910 m. Tauragėje – mirė 1981 m. Latvijoje) – latvių rašytoja
Julija  Brožaitienė-Kalvanaitė (g. 1949 m. Tauragėje) – habilituota biomedicinos mokslų daktarė, gydytoja kardiologė
Algimantas Bublys (g. 1941 m. Tauragėje) – žymus JAV lietuvių architektas
Rolandas Bučinskas (g. 1961 m. Tauragėje) – sportininkas kultūristas, Europos (1996 m.) ir daugkartinis Lietuvos čempionas
Birutė Budginaitė-Bartaševičienė (g. 1972 m. Tauragėje) – diktorė, televizijos reporterė, žinių vedėja
Jadvyga Buivydienė (g. 1944 m. Tauragėje) – Šiaulių apskrities laikraščio „Šiaulių kraštas“ Radviliškio rajono redakcijos redaktorė, Radviliškio rajono laikraščio „Mūsų kraštas“ redaktorė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė
 
Č
Zita Čepaitė (g. 1957 m. Kazbarynų k.) – žurnalistė, rašytoja, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė (nuo 2012 m.)
Alfonsas Čepauskas (g. 1929 m. Skaudvilėje) – dailininkas grafikas, dailės parodų rengimo grupės „Ars longa“ vadovas, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos ekslibrisininkų klubo narys
Virginijus Čepliejus (g. 1947 m. Skaudvilėje) – vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys
Margarita Ona Čepukienė (g. 1936 m. Gaurėje) - dailininkė grafikė
 
  D
Aleksas Dabulskis  (g. 1934  m. Pilsūdo k. – mirė 2020 08 05 Kaune) – poetas satyrikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Kira Daujotaitė (g. 1921 m. Tauragėje - mirė 2013 m. Kaune) – žymi šokėja, choreografė, pedagogė
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (g. 1939 m. Skaudvilėje - mirė 2015 m. Juodkrantėje) – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė
Almutas Dravininkas (g. 1939 m. Balčių k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto mokslinis sekretorius, vyresnysis mokslinis bendradarbis, „Žemės ūkio enciklopedijos” mokslinės redakcinės tarybos narys
Juozas Dryja–Visockis (g. 1848 m. Batakiuose – mirė 1916 m.  Rusijoje) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius
Artūras Dubickas (g. 1964 m. Tauragėje) – habilituotas fizinių matematikos mokslų daktaras, profesorius, Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Zelma Mėta Dumašiūtė (g. 1924 m. Stragutės k. – mirė 2002 m.) – kalbininkė, filologijos mokslų daktarė (1961 m.)
 
   E
      Chaim-Fishel Epstein (g. 1874 m. Tauragėje – mirė 1942 m. JAV) – Dorpato (Latvija) Vyriausiasis
      Rabinas, vietinio universiteto dėstytojas, publicistas, nuo 1923 m. Rabinas JAV
 
    F
Virginijus Feiza (g. 1960 m. Skaudvilėje) - biomedicinos mokslų daktaras (1993), Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas
Grigorijus Fišas (g. 1926 m. Tauragėje - mirė 2006 m. Vilniuje) – advokatas, Lietuvos žydų religinės bendruomenės tarybos narys. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“
Edmundas Frėjus (g. 1949 m. Tauragėje – mirė 2009 m. Kaune) – metalo skulptorius 
 
