TAURAGĖS KRAŠTO ŠVIESUOLIAI: SKULPTORIUS PETRAS VAIVADA

2016-06-28

Šių metų birželio 29 dieną sukanka 110 metų, kai Tauragėje gimė skulptorius monumentalistas, nusipelnęs meno veikėjas Petras Vaivada (1906 06 29–1989 03 03).

Jis buvo sovietinio laikotarpio portretinės skulptūros atstovas, ėjęs realistinės akademinės mokyklos ir savo mokytojo Juozo Zikaro keliu. Greta kamerinės-portretinės skulptūros P. Vaivada bandė savo jėgas ir monumentaliojoje-dekoratyvinėje plastikoje.

Amžininkai skulptorių prisimena kaip tolerantišką, sąžiningą ir nuoširdų žmogų, išgyvenantį kitų menininkų kūrybines nesėkmes ir besidžiaugiantį jų sėkme.

Petras Vaivada buvo vienas iš pastaraisiais metais daug diskusijų sukėlusių  Žaliojo tilto skulptūrų kūrėjų. Įdomu tai, kad jo sukurtai valstietės skulptūrai pozavo dukterėčia, taip pat iš Tauragės kilusi grafikė Aspazija Vaivadaitė-Surgailienė. Daugiau apie tai skaitykite: čia

Parengė Laima Pikčiūnienė, VB Informacijos skyriaus vyr. bibliografė