R. Bliūdžiuvienė. Žuodžiu skuonis

2020-04-04
R. Bliūdžiuvienė „Žuodžiu skuonis“

Tauragės Metų knyga 2019 – Populiariausia grožinė knyga

Dar viena žygaitiškės eiliuotų tekstų knygelė. Iš Šilalės rajono Gulbių kaimo kilusi literatė šį kartą į mus prabyla žemaitiškai. Leidinyje spausdinami tarmiškai parašyti eilėraščiai (skyrius „Su gegiem nukukāva“), pateikiami žemaitiški pasakojimai („Gīvēnims ī pāsaka išējī“), tarmiškų žodžių aiškinamasis žodynėlis („Pradiekiam nu ABC : Tāp šnekieji tievā“) bei surinkta tarmiškai užrašyta smulkioji tautosaka  skyriuje „Šnekamuosis kalbuos blizgutē.  „Kai atsiversite šioje knygelėje esančius  žemaitiškus tekstus, gal ne visiems pavyks juos gerai perskaityti. Nenusiminkite: jūs nemokate žemaitiškai skaityti, o aš nemoku žemaitiškai rašyti. Tad šokam kaip mokam, ir vienas kitą suprantam. Tik norėčiau truputį priminti, kaip mūsų tėvai ir kiti Gulbių kaimo sodos žmonės kadaise šnekėjo “,– rašo Regina Bliūdžiuvienė ir trumpai paaiškina vakarų žemaičių laukuviškių patarmės rašybą bei tarimą.

Knyga „Žuodžiu skuonis“ yra išleista autorės nuosavomis lėšomis ir iliustruota jaunos, talentingos žygaitiškės Dianos Mikutavičienės piešiniais.

Bliūdžiuvienė, Regina (1948-). Žuodžiu skuonis / Regina. - Kaišiadorys : Printėja, 2019. - 74 p. : iliustr.. - Tikrasis aut. vardas: Regina Bliūdžiuvienė