Leidiniai

Bibliotekininkų parengti kraštotyros leidiniai

Tauragės krašto žmonių prisiminimai / Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ; sudarė Laima Pikčiūnienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2016. - 108 p.. - (Atminties lobynas, ISSN 2538-6603). - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-445-341-0

„Batuoto katino" lėlių teatrui – 25 / sudarytojos Alina Bagdonienė ir Birutė Jogėlienė. - Tauragė : Tauragės     rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, 2016 ([Kaunas] : Kauno reklama). - 28 p. : iliustr.. - Tiražas 60 egz.. - ISBN 978-609-95821-1-5

Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją : Žygaičių bibliotekai 75 metai / [sudarė Zita Jakienė, Regina Bliūdžiuvienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2015 (Kaišiadorys : Printėja). - 105, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. - Turinyje aut.: Regina Bliūdžiuvienė, Ona Dykmonienė, Jadvyga Dulkienė, Zita Jakienė, Stefa Juozapaitienė, Antanina Karosienė, Julija Macijauskienė, Elena Pociūtė-Bazinienė, Bronė Skaržinskienė. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 30 egz.. - ISBN978-609-445-286-4

Pagramančio krašto amatų ir kultūros vertybių puoselėtojai / sudarytoja Virgina Bartušienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2014. - 40 p. : iliustr. - Tiražas 120 egz. - ISBN 978-609-445-221-5

Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos : Onos Laurinaitienės užrašytos pasakos / sudarė Virgina Bartušienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 106 p. : iliustr., faks. - Su aut. autogr. (13/7181, 13/7182, 13/7183, 13/7187). - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-609-445-175-1

Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka / parengė : Birutė Lukoševičienė, Edmundas Mažrimas, Iridija Mockienė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - 58 p. : iliustr., portr. - Taip pat vartojama antr.: Jonas Bicka. - Literatūra: p. 52-55. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-430-221-3

Tauragės "Tremtinio" choras / sudarė Ina Steponaitytė. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 116 p. : iliustr. - Tiražas 170 egz. - ISBN 978-609-445-174-4

Mizgirienė, Alma. Tauragės krašto šviesuoliai: straipsnių rinkinys / Alma Mizgirienė ; sudarė Birutė Lukoševičienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 122 p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - Asmenvardžių r-klė : p. 118–119; Straipsnių pavadinimų r-klė : p. 120–121. - ISBN 978-609-445-112-6

Trumpa Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1931-2011 : -80- / sudarytoja Danutė Tauginaitė ; redaktorius Sigitas Kancevyčius ; dizainerė Ilona Žiulpienė. - Tauragė-Klaipėda : Eglė, 2011. - 159, [1] p. : iliustr. - Tiražas 600 egz. - Literatūra ir šaltiniai: p. 156-157. - ISBN 978-609-432-024-8

Tauragės kraštas : [fotoalbumas] / sudarytojas Sigitas Kancevyčius. - Klaipėda : Druka, 2010. - 96 p. : iliustr. - Nuotraukų autoriai: Vaidotas Bartkus, Vaidas Bičkus, Sigita Flaksienė, Sigitas Kancevyčius, Kęstutis Macijauskas, Valdas Šarakvasas, Gediminas Tamulynas. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-609-404-081-8

Tauragės krašto švietėjas Augustas Vymeris : kraštotyrinis leidinys / Ina Steponaitytė ; red. Alma Mizgirienė. - Tauragė : [Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2009 ([Tauragė : UAB "Televizijos komunikacijos"]). - 38 p. : iliustr. - Panaudotos lit. ir informacinių šaltinių sąrašas: p. 37-38

Šubertinė / sudarė Ina Steponaitytė ; redaktorė Saliamona Černiauskaitė. - Kaišiadorys : Printėja, 2011. - 146 p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-445-063-1
 
Serija „Kraštotyros skaitiniai“

Pagramantis / medžiagą rinko V. Bartušienė, L. Pikčiūnienė, D. Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2005. - 71 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Gaurė - 500 / medžiagą rinko L. Pikčiūnienė, P. Stirbienė, D. Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2000. - 46, [1] p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės aukštesnioji komercijos mokykla 1924-1940 (visatekstis PDF dokumentas, dydis 637 KB) / parengė :  Alma Mizgirienė, Birutė Lukoševičienė. - Tauragė : Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka, 1999. - 39 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės mokytojų seminarija 1923-1942 (1944) (visatekstis PDF dokumentas, dydis 534 KB) / parengė Birutė Lukoševičienė ir Alma Mizgirienė. - Tauragė : VB bibliografijos - informacijos skyrius, 1997. - 23 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės krašto piliakalniai (visatekstis PDF dokumentas, dydis 759 KB) / sudarė Danutė Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 1997. - 99 p.

Vymerio kalnas (visatekstis PDF dokumentas, dydis 462 KB) / parengė : B. Lukoševičienė, I. Steponaitytė, I. Čepulienė. - Tauragė : Tauragės viešoji b-ka, 1997. - 28 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės garbės pilietis Kazimieras Paulauskas (visatekstis PDF dokumentas, dydis 465 KB) / parengė L. Pikčiūnienė. - Tauragė : Tauragės viešoji b-ka, 1997. - 20 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)