G
Albinas Gailius (g. 1940 m. Užvėjų k.) - technikos mokslų daktaras (1968), VGTU Statybinių medžiagų  katedros profesorius (2003), Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Medžiagotyros  mokslininkų sąjungos narys, Europos Komisijos ekspertas 
Juozas Gaižauskas (g. 1968 m. Tauragėje) – aktorius, TV laidų ir renginių vedėjas
Antanina Gargasaitė -Jarienė-Repšienė (g. 1915 m. Paegluonio k.) – JAV lietuvių visuomenės veikėja, pedagogė
Liudas Gargasas (g. 1944 m. Butenių k.) – biomedicinos mokslų daktaras (1981), KMU Kardiologijos instituto kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijos vedėjas, Tarptautinės elektrokardiologų draugijos, tarptautinės biomedicininės inžinerijos draugijos narys
Petras Gargasas (g. 1911 m. Paegluonio k. – mirė 1966 m. Vilniuje) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras (1966 m.), LSSR nusipelnęs ekonomistas (1965 m.)
Stasys Gedvilas (g. 1913 m. Vaidatonių k. – mirė 1987 m. Kaune) – dainininkas
Genutė Gedvilienė (g. 1959 m. Tauragėje) – socialinių mokslų daktarė (edukologija) (2000), VDU Socialinių mokslų fakulteto prodekanė, Edukologijos katedros profesorė
Jonas Genys (g. 1945 m. Skiržemės k.- mirė 2013 m. Šiauliuose) – fizinių mokslų daktaras (matematika) (2005), ŠU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos katedros vedėjas, docentas
Algirdas Genutis (g. 1950 m. Ridikiškės k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto Inovacijų ir informacinio aprūpinimo skyriaus vedėjas, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Agroenergetikos katedros docentas (einantis pareigas)
Rima Girniuvienė (Girnius) (g. 1958 m. Tauragėje) – sociologė, JAV lietuvių bendruomenės Bostono apylinkės pirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės narė, ansamblio „Jaunos širdys“ vadovė
Vytautas Greičius (g. 1949 m. Sodalės k.) – teisėjas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (iki 2009 m.)
Regina Vidutė Gudauskaitė (g. 1941 m. Tauragėje) - chemijos inžinerijos mokslų daktarė
Leonas Gudelis (g. 1925 m. Tauragėje – mirė 2000 m. Vokietijoje ) – gydytojas, Tauragės bičiulių draugijos Vokietijoje įkūrėjas, Tauragės Garbės pilietis
 
H
Habdangas Dainotas (g. 1932 m. Skaudvilėje – mirė 1989 m. Skaudvilėje) – pedagogas, kraštotyrininkas, literatas
 
I
Liudas Ivanauskas (g. Pabambių km.) – medicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto Analizinės toksikologinės chemijos katedros vedėjas
 
J
 
Aleksandras Jacikevičius (g. 1922 m. Barsukynės k. – mirė 1999 m. Klaipėdoje) – psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, psichologijos mokslų daktaras (1970 m.) 2009 m. KU Pedagogikos fakultete atidaryta prof. A. Jacikevičiaus vardo auditorija.
Balys Jacikevičius-Varūnas (g. 1911 m. Skaudvilėje – mirė 1982 m. JAV) – žymus JAV lietuvių knygų ir natų leidėjas
Alvidas Jancevičius (g. 1953 m. Vėžalaukio k.) – žurnalistas, režisierius, cirko istorijos metraštininkas, iliuzionistas
Ramutis Jancevičius (g. 1959 m. Butkelių k.) – teisininkas, prokuroras, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (1997–2016)
Albinas Januška (g. 1960 m. Sarapiniškių k.) – politikas, diplomatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras
Birutė Jasaitienė (Užgirytė) (g. 1930 m. Tauragėje – mirė 2003 m. JAV) – žymi JAV lietuvių visuomenės veikėja, filantropė
Antanas Jasaitis (g. 1936 m. Kuisių k. – mirė 1999 m. Vilniuje) – biochemikas, bioenergetikas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (1993), Lietuvos MA narys korespondentas
Juozas Jasaitis (g. 1930 m. Kuisių k. – mirė 2010 m.) – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras (filologija) (1969), Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Gintarė Jautakaitė (g. 1958 m. Tauragėje) - dainininkė, kompozitorė ir poetė
Salvinija Jautakaitė-Hargreaves (g. 1962 m. Tauragėje) - choro dirigentė ir pedagogė
Nijolė Jautakienė (g. 1935 m. Gaurėje) – žymi kultūros veikėja, muzikos mokytoja ir chorvedė
Ona Jautakienė-Umantaitė (Jautakė) (g. 1957 m. Batakių k.) - poetė, prozininkė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, žurnalistų sąjungos narė
Regina Jokubauskaitė (g. 1949 m. Skaudvilėje) – televizijos ir radijo diktorė, filmų garsintoja
Petras Jonikas (g. 1906 m. Antringių k. – mirė 1996 m. JAV) - žymus JAV lietuvių kalbininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas ir puoselėtojas, filologijos mokslų daktaras
Raimondas Jonikas (g. 1936 m. Taurų k. mirė 2012 m.) – Lietuvos nusipelnęs treneris, kūno kultūros ir sporto žymūnas
Romana Jonušienė ( g. 1931 m. Tauragėje) – „Bočių“ bendrijos etnokultūros klubo „Kraitė“ vadovė, Tėviškės pažinimo draugijos Dzūkijos skyriaus atstovė
Jonas Jurkus (g. 1954 m. Staiginės k. ) – inžinierius mechanikas, 2000–2004 m. kadencijos Seimo narys, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.)
Stanislovas Juščius (g. 1931 m. Laužininkų k.)–choro dirigentas, pedagogas, Klaipėdos
muzikos centro mišraus choro „Alna“ meno vadovas ir dirigentas
Vytautas Juščius (g.1952 m.  Lauksargių k.) –  ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius (2007)
 
