TAURAGĖS SĄJŪDŽIUI - 25

2013-11-27
Tauragiškiai Sąjūdžio mitinguose

1988 metų rugsėjo 28 d. Tauragės centrinėje bibliotekoje (taip tuo metu vadinosi Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka) vykusiame susirinkime buvo įkurta Tauragės Sąjūdžio iniciatyvinė grupė

Štai ką apie šį reikšmingą įvykį rašė rajono laikraštis „Leniniečių balsas“ (1988, spalio 4): „Praeitą trečiadienį Centrinėje bibliotekoje vyko kiek neįprastą tikslą turėjęs susirinkimas. Atėjo iš Skaičiavimo mašinų elementų gamyklos – A. Pleškys, T. Šerpytis, Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinato – J. Liorančas, Bandomojo miško pramonės ūkio – J. Šimkus, E. Strauka, Centrinės ligoninės – M. Gylys, Liaudies teatro – A. Naraškevičius, Centrinės bibliotekos – D. Tauginaitė, Autokelių valdybos – J. Ragelskis, Kultūros namų – E. Mažrimas, liaudies meistras A. Bagdonas, žurnalistas Br. Jagminas, mokytojos I. Tautvydienė, V. Martutaitienė, V. Norkevičiūtė ir dar tiek įvairių profesijų žmonių. Susirinkime taip pat dalyvavo Partijos rajono komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas M. Lenktaitis. Numatytą pokalbį pradėjo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Klaipėdos iniciatyvinės grupės atstovas, A. Venclovos pedagoginės mokyklos dėstytojas A. Grublys. Nušvietęs Sąjūdžio tikslus bei uždavinius, jis pasiūlė ir tauragiečiams įkurti iniciatyvinę grupę, pradėti veiklą.“

Kaip rodo Viešosios bibliotekos kraštotyros archyve saugoma šio susirinkimo protokolo išrašo kopija (PDF dokumentas, dydis 1,4 MG), įkurtoji grupė nedelsdama  pradėjo darbą, išrinkdama delegatus į pirmąjį LPS suvažiavimą. Sąjūdžio rajono tarybos nariai, aktyvistai kiekvieno pirmadienio vakarą rinkosi Centrinėje bibliotekoje, kad pasitartų, susitiktų su žmonėmis. Tais didžiulio visuomenės aktyvumo metais visus vienijo kilnus tikslas – atkurti Nepriklausomą Lietuvą. 2008 metais, minint Tauragės Sąjūdžio 20-metį, ant Viešosios bibliotekos fasado buvo pakabinta atminimo lenta.

Kalbėdamas Lietuvos Sąjūdžio XIV-ame suvažiavime (2013-06-01), skirtame šio judėjimo 25-mečiui, pirmasis LPS pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis kvietė prisiminti brolybę, kuri vienijo Lietuvą Sąjūdžio pradžioje: „Čia ypač verta prisiminti Sąjūdį. Tada nereikėjo klausti, tūkstančiai žmonių jautėsi kits kitam broliai ir seserys. Tikriausiai, pasireiškė nepaprasta išimtis, artima stebuklui. Tačiau stebuklas būtent patvirtino, kad brolybė yra, ji galima. Išsaugokime nors prisiminimą ir turėsim atramą gyvenime.“

Bėgant metams, istoriniai įvykiai prisimiršta, žmonių atmintis pasidengia subjektyvių vertinimų ir nuomonių sluoksniu. Geriausias tų  dienų liudininkas – to meto spauda, kuri buvo labai drąsi ir teisinga. Viešosios bibliotekos Informacijos skyrius suskaitmenino ir patalpino tinkle straipsnius apie Sąjūdį, išspausdintus rajono laikraštyje „Tauragiškių balsas“ 1988–1990 metais. Juos rasite bibliotekos svetainės paieškos langelyje įrašę žodžius Lietuvos  Sąjūdis ir pažymėję žodį kataloge. Elektroniniame kataloge atsivėrusiuose bibliografiniuose įrašuose su prisegtukais – pilni straipsnių tekstai. Taip pat  suskaitmenintas ir Sąjūdžio nuotraukų archyvas. Čia pateikiamuose nuotraukų albumuose - vaizdai iš Sąjūdžio mitingų (PDF dokumentas, dydis 1,5 MB) ir Tauragės Sąjūdžio 20-mečio minėjimo 2008 metais (PDF dokumentas, dydis 1,6 MB).

Informaciją parengė Birutė Lukoševičienė