Žingsniai. Saulėlydžio posmai

2020-04-04
Žingsniai. Saulėlydžio posmai

Tauragės Metų knyga 2019 – Populiariausia grožinė knyga

Dvidešimt trejus metus skaičiuojančio Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ išleista kompaktinė plokštelė. Joje klubo nariai įskaitė savo kurtus eilėraščius. „Tegul dešimtmečiams išlieka čia mūsų, 16-os klubo „Žingsniai“ narių įrašyti balsai ir tegul primena ateities kartoms – jie gyveno, kūrė, rašė, jie buvo tokie pat žmonės, kaip mes dabar, mylėjo lietuvišką žodį, poeziją, ieškojo savo išraiškos formų, o literatūra jiems buvo dvasios atgaiva, savęs išraiškos forma“, – rašo klubo pirmininkas Eugenijus Šaltis.

Balsus įrašė Tauragės radijas, fotografijas padarė klubo narys Sigitas Kancevyčius.  Klubas per šį laiką jau išleido kelias dešimtis knygų, dvi audio plokšteles, surengė šimtus susitikimų su skaitytojais, knygų pristatymus.

Žingsniai (Tauragės poezijos mėgėjų klubas). Saulėlydžio posmai [Garso įrašas] : eilėraščiai / Tauragės literatų klubas ,,Žingsniai ". - Tauragė : Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, 2019. - 1 garso diskas (~ 40 min.) : stereo ; 1 brošiūra ([16] p.). - Eiles skaito : Lina Astrauskienė - 1; Antanina Aldona Auksorienė - 2; Ona Butkevičienė - 3; Liuda Daugėlienė - 4; Jonas Jakštaitis - 5; Sigitas Kancevyčius - 6; Renata Karvelis - 7; Jadvyga Pudžiuvytė - Margevičienė - 8;Marija Maškauskienė - 9; Stefanija Mažeikienė - 10; Vida Mikalauskienė - 11; Vidas Riepšas - 12; Eugenijus Šaltis - 13; Indraja Uginčienė - 14; Remigijus Žukauskas - 15; Bronislava Žilienė – 16.