 K
Jonas  Kairevičius (g. 1940 m. Mišeikių k.) – advokatas, Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos teisininkų draugijos narys, Juozo Lukšos-Daumanto fondo (JAV) koordinatorius Lietuvoje, JAV lietuvių fondo „Į laisvę“ lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo tarybos pirmininkas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sinodų pirmininkas
Tomas Kairiūkštis (g.1925 m. Tauragėje – mirė 2003 m. Vilniuje) – gydytojas patologas fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, medicinos mokslų daktaras (1971 m.)
Arūnas Kairys (g. 1939 m. Tauragėje) – inžinierius mechanikas, bendrovės „Mitnija” Pramoninių pastatų skyriaus viršininkas,  LSRS (1971 m.) ir SSRS (1975 m.) premijų laureatas
Tamara Kalibataitė (g. 1926 m. Griežpelkių k. – mirė 2010 m.) – žymi šokėja,choreografė
Antanas Zenonas Kaminskas (g. 1953 m. Tauragėje) – inžinierius ekonomistas, LR Vyriausybės kancleris (2001–2006 m.)
Algirda Ona Karaliūtė (g. 1932 m. Tauragėje) – poetė, dailininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė
Vaclovas Karbauskis (g. 1958 m. Tauragėje) – Lietuvos Respublikos  Seimo narys, Seimo Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijos seniūnas
Juozas Karvelis (g.1934 m. balandžio 18 d. Eičių k. – mirė 2018 m. balandžio 12 d.) – Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto  signataras, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinės jūrų organizacijos Informacinio centro viršininkas, tolimojo plaukiojimo kapitonas
Jolita Elijana Jūratė Kavaliūnaitė (g. 1942 m. Tauragėje) – JAV lietuvių literatūros tyrinėtoja, rašytoja, profesorė
Liveta Kazlauskienė (g. 1964 m. Tauragėje) – estrados dainininkė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė
Jonas Petras Kenstavičius (g. 1927 m. Liaudginų k. – mirė 2008 m.) – miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų daktaras (1988 m.)
Vytautas Kėdaitis (1953 m. Batakių geležinkelio stotis) – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, VU Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros docentas
Jurgis Kisnėrius (g. 1920 m. Galmenų k. – mirė 1986 m. Vilniuje) – geologas, gamtos mokslų daktaras (1959 m.)
Abelis Klenickis (g. 1904 m. Tauragėje – mirė 1990 m. Vilniuje) – kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, pedagogas, kultūros veikėjas
Otilija Klimaitienė (g. 1956 Tauragėje) – LR patentinė patikėtinė, AAA Baltic Service Company Law Firm“ direktorė, Tauragės kraštiečių draugijos pirmininkė
Leonas Klumbys (g. 1921 m. Žygaičiuose – mirė 2010 m.) – neurochirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos, Europos ir Pasaulio neurochirurginių draugijų narys
Egidijus Knispelis  (g. 1966 m. Tauragėje) – žurnalistas, TV laidų vedėjas
Mindaugas Komskis (g. 1979 m. Tauragėje) – fotografas, dirba laisvai samdomu fotografu reklamos, leidinių srityje Anglijoje.
Benjaminas Kondratas (g. 1933 m. Požerūnų k.) – lituanistas, literatas
Jonas Kruopas (g. 1908 m. Sakalinės k. – mirė 1975 m. Vilniuje) – kalbininkas, filologijos mokslų daktaras (1952 m.)
Zenonas Kubaitis (g. 1937 m. Lėkiškės k. - mirė 2015 m. Kaune) – habilituotas technologijos mokslų daktaras (1991), Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas
Ona Birutė Kubilienė (Krasauskaitė (g. 1907 m. Gargasų dv. – 1972 m.) – JAV lietuvių dainininkė
Milita Kumpytė–Bilevičienė (g. 1934 m. Drąslaukio k. – mirė 1999 m. Kaune) – dailininkė keramikė
Pranas Algimantas Kuisys (g. 1938 m. Sartininkų k.) –  technologijos mokslų daktaras (1977), VGTU VšĮ  Kokybės vadybos centras direktorius
 
 
L
Genovaitė Laugalienė (g. 1947 m. Tauragėje) – vertėja, LKA Užsienio kalbų instituto direktorė
Liuda Laugalytė (Stungevičius) (g. Pužų k.) –  Kanados Hamiltono miesto radijo stoties laidos lietuviams „Gintariniai aidai” vedėja, 2005 m. LR Prezidento apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu.
Žygimantas Laurinavičius (g. 1947 m. Tauragėje) – muzikas, akordeonistas, pedagogas ir poetas
Mykolas Leškevičius (g. 1877 m. Tauragėje – mirė 1932 m.) – smuikininkas, mėgėjų teatro aktorius, režisierius
Algimantas Liekis (g. 1943 m. Stokaičių k.) – humanitarinių mokslų daktaras (istorijos) (1982), docentas, mokslinių leidinių „Lietuvos mokslas“ ir „Lietuvių tauta” vyriausiasis redaktorius, VGTU Mokslotyros centro direktorius, VU dėstytojas
Alvidas Lukošaitis (g. 1966 m. Kunigiškių k.) – politologas, socialinių (politikos) mokslų daktaras (2004), Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, docentas, Seimo parlamentinių tyrimų departamento direktorius (nuo 2007 m.)
 
M
Algimantas Macijauskas (g. 1958 m. Tauragėje) – tautodailininkas, audėjas. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas
Audronė Macijauskienė (g. 1961 m. Tarailių k.) – tautodailininkė, audėja. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas
Povilas Marengolcas (g. 1927 m. Adakave – mirė 2005 m. Šiauliuose) – architektas
Hamletas Vladislavas Markšaitis (g. 1937 m. Tauragėje) – matematikas, fizinių mokslų daktaras (1999)
Jonas Martinavičius (g. 1949 m. Papušynio k.) –socialinių mokslų (ekonomika) daktaras (1983), docentas, VU Ekonomikos fakulteto bakalauro studijų reikalų prodekanas
Pranas Martinkus (g. 1926 m. Dvarviečių k. – mirė 2007 m.) – žurnalistas, pedagogas
Aušra Martišiūtė-Linartienė (g. 1967 m. Batakių k.) – literatūrologė, Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, lietuvių dramos istorikė ir tyrinėtoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
Juozas Mažeika (g. 1907 m. Pagramantyje – mirė 1976 m. Vilniuje) – operos dainininkas
Eltonas Meleckis (g. 1962 m. Tauragėje) – pulkininkas leitenantas, generolo J. Žemaičio Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vilniaus S. Dariaus ir S. Girėno eskadrilės vadas, lėktuvų sporto meistras
Nijolė Michelkevičienė-Samoškaitė (g. 1930 m. Tauragėje - mirė 2014-12-21 Kaune) – gydytoja, žurnalistė, kraštotyrininkė, meno saviveiklininkė. Kauno gėlininkų draugijos valdybos, gėlininkų draugijos, Lietuvos gėlių selekcijos draugijos, Kauno bitininkų draugijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų triušininkų draugijos narė
Regimantas Midvikis (g. 1947 m.  Eidintų k. - mirė 2015-06-13 Tauragėje) – dailininkas, skulptorius
Audrius Miečius (g. 1964 m. Tauragėje) – majoras, Lietuvos kariuomenės Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Parašiutinio rengimo centro viršininkas, Tarptautinės kariuomenių sporto tarybos ekspertas, parašiutų sporto teisėjas
Juozas Mieliulis (g. 1919 m. Batakiuose – mirė 2009 m. JAV) – tapytojas, filosofas, dailės pedagogas 
Vaidas Mikalauskas (g. 1967 m. Tauragėje) – UAB „Nemuno deltos projektai“ projektų vadovas, UAB „NDP Klaipėda“, UAB „Archklubas“ direktorius, Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos architektų rūmų nuolatinis narys
Valdas Mikalauskas (g.1977 m. Lomių k.) – istorikas, teisininkas, VU Orientalistikos centro arabų kalbos dėstytojas (iki 2003 m.), dirba Europos Bendrijų Teisingumo Teisme
Jurgis Mikelaitis (George Mikell) (g. 1929 m. Bildenių k.) – Anglijos ir Australijos kino aktorius
Aldona Virginija Mikšytė-Kunčienė (g. 1936 m. Tauragėje) – dainininkė
Liudvikas Milašius (g. 1948 m. Tauragėje – habilituotas technikos mokslų daktaras (1993), docentas, Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose (Lenkija)
Viktoras Miltakis (g. 1938 m. Tauragėje) – buvęs ilgametis Lietuvos monetų kalyklos generalinis direktorius
Vladas Minius (g. 1924 m. Tauragėje) – gydytojas ftiziatras ir pulmonologas, biomedicinos mokslų daktaras, rašytojas, vertėjas medicininių knygų autorius
Aldona Misevičiūtė (g. 1926 m. Tauragėje - mirė 2013 m. Kaune) – agronomė, selekcininkė, biomedicinos mokslų daktarė (agrarinių m.), žemės ūkio mokslų kandidatė (1952 m.), LSSR nusipelniusi agronomė (1972 m.), Lietuvos mokslų premijos laureatė (1998 m.)
Algimantas Mituzas (g. 1937 m. Taurų k.) – inžinierius chemikas, habilituotas technologijos (cheminė inžinerija) mokslų daktaras (1999), KTU Silikatų technologijos katedros profesorius, AB „Akmenės cementas” filialo vadovas
Juozas Mockaitis (g. 1907 m. Mažonų k. – mirė 1995 m. JAV) – JAV lietuvių agronomas, agronomijos mokslų daktaras, Mičigano universiteto profesorius
Juozas Mockaitis (g. 1936 m. Traklaukio k.) – agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų kandidatas (1968 m.), LSSR nusipelnęs agronomas (1982 m.)
Vincas Mockus (g. 1898 m. Globių k. – mirė 1981 m.) –  matematikas
Zigmas Montvila (g. 1946 m. Užvėjų k. - mirė 2011 m.) – gydytojas echoskopuotojas, vienas iš ultragarsinės diagnostikos Lietuvoje pradininkų, šaškių sporto veteranas
Zigmantas Motiekaitis (g. 1936 m. Dacijonų k.) – kūno kultūros ir sporto darbuotojas, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ direktorius, buvęs Lietuvos sporto komiteto vadovas,  sklandymo (1964 m.) ir lėktuvų sporto (1969 m.) SSRS sporto meistras, LSSR nusipelnęs treneris (1972)
Antanas Mozeris (g. 1927 m. Mozeriškės k.) – memuaristas
 
