BUS ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „BIBLIOTEKOS JAUNIMUI“

2014-03-21
Plakatas

Valstybės projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: Bibliotekos jaunimui“ skirtas nedirbantiems 18–29 metų jaunuoliams, siekiant suteikti jiems motyvacijos, žinių bei darbo įgūdžių, reikalingų planuojant savo karjerą.

Projektas vykdomas drauge su 40-čia Lietuvos bibliotekų. Jis sudaro sąlygas jaunuoliams po mokymų įgyti darbo patirties, savanoriškai prisidedant prie savo miesto bibliotekos numatytų renginių organizavimo. Tauragėje projektas įgyvendinamas drauge su Tauragės B. Baltrušaitytės viešąja biblioteka. Savanorių mentorė - Žaneta Timaitė, tel: 8 446 64025.

Projekto eiga: gegužės 7–8–9, bei 12–13 dienomis B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos (Respublikos g. 3) Periodikos skaitykloje vyks asmeninių ir bendravimo kompetencijų mokymai. Dalyviai sužinos, kaip gali panaudoti savo stipriąsias asmenybės puses, kaip patikti ir įtakoti kitų sprendimus. Jie išmoks nusakyti savo norus, įsivertinti savo galimybes. Mokysis bendrauti - išmoks spręsti konfliktus, įveikti stresą, konstruktyviai diskutuoti, gebės efektyviai planuoti laiką. Išmoks dirbti komandoje - supras, kaip komanda siekia tikslo, išsiaiškins savo vaidmenį joje. Šie įgūdžiai pravers dirbant bet kokiame kolektyve. Taip pat, kam bus aktualu, papildys savo gyvenimo aprašymus.

Mokymus ves aukštos kvalifikacijos lektorius iš Vilniaus. Gegužės 12 ir 13 dienomis dalyviai įgis renginių, švenčių, parodų organizavimo žinių, įgūdžių ir kartu su mentore Žaneta praktiškai suplanuos vieną renginį savo gimtajam miestui. Mokymai yra daugiau praktiniai nei teoriniai. Taip užtikriname, kad žinios, kurias įgis dalyviai, bus lengvai pritaikomos darbe.

Mokymų pradžia 09:00 val., pabaiga - 16:15 val. Dalyviai mokymų metu vaišinami kava/arbata ir pietumis. Išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

Pageidaujantys įgyti darbo patirties po 5 dienų mokymų pasilieka savanoriškai praktikai (4-5 savaitės), kurių metu, vadovaujami mentorės Žanetos, praktiškai įgyvendins suplanuotą renginį savo gimtajame mieste. Kiekvienas savanoris gaus po komplektą: marškinėlius su skiriamaisiais ženklais, maišelį, užrašų knygelę, rašiklį, USB. Jaunuoliai, prisidėję prie renginio organizavimo gaus savanorystės pažymėjimus su išvardintomis įgytomis kompetencijomis. Savanorystės patirtis prilyginama darbo patirčiai. Šiuo atveju - projektų valdymo, renginių organizavimo srityje. Savanorių grupės darbas bus paviešintas regioninėje žiniasklaidoje.

Žaneta Timaitė