VASARIO 16-OJI TARAILIŲ PROGIMNAZIJOJE

2014-02-17
Vasario 16-oji Tarailių ptogimnazijoje

Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos miesto filialas Nr. 2  kartu su Tauragės kultūros centro folkloro ansambliu „Jūrupė“ surengė Vasario 16-osios, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo šventę Tarailių progimnazijos mokiniams ir mokytojams.

Šventė buvo kiek netradicinė, mat, didelių kalbų, istorinių apžvalgų nebuvo - visa tai mokiniai gauna pamokų metu. Į tradicinę ir vieną reikšmingiausių Lietuvos valstybėje švenčių (o gal ir pati reikšmingiausia, juk be jos, nebūtų ir Kovo 11-osios) bibliotekininkai pakvietė ir pristatė Tarailių mokiniams Tauragės kultūros centro folkloro ansamblį „Jūrupė“,  kad šis supažindintų su neseniai išleista, įdomia ir turininga kompaktine plokštele „Tauragės krašto dainos (Pietų Žemaitija)“.

Ansamblio vadovė, šio projekto sumanytoja ir vykdytoja, Tauragės rajono kultūros centro etnokultūros specialistė Lijana Kiltinavičienė papasakojo gausiai susirinkusiems mokiniams ir pedagogams, progimnazijos vadovams, kaip buvo rengiama ši plokštelė. Ji susideda iš dviejų dalių: vienoje įdainuotos autentiškos dainos, atliekamos dainininkų iš Tauragės rajono, neretai jau garbingo amžiaus atlikėjų. Antroje plokštelėje tas pačia dainas įrašė folkloro ansamblis „Jūrupė“. Iš viso įrašyta  130 dainų.

Pasak Lijanos Kiltinavičienės – svarbiausias projekto rezultatas: išleistas liaudies dainų rinkinys. Šis leidinys yra pirmas, kuriame skamba Tauragės krašte užrašytos  įvairių žanrų pateikėjų dainos.

Kaip teigia renginio sumanytojai Ilona Eičienė ir Eugenijus Šaltis, būtent toks vasario 16-osios paminėjimas yra labai prasmingas, parodantis krašto kultūrą, istorinę praeitį, supažindina su liaudies kūryba, kuri dar gyva ir šiandien, tik reikia mokėti atrasti ir pateikti jaunimui, žiūrovams.

Vasario 16-osios paminėjime mokiniai ir mokytojai ne tik sugiedojo Lietuvos himną, kas tiesiog privalu valstybinių švenčių metu, bet aktyviai dainavo ir šoko liaudies šokius kartu su ansamblio atlikėjais.

Toks kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas tikrai vertas didesnio dėmesio: mokytojus pakeičia kiti žmonės, kultūros darbuotojai, kitaip perteikiamas ir turinys, galbūt pasirenkamos kitos formos. Viešosios bibliotekas filialas Tarailiuose artimai bendrauja su progimnazija, kartu mini šventes, jubiliejus. Šiemet tokiu būdu jau buvo paminėtas Kristijono Donelaičio jubiliejus (kartu su Kultūros paveldo tarnyba),  paminėta Vasario 16-oji, planuojami knygų pristatymai, skaitymai vaikams, iškilių datų minėjimai, parodos ir kt.

Eugenijus Šaltis