 
N
Antanas Nasvytis (g. 1904 m. Margiškių k. – mirė 1980 m. JAV) – JAV lietuvių agronomas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Motiejus Nasvytis (g. 1890 m. Margiškių k. – mirė 1971 m. JAV) – JAV lietuvių  gydytojas, visuomenės veikėjas
Richardas Liudvikas Nejus (Richard Liudvig Neu) – (g. 1930 m. Kaupių k.) – Vokietijoje gyvenantis jūrų laivininkystės kapitonas, autobiografinių knygų autorius
 
O
Bronislava Orlingytė-Lapinskienė (g. 1941 m. Matiškių k.) – dailininkė tekstilininkė
 
P
Kazys Paulauskas (g. 1934 m. Tauragėje - mirė 2013 m. Panevėžyje) – rašytojas  fantastas, pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys 
Remigija Paulikaitė (g. 1974 m. Pagramančio mstl.) – žurnalistė
Vygandas Kazimieras Paulikas (g. 1940 m. Šaukėnų k.) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1993), profesorius, Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas
Jonas Petrauskas (g.1949 m. Žygaičių k.) – Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorius, vadybos ekspertas, II kvalifikacinės kategorijos profesinių mokyklų vadovas
Lina Petrošienė-Laurinavičiūtė (g. 1967 m. Kunigiškių k.) - humanitarinių mokslų (etnologija) daktarė, docentė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro direktorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja
Arvydas Pocius (g. 1958 m. Žygaičiuose) –  teisininkas, buvęs Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Generalinis direktorius
Vlada Prosčiūnaitė (Prosčevičiūtė)-Brazaitienė-Leeming (g. 1917 m. Tauragėje – mirė 2007 m. JAV) – išeivijos poetė, dramaturgė, literatūros kritikė
Algimantas Pukelis (g. 1948 m. Tauragėje) – Neringos savivaldybės administracijos paminklotvarkininkas, A. Pukelio individualios įmonės „Altana“ savininkas ir vadovas
Petras Pukelis (g. 1932 m. Rekstukų k. - mirė 2013 m. Vilniuje) – inžinierius statybininkas, technikos mokslų daktaras (1993), VGTU Statybos fakulteto Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros docentas
Nerija Putinaitė (g. 1971 m. Tauragėje) – Viniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė, humanitarinių mokslų daktarė.
 
