PROJEKTAS „SUGRĮŽIMAI“

2018-02-02

Bibliotekoje įgyvendinamas projektas „SUGRĮŽIMAI: ŠAKNŲ IR TAPATYBĖS PAIEŠKOS“

Lietuvos kultūros taryba finansavo (2800 €) Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos projektą „Sugrįžimai: Šaknų ir tapatybės paieškos“, skirtą valstybės šimtmečiui. Projektas pradėtas edukacijomis jaunimui. Dvi savanorių grupės, kurių didžiąją dalį sudaro 702 kuopos 203 būrio jaunieji šauliai (vadovė Marina Cariova) renkasi bibliotekoje ir kuria originalius šimtmečio sveikinimus užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėms. Vasario 16-osios proga jaunuoliai išsiųs išeiviams savo sukurtą vaizdo klipą, ranka rašytus laiškus, rankų darbo atvirukus ir trispalves apyrankes. Užmezgę ryšius su lietuvių bendruomenėmis, rinks jų istorijas, pasakojimus, kodėl jiems teko išvykti, ir atiduos juos bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvui. Vėliau bus organizuojami internetiniai forumai - diskusijų ciklas „Gimtinės godos, lietuvybę puoselėjame svetur“. Jų metu jaunimas diskutuos su užsienio lietuvių bendruomenių nariais, kurie papasakos, kaip jiems pavyksta puoselėti lietuvybę, savas tradicijas svečioje šalyje.

Taip pat šiuo metu rengiama informacinio pobūdžio paroda apie žymius, jau išėjusius kraštiečius. Bus atspausdinti septyni spaudos paveikslai apie Petrą Joniką, Birutę Baltrušaitytę, Joną Kruopą, Juozą Mažeiką, Remigijų Midvikį, Kazį Paulauską, Aspaziją Surgailienę. Parodos pristatymas vyks vasario 15 d. 15 val. bibliotekos skaitykloje.

Vėlesnės projekto veiklos ­ susitikimų ciklas su žinomais kraštiečiais „Sugrįžimai“. Vienas susitikimas jau įvyko sausio 18 d. Buvo pristatyta poetės Ritos Dambrauskaitės eilėraščių knyga „Kaip debesų ėjimas“.  Nuo sunkios ligos praėjusių metų birželio 14 d. mirusios moters kūrybą pristatė jos vyras, žinomas žurnalistas Alvidas Jancevičius ir aktorė Gražina Urbonaitė. Per metus  numatyti dar 5 susitikimai. Taip pat vyks radijo laidų ciklas „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“.  Projekto vykdymo laikotarpiu bus parengta 10 laidų, kurių metu bus kalbama apie žmones, garsinančius Tauragės kraštą. Numatoma pasitelkti Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus archyvus. Laidų rengėjai bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė bei Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotoja Ilona Eičienė. Laidų dalyviai –  žymūs tauragiškiai, grįžtantys į gimtąsias vietas. Taip pat planuojama išleisti antrą ciklo „Atminties lobynai“ knygą „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“.