Tauragės rajono Garbės piliečiai

2020-09-13

* Pavardės sąraše pateikiamos abėcėlės seka. Garbės piliečio vardo suteikimo data pažymėta skliausteliuose informacijos pabaigoje.

1. Antanas Bagdonas (1928-2015) – tautodailininkas (1994-05-25)

2. Jonas Bakšas (1935-2020) – ilgametis ryšių specialistas, UAB „Ryšininkas” vadovas (2011-02-08)    

3. Rene Barščiauskas (1925-2009) – pedagogas, pirmasis Vokietijos  bičiulių draugijos Tauragėje pirmininkas   (1994-05-25)

4. Albinas Juozapas Batavičius (g. 1938) – muzikantas, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro sąjungos narys, kraštotyrininkas, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys (2009-12-17)

5. Alvydas Bridikis (g. 1965) - Romos katalikų kunigas, buvęs Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas, Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas garbės kanauninkas (2010-12-29)

6. Juzefa Bružienė (g. 1940) – tautodailininkė, renginių organizatorė (2020-05-27)

7. Valerija Bumbulienė (g. 1927) – mokytoja, buvusi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės skyriaus atsakingoji sekretorė (2009-12-17)

8. Alfonsas Čepauskas (g. 1929) – dailininkas grafikas, dailės parodų rengimo grupės „Ars longa“ vadovas, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos ekslibrisininkų klubo narys (2016-05-25)

9. Vilius Voldemaras Daujotas (1936-2015) – buvęs Tauragės “Keramikos” gamyklos direktorius (2009-12-17)

10.  Pranas Dirginčius (g. 1942) – Tauragės rajono politinis, visuomenės bei kultūros veikėjas, ilgametis liaudies teatro aktorius (2012-09-19)

11.  Romualdas Eičas (g. 1940) – pedagogas, chorvedys (2010-12-29)

12. Kurt Ernst (1947-2012) – Tauragės bičiulių Vokietijoje draugijos pirmininkas Rydštate (1994-05-25)

13. Andreas Hoffmann (g. 1937) – su Taurage susigiminiavusio Vokietijos Rydštato miesto buvęs burmistras (1994-05-25)

14. Leonas Gudelis (1925-2000) – gydytojas, Tauragės bičiulių draugijos Vokietijoje įkūrėjas (1994-05-25)

15. Eugenijus Jovaiša (g. 1950) – archeologas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, humanitarinių   mokslų daktaras (2014-04-16)

16. Jonas Viktoras Kalvanas (vyresnysis) (1914-1995) – Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas (1994-05-25)

17. Petras Karkauskas (1918-2015) – melioracijos Tauragėje pradininkas, Mašinų melioracijos stoties įkūrėjas (2009-12-17)

18. Vida Kazakevičienė (g. 1944) – bibliotekininkė, buvusi ilgametė Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė (2009-12-17)

19. Gerald Kummer (g. 1958) – buvęs Vokietijos Rydštato miesto burmistras (2004-05-25)

20. Jonas Liorančas (g. 1941) – Tauragės kultūrinio gyvenimo puoselėtojas, visuomenininkas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės skyriaus kūrėjų ir pirmininkų, Lietuvos sąjūdžio pirmojo Seimo narys (2019-05-15)

21. Edmundas Mažrimas (1954-2019) – Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vadovas, kraštotyrininkas, dailininkas, ekslibrisų bei knygų apie Tauragės krašto istoriją bei paveldą autorius (2018-05-14)

22. Regimantas Midvikis (1947-2015) – dailininkas, skulptorius. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2015-09-09) 

23. Liudas Mikalauskas (g. 1985) – operos solistas, dėstytojas, 2015-2018 m. Kauno miesto tarybos narys (2018-05-14)

24. Klaus Norbert Minter (g. 1952) – ilgametis (nuo 2012 m.) Tauragės bičiulių draugijos Rydštate (Vokietija) pirmininkas (2019-05-15)

25. Alma Mizgirienė (1931-2014) – mokytoja, Garbės kraštotyrininkė (2004-05-25)

26. Eugenijus Palekas  (g. 1940) – gydytojas, buvęs Tauragės apskrities ligoninės direktorius, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Tauragės komiteto pirmininkas (2009-12-17)

27. Kazimieras Paulauskas (1906-1998) – mokytojas, tautodailininkas (1994-05-25)

28. Liudas Pavilionis (1929-2011) – nusipelnęs treneris, sporto veteranas (2009-12-17)

29. Povilas Rupšys (1896-1994) – 1919–1920 m. Lietuvos  Nepriklausomybės kovų  savanoris (1994-05-25)

30. Kazimieras Vaičiulis (1931-2017) – žemės ūkio darbuotojas, buvęs Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (2009-12-17)

31. Marcelinas Zelba (1931-2017) – kūno kultūros mokytojas, nusipelnęs rankinio treneris (2010-12-29)