R
Polius A. Raslavičius (g. 1937 m. Tauragėje) – JAV lietuvių gydytojas
Algirdas Ražauskas (g. 1952 m. Būtenių k. - mirė 2008 m.) – Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas
Remeikis Antanas Vytautas(g. 1929 m. Vėžalaukio k,) - veterinaras, helmintologas, biologijos mokslų daktaras
Zita Rimkuvienė-Šeputytė (g. 1955 m. Gurklių k.) – choreografė, Tarptautinės meno organizacijos IOV prie UNESCO narė, Lietuvos choreografų sąjungos narė, Lietuvos kultūros žymūnė, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių baletmeisterė, Panevėžio šokių kolektyvų meno vadovė
Liucija Rukšnaitytė-Ramanauskienė (g. 1954 m. Tauragėje) – aktorė (Kauno valstybinis dramos teatras)
 
S
Mindaugas Sabutis (g. 1975 m. Tauragėje) – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, konsistorijos pirmininkas
Virgilijus Sakalinskas (g. 1958 m. Skaudvilėje) – biomedicinos mokslų daktaras (medicina) (1988), VU Vaikų ligoninės Chirurgijos centro Vaikų otorinolaringologijos skyriaus vedėjas, UAB „Trirema medica“ Otorinolaringologijos klinikos direktorius, UAB „Grožio ir terapijos chirurgijos klinika“ gydytojas otorinolaringologas
Merkys Saukevičius (g. 1964 m. Tauragėje) – UAB „Pirkimų sprendimai“ direktorius, konsultantas, derybininkas, lektorius
Pranas Savickis (g. 1928 m. Pabūdviečių k.)– žurnalistas ir literatas
Marijona Sinkevičienė-Baltrušaitytė (g. 1951 m. Očikių k.) – dailininkė, pedagogė, tekstilininkė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Genovaitė Sinskienė (g. 1958 m. Tauragėje) – viešbučio „Euterpė“ savininkė, Klaipėdos rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja
Antanas Skarbalius (g. 1947 m. Kundročių k.) – socialinių mokslų habilituotas daktaras, LKKA Sporto technologijų katedros profesorius, Europos sporto mokslo kolegijos narys,Tarptautinės rankinio federacijos lektorius, treneris, Lietuvos sporto mokslo tarybos narys
Antanas Skirius (g. 1911 m. Akstinų k. – mirė 2004 m. JAV) – JAV lietuvių žurnalistas, leidėjas, visuomenės veikėjas
Aleksandras Skrodenis (g. 1934 m. Pabambių k. - mirė 2011 m. Kaune) – inžinierius, technologijos mokslų daktaras (1966), docentas  
Zenonas Slaviūnas (g. 1907 m. Skaudvilėje – mirė 1973 m. Vilniuje) – mokslininkas, filologijos mokslų kandidatas, tautosakininkas, folkloristas. Plačiau...
Marytė Slušinskaitė (1958 m. Vėžalaukio k.) – kalbininkė, muziejininkė, redaktorė, Lietuvių kalbos draugijos narė (sekretorė), kraštotyrininkė
Antanas Stancevičius (g. 1920 m. Lomių k. – mirė 2007 m.) – agronomas botanikas, LŽŪU Žemdirbystės katedros profesorius (1990–2004 m.), biomedicinos mokslų daktaras, LŽŪU Garbės daktaras  
Egidijus Stancikas (g. 1966 m. Sartininkų k.) – aktorius, Kauno valstybinio dramos teatro vadovas (nuo 2008 m.)
Jadvyga Stankutė-Ramanauskienė (g. 1920 m. Balandžių k. – mirė 2007 m.) –  cirko artistė, LSSR liaudies  artistė (1977 m.), akrobatė, žonglierė, ekvilibristė
Marta Stirbytė-Valaikienė (g. 1942 m. Stirbaičių k. – mirė 2017.01.23 Kaune) – tapytoja monumentalistė,grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Akvilė Stapušaitytė (1986 m. Tauragėje) – sportininkė (badmintonininkė), Lietuvos ir Europos čempionatų laimėtoja
Juozas Stonys (g. 1928 m. Mąsčių k. - mirė 2014 m. Vilniuje) –  literatūros tyrinėtojas, filologijos mokslų kandidatas (1964 m.), docentas (1966 m.), habilituotas daktaras (1982 m.), profesorius (1991 m.)
Justinas Stonys (g. 1940 m. Kalniškių k.) – inžinierius, racionalizatorius, buvęs VGTU laboratorijų inžinerinis darbuotojas, dėstytojas, VšĮ „Senovinės technikos muziejus“ įkūrėjas ir vadovas (Smalininkuose, Jurbarko raj.)
Faustas Strolia (g. 1931 m. Tauragėje - 2014 m. JAV) – JAV lietuvių chorvedys, kompozitorius, dirigentas, visuomenės veikėjas
Stasys Stungurys (g. 1929 m. Skaudvilėje) – rašytojas, vertėjas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vicepirmininkas
Aspazija Surgailienė-Vaivadaitė (g. 1928 m. Tauragėje – mirė 2011 m. Vilniuje) – dailininkė grafikė
 
 
Š
Antanas Šalkauskas (g. 1924 m. Skaudvilėje) – biologas, socialinių mokslų daktaras
Diana Šaparnienė-Kazlauskaitė (g. 1965 m. Tauragės r.) – socialinių mokslų daktarė (2002), profesorė. ŠU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėja, Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos nepriklausoma ekspertė, tarptautinės mokslininkų asociacijos IARTEM , Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė
Elena Šapokienė-Valskytė (g. 1928 m. Pužų k. – mirė 2009 m.) – pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė (1990), profesorė
Vaidas Šeferis (g. 1974 m. Tauragėje) – filologijos mokslų daktaras,Brno Masaryko universiteto docentas (Čekija)
Rimantas Šegžda (g. 1959 m. Molupio k.) – LR komercijos atšė Ukrainoje, buvęs LR ŪM Prekybos departamento direktorius
Klemensas Šeputis (g. 1943 m. Sartininkų k.) – Lietuvos pramonininkų konfederacijos tarybos, prezidiumo ir valdybos narys, buvęs Mašinų ir prietaisų pramonės įmonių asociacijos prezidentas
Kęstutis Šetkus (g. 1980 m. Tauragėje) – Valstybinio turizmo departamento vyriausiasis specialistas žmogiškiesiems ištekliams, VDU dėstytojas
Vytautas Šileikis (g. 1952 m. Tauragėje) – technologijos mokslų daktaras (1993), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, Baltijos prekybos rūmų asociacijos viceprezidentas
Viktoras Šimaitis (g. 1917 m. Ožnugarių k. - mirė 1993 m. Čikagoje) - JAV lietuvių visuomenės veikėjas, poetas
Vladas Šimaitis (g. 1911 m. Ožnugarių k. - mirė 1988 m. Čikagoje) - teisės m. dr., JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Remigijus Šimašius (g. 1974 m. Tauragėje) – teisininkas, socialinių mokslų daktaras (2002), politikas, Vilniaus meras (2015), Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas (2016), buvęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas, LR Teisingumo ministras (2008), Seimo narys (2012)
Gediminas Šimkus (g. 1938 m. Nemeilių k.) – KU Režisūros katedros docentas (1988), bendrijos „Mažoji Lietuva“, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos tarybos narys
Juozas Šimkus (g. 1922 m. Čiuteikių k.- 2015 m. Vokietijoje) – kultūros veikėjas, dailininkas mėgėjas.
Rimvydas Šliažas (g. 1936 m. Tauragėje) – JAV lietuvių germanistikos mokslų daktaras
Juozas Špelveris (g. 1955 m. Tauragėje) – Lietuvos badmintono rinktinės vyriausiasis treneris, Lietuvos badmintono federacijos viceprezidentas, Baltijos badmintono asociacijos prezidentas, Kauno badmintono klubo direktorius
Elma Šturmaitė (g. 1949 m. Juodpetrių k.) – dailininkė akvarelistė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Gražina Švažienė-Degutytė (g. 1938 m. Tauragėje) – dailininkė, keramikė, VDU Vizualiojo ir taikomojo meno fakulteto keramikos katedros vedėja, docentė, Lietuvos dailininkių moterų draugijos, Lietuvos dailininkų sąjungos narė
 
T
Algimantas Vladislovas Tamašauskas (g. 1938 m. Tauragėje) – JAV lietuvių architektas, architektūros istorikas
Regimantas Tamošaitis (g. 1956 m. Skaudvilėje) – literatūros tyrinėtojas, eseistas, kultūrologas, humanitarinių mokslų daktaras (1996), VU Lietuvių literatūros katedros docentas
Loreta Tarasevičienė (g. 1963 m. Tauragėje) – dailininkė keramikė
Virginija Timinskaitė (g. 1953 m. Skaudvilėje) – vertėja, Gruzijos ambasados Lietuvoje darbuotoja
Petras Tinginys (g. 1951 m. Batakiuose – mirė 2002 m. Kretingoje) – poetas, menininkas, muzikantas
 
U
Šarūnas Carlas Užgiris (g. 1936 m. Pužiškių k.) – mechanikos inžinierius, JAV „Ateitininkų šalpos fondo“ tarybos pirmininkas
Vytautas Ignas Užgiris (g. 1931 m. Pužiškių k. – mirė 2006 m. Kaune) - JAV medicinos ir fiziologijos daktaras
 
V
Jonas Vabalas-Gudaitis (g. 1881 m. Ožnugarių k. – mirė 1955 m. Vilniuje) – pedagogas, psichologas
Zigmas Jonas Vaišvila (g. 1939 m. Kuturių k.) – agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1996), LŽŪU profesorius, Lietuvos žemdirbystės instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis
Juozas Vaitkus (g. 1928 m. Jucaičių k. – mirė 2016 m.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras, LVA Garbės profesorius (2002 m.), veterinarijos mokslų kandidatas (1954 m.)
Petras Vaivada (g. 1906 m. Tauragėje – mirė 1989 m. Vilniuje) – skulptorius, nusipelnęs meno veikėjas (1954), liaudies dailininkas (1956)
Vladas Valentinavičius (g. 1929 m. Vaidatonių k.) – fizikas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, memuaristas
Juozapas Varkulevičius (g.1788 m. Skaudvilėje – mirė 1838 m. Skaudvilėje) – kunigas, poetas
Vytautas Venckus (g. 1930 m. Skaudvilėje – mirė 1995 m. Grigiškėse) – mokytojas, pjesių autorius
Marija Bernadeta-Venskutė (g. 1902 m. Batakiuose – mirė 1998 m. JAV) – JAV lietuvių muzikė, kompozitorė, vienuolė
 
Z
Loreta Zdanavičienė (g. 1962 m. Tauragėje) – dailininkė tapytoja
Romualdas Zemeckis (g. 1964 m. Ringių k.) – agrarinių mokslų daktaras, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius, Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius
Boleslovas Zubrickas (g. 1930 m. Vaidatonių k. – mirė 2011 m.) – chorvedys, pedagogas, muzikologas, humanitarinių (istorijos) mokslų daktaras (1984)
 
Ž
Aušra Žičkienė-Navasaitytė (g. 1964 m. Tauragėje) – humanitarinių mokslų daktarė (etnologija) (2001), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Jonas Žičkus (g. 1924 m. Norkiškės k. - mirė 2007 m. Birštone) – memuaristas, politinis kalinys, tremtinys
Hugo Žielys (g. 1948 m. Pryšmantų k.) - chemijos mokslų daktaras
Rūta Žilinskienė (g. 1940 m. Tauragėje) – Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė
Renata Žumbakytė-Šermukšnienė (g. 1970 m. Tauragėje)– biomedicinos mokslų daktarė (2007),KMU Kineziologijos ir sporto medicinos katedros lektorė, Kauno apskrities sporto medicinos centro sporto medicinos gydytoja.
 
 
Pastaba: Žinynas sudaromas, remiantis publikuotais šaltiniais. Papildymus ir pasiūlymus, pastabas apie  netikslumus maloniai prašome siųsti el. paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba adresu: Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriui, Respublikos g. 3 , LT 72252 Tauragė
 
Sudarė Birutė Lukoševičienė ir Laima Pikčiūnienė
Informacijos skyrius