TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ KONFERENCIJA KRETINGOJE

2019-04-29
Tarptautinė bibliotekininkų konferencija Kretingoje

LBD tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“ vyko balandžio 26 d. naujoje Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Konferencijos dalyvius sveikino Kretingos savivaldybės administracijos atstovai, LBD pirmininkė Jolita Steponavičienė. Įteiktos nominacijos.

LR Kultūros ministerijos padėkos už profesionalų darbą įteiktos penkių viešųjų bibliotekų – Plungės, Akmenės, Marijampolės, Jonavos ir Kretingos, direktorėms. LR Seimo kultūros komiteto pirmininko R. Karbauskio padėkos už atsidavimą bibliotekininko profesijai įteiktos Panevėžio viešosios bibliotekos darbuotojai V. Trečiokienei, Plungės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Z. Paulauskaitei ir Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkei G. Toliušienei.

Tarptautinėjė konferencijoje dalyvavo ir patirtimi dalijosi Kelno miesto bibliotekos darbuotoja dr. Hannelore Vogt ir IFLA atstovas Stephan Wyber. IFLA organizacija vienija 1300 dalyvių iš 150 šalių. Savo pranešime S. Wyber akcentavo bibliotekų inovatyvumą, darnaus vystymosi tikslus, prieigą prie informacijos be komercinių tikslų, bibliotekų įsipareigojimus, galimybes ir atsakomybes.

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. R. Gudauskas atkreipė dėmesį į projektų vadybą. Kalbėjo apie nacionalinius projektus bibliotekos pažangai, elektroninę infrastruktūrą, socialinę ir mokslinę komunikaciją, bibliotekų specialistų socialinius, techninius įgūdžius ir kompetencijas. Xwhy agentūros atstovas D. Karpovič apie bibliotekas kalbėjo kaip apie sociokultūrines erdves, kurios priklauso bendruomenei, skatina pasitikėjimą, teikia paslaugas, yra kuriančios. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas M. Mongirdas kalbėjo apie dirbtinį intelektą, greitai besivystančių inovacijų ekosistemą Govtech. VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja dr Z. Manžuch akcentavo skaitmeninę atskirtį, neigiamą įtaką gyvenimo kokybei, kai apie 10 procentų europiečių neturi interneto namuose, todėl svarbus bibliotekų vaidmuo. Mykolo Riomerio universiteto doc. dr. J. Dudaitė apžvelgė problemų sprendimą pasitelkiant informacines technologijas (PIAAC) tyrimą. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotoja A. Masevičienė atkreipė dėmesį į medijas ir informacinį raštingumą.

LBD tarptautinė konferencija buvo įdomi ir naudinga. Bendruomenės gyvenime vis svarbesnis bibliotekų vaidmuo, projektų tęstinumas, bendradarbiavimas, kompetencijų atnaujinimas.