Leidiniai

2012-03-19
virselis

Bibliotekininkų parengti kraštotyros leidiniai

 

Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai / [Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka]. - Kaišiadorys : Printėja, 2018. - 123 p. : iliustr., faks., portr. ; . - (Atminties lobynas, ISSN 2538-6603 ; 2). - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-445-469-1

 

Tauragės krašto žmonių prisiminimai / Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ; sudarė Laima Pikčiūnienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2016. - 108 p.. - (Atminties lobynas, ISSN 2538-6603). - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-445-341-0

„Batuoto katino" lėlių teatrui – 25 / sudarytojos Alina Bagdonienė ir Birutė Jogėlienė. - Tauragė : Tauragės     rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, 2016 ([Kaunas] : Kauno reklama). - 28 p. : iliustr.. - Tiražas 60 egz.. - ISBN 978-609-95821-1-5

Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją : Žygaičių bibliotekai 75 metai / [sudarė Zita Jakienė, Regina Bliūdžiuvienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2015 (Kaišiadorys : Printėja). - 105, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. - Turinyje aut.: Regina Bliūdžiuvienė, Ona Dykmonienė, Jadvyga Dulkienė, Zita Jakienė, Stefa Juozapaitienė, Antanina Karosienė, Julija Macijauskienė, Elena Pociūtė-Bazinienė, Bronė Skaržinskienė. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 30 egz.. - ISBN978-609-445-286-4

Pagramančio krašto amatų ir kultūros vertybių puoselėtojai / sudarytoja Virgina Bartušienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2014. - 40 p. : iliustr. - Tiražas 120 egz. - ISBN 978-609-445-221-5

Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos : Onos Laurinaitienės užrašytos pasakos / sudarė Virgina Bartušienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 106 p. : iliustr., faks. - Su aut. autogr. (13/7181, 13/7182, 13/7183, 13/7187). - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-609-445-175-1

Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka / parengė : Birutė Lukoševičienė, Edmundas Mažrimas, Iridija Mockienė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - 58 p. : iliustr., portr. - Taip pat vartojama antr.: Jonas Bicka. - Literatūra: p. 52-55. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-430-221-3

Tauragės "Tremtinio" choras / sudarė Ina Steponaitytė. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 116 p. : iliustr. - Tiražas 170 egz. - ISBN 978-609-445-174-4

Mizgirienė, Alma. Tauragės krašto šviesuoliai: straipsnių rinkinys / Alma Mizgirienė ; sudarė Birutė Lukoševičienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 122 p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - Asmenvardžių r-klė : p. 118–119; Straipsnių pavadinimų r-klė : p. 120–121. - ISBN 978-609-445-112-6

Trumpa Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1931-2011 : -80- / sudarytoja Danutė Tauginaitė ; redaktorius Sigitas Kancevyčius ; dizainerė Ilona Žiulpienė. - Tauragė-Klaipėda : Eglė, 2011. - 159, [1] p. : iliustr. - Tiražas 600 egz. - Literatūra ir šaltiniai: p. 156-157. - ISBN 978-609-432-024-8

Tauragės kraštas : [fotoalbumas] / sudarytojas Sigitas Kancevyčius. - Klaipėda : Druka, 2010. - 96 p. : iliustr. - Nuotraukų autoriai: Vaidotas Bartkus, Vaidas Bičkus, Sigita Flaksienė, Sigitas Kancevyčius, Kęstutis Macijauskas, Valdas Šarakvasas, Gediminas Tamulynas. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-609-404-081-8

Tauragės krašto švietėjas Augustas Vymeris : kraštotyrinis leidinys / Ina Steponaitytė ; red. Alma Mizgirienė. - Tauragė : [Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2009 ([Tauragė : UAB "Televizijos komunikacijos"]). - 38 p. : iliustr. - Panaudotos lit. ir informacinių šaltinių sąrašas: p. 37-38

Šubertinė / sudarė Ina Steponaitytė ; redaktorė Saliamona Černiauskaitė. - Kaišiadorys : Printėja, 2011. - 146 p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-445-063-1
 
Serija „Kraštotyros skaitiniai“

Pagramantis / medžiagą rinko V. Bartušienė, L. Pikčiūnienė, D. Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2005. - 71 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Gaurė - 500 / medžiagą rinko L. Pikčiūnienė, P. Stirbienė, D. Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2000. - 46, [1] p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės aukštesnioji komercijos mokykla 1924-1940 (visatekstis PDF dokumentas, dydis 637 KB) / parengė :  Alma Mizgirienė, Birutė Lukoševičienė. - Tauragė : Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka, 1999. - 39 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės mokytojų seminarija 1923-1942 (1944) (visatekstis PDF dokumentas, dydis 534 KB) / parengė Birutė Lukoševičienė ir Alma Mizgirienė. - Tauragė : VB bibliografijos - informacijos skyrius, 1997. - 23 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės krašto piliakalniai (visatekstis PDF dokumentas, dydis 759 KB) / sudarė Danutė Tauginaitė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 1997. - 99 p.

Vymerio kalnas (visatekstis PDF dokumentas, dydis 462 KB) / parengė : B. Lukoševičienė, I. Steponaitytė, I. Čepulienė. - Tauragė : Tauragės viešoji b-ka, 1997. - 28 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)

Tauragės garbės pilietis Kazimieras Paulauskas (visatekstis PDF dokumentas, dydis 465 KB) / parengė L. Pikčiūnienė. - Tauragė : Tauragės viešoji b-ka, 1997. - 20 p. : iliustr. - (Kraštotyros skaitiniai)


Kiti kraštotyros leidiniai

Kaštonai užpūtė žvakes : [eilėraščiai] / Gina Juškienė ; viršelio ir iliustracijų (kalkografija) autorė Gina Juškienė. - Tauragė, 2013. - 42, [2] p. : iliustr.

Nagingi pagramantiškiai [Vaizdo įrašai] / projekto ir filmų autorė ir režisierė Virgina Bartušienė ; filmavo ir montavo Tauragės sav. Bendrojo skyriaus specialistas Valdas Šarakvasas. - Tauragė : Tauragės savivaldybė, 2011-. - 2 vaizdo diskai (DVD)

Ką nusinešė laikas? : [poezija] / Regina Danauskaitė-Vingienė. - Adakavas, 2009. - [28] p. : iliustr.

Operos solistas Juozas Mažeika : 1907-1976 : atsiminimai / [sudarė Tauragės VB]. - [Tauragė] : Tauragės Viešoji biblioteka, 2007. - 43, [1] p. : iliustr. - Kraštotyros medžiagą rinko Tauragės VB darbuotojos, Pagramančio filialo vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė, žurnalistas Aleksandras Morozovas, mokytoja Alma Mizgirienė. - Bibliografija: p. 39-43.

Tauragė: 500 metų rašytiniuose šaltiniuose : [elektroninis išteklius] : parodų ciklo katalogas / Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. - [Tauragė : Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm + 1 broš. (15 p.). - Antr. iš įdėklo. - Elektron. opt. disko antr.: Tauragės istorija periodinėje spaudoje. - Brošiūros antr.: Iškilieji Tauragės krašto žmonės : trečioji paroda. - Elektron. opt. diskas su priedu sudėti į įdėklą (21 cm)

…Adakavo bibliotekos istorija… : iš prisiminimų / sudarė : Zita Jarašiūnienė, Regina Vingienė. -    Adakavas (Tauragės raj.), 2006. - 76 p. : iliustr. - (įr.)

Mokytojas ir kraštotyrininkas Jonas Bicka : bibliografijos rodyklė (visatekstis PDF dokumentas, dydis 572 KB) / sudarė Birutė Lukoševičienė ; Tauragės viešoji biblioteka, Informacijos skyrius. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2005. - 12 p. : iliustr. - (Tauragės krašto šviesuoliai)

Garbės kraštotyrininkė, mokytoja Alma Mizgirienė : bibliografija / sudarė Birutė Lukoševičienė. - Tauragė : Tauragės sav. viešoji b-ka, Informacijos sk., 2001. - 20 p. : nuotr. - Asmenvardžių r-klė: p. 18-19

Gyvenimo juodraščiai : [eilėraščiai] / Tauragės poezijos mėgėjų klubas "Žingsniai". - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2000. - 74, [1] p. : iliustr.

Iš Tauragės rajono kraštotyros sąjūdžio istorijos (1962 - 1990) : leidinys skiriamas visiems, norintiems sužinoti apie kraštotyros veiklą Tauragės rajone / Sud.: E. Davidonienė, E. Mažrimas, V.Kazakevičienė. - Tauragė : Tauragės viešoji biblioteka, 2000. - 35 p. : nuotr.

Tauragės kraštas poezijoje (visatekstis PDF dokumentas, dydis 311 KB) / parengė : B.Lukoševičienė, L.Pikčiūnienė, D. Tauginaitė. - Antrasis papildytas leidimas. - Tauragė : Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka, 1999. - 79 p.

Bibliotekininkų redaguotos knygos

Eilėraščiai milinėse : eilėraščiai / Audrius Bitinas, Vidas Riepšas ; sudarytojas ir redaktorius Sigitas Kancevyčius. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2015. - 64 p. : iliustr.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-432-075-0

Pažvelgęs į raustančią saulę : [eilėraščiai] / Jonas Jakštaitis ; redagavo Vilija Užmiškienė ; piešiniai Tauragės kūrybos centro dailės klasės ugdytinių. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 104 p. : iliustr. - Tiražas 50 egz. - ISBN 978-609-445-173-7

Su meile : [eilėraščiai] / Indra Pliuščekova-Uginčienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2013. - 54 p. - Su aut. autogr. (13/7314, 13/7315, 13/7316). - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-445-170-6

Trumpa Gadūnavo parapijos istorija / kun. Vladas Juškys ; nuotr. autoriaus ; redagavo Birutė Lukoševičienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 98 p. : iliustr. - Su aut. autogr. (12/1494). - Tiražas 80 egz. - ISBN 978-609-445-092-1

Uždainavo vėjas : [eilėraščiai vaikams] / Jonas Jakštaitis ; piešiniai Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių ugdytinių ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). - 99, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-445-131-7

Ateik iš rytmečio tylos : [eilėraščiai] / Janina Budrevičienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 184 p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-445-119-5

Mažos šiltos pasakaitės : [eilėraščiai vaikams] / Jonas Jakštaitis ; piešiniai Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių ugdytinių ; redagavo Vilija užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). - 47, [1] p. : iliustr. ; 15 x 21 cm. - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-609-445-039-6

Dieve, tau save aukoju : [eilėraščia]i / Vladislovas Juškys ; redagavo Vilija Užmiškienė ; iliustracijos Arvydo Norvaišo. - Kaišiadorys : Printėja, 2011. - 96 p. : iliustr. - Tiražas 120 egz. - ISBN 978-609-445-048-8

Ateik iš rytmečio tylos : [eilėraščiai] / Janina Budrevičienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 184 p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-445-119-5

Banguoja Jūra per laukus : [eilėraščiai] / Jonas Jakštaitis ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2012. - 64 p. : iliustr. - Au aut. autogr. (12/1187). - Su aut. autogr. (12/6443). - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-445-089-1

Pavasario aistra : [eilėraščiai] / Janina Budrevičienė ; [redagavo Vilija Užmiškienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2010. - 147, [1] p. - Tiražas 60 egz. - ISBN 978-609-445-005-1

Saulėlydis : [eilėraščiai] / Ona Butkevičienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). - 120, [2] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-902-71-3

Tą vėlyvą vakarą… : [eilėraščiai] / Ona Butkevičienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2009 (Kaišiadorys : Printėja). - 137 p. : iliustr. ; 21 cm. - Su aut. autogr. (12/438). - Tiražas [200] egz. - ISBN 978-9955-902-40-9

Širdies daina : [eilėraščiai] / Janina Budrevičienė ; redagavo Vilija Užmiškienė. - Šakiai : Medvetas, 2008 (Jurbarkas : Medvetas). - 133 p. : portr. ; 21cm. - Tiražas 50 egz. - ISBN 978-9955-469-51-3