GERBKIME LITERATŪROS IR MENO AUTORIUS

2012-12-04
Renginių dalyviai

Biblioteka yra ne tik kūrėja, bet ir tarpininkė tarp literatūros kūrinių (jų autorių) ir skaitytojų. Jos darbuotojai gali ir turi įspėti lankytojus apie atsakomybę, kylančią dėl neteisėto kūrinio panaudojimo, pažeidus atgaminimo reprografijos būdu taisykles, neteisingai cituojant ir t.t. Plagiavimo ir piratavimo atvejai Lietuvoje yra labai dažni, todėl būtina apie šią problemą kalbėti garsiai.

Pagarba literatūros ir meno kūrinių autoriams bei atlikėjams turi būti skiepijama nuo vaikystės. Dėl šių priežasčių Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka š.m. lapkričio mėnesį vykdė Kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą – antipiratinę akciją „© - Visos teisės saugomos“. Projektas skirtas bibliotekininkams ir Tauragės rajono jaunimui.

Buvo suorganizuoti šeši seminarai autorių teisių ir gretutinių teisių temomis Viešosios bibliotekos ir jos filialų, bei rajono mokyklų bibliotekininkėms, taip pat visų rajono gimnazijų ir profesinio rengimo centro moksleiviams. Galiausiai seminarų dalyviai būrėsi į komandas ir dalyvavo viktorinoje „© - Visos teisės saugomos“. Viktorinos nugalėtojai - Tauragės „Versmės“ gimnazijos moksleiviai „A-komanda“ ir kiti renginio dalyviai džiaugėsi linksmai ir naudingai praleistu laiku ir žadėjo ateityje nepažeidinėti autorių ir atlikėjų teisių.

Žaneta Timaitė