ALFONSO ČEPAUSKO DOVANA

2014-05-27
Alfonsas Čepauskas, Eugenijus Šaltis ir Meilutė Parnarauskienė

Tauragės miesto šventės „Tauro ragas 2014“ metu šiais metais vyko ypatingai daug įvairiausių kultūrinių, sportinių, masinių renginių, mugių, koncertų. Per tą gausumą ne visur buvo galima suspėti, tačiau pasirinkimo diapazonas buvo tikrai platus.

Vienas iš subtilesnių plačiosios programos renginių įvyko pirmąją šventės dieną, tuoj po jos atidarymo. Gegužės 24 dieną 13 val. Tauragės kultūros rūmų fojė ir konferencijų salėje buvo atidaryta mūsų kraštiečio dailininko grafiko Alfonso Čepausko  jubiliejinė paroda ir pristatytas naujas jo viso gyvenimo kūrybos albumas „Kūryba ir kita pusė“.

Tokia proga norėtųsi kiek plačiau pristatyti Alfonsą Čepauską mūsų internetinio puslapio skaitytojams.  Alfonsas Čepauskas gimė 1929 m. Tauragės rajone netoli Skaudvilės. Keletą metų gyveno Tauragėje. Baigęs Kauno taikomosios dailės mokslus, dirbo meniniu redaktoriumi periodinės spaudos leidiniuose. Sukūrė prozai ir poezijai iliustracijų, per 1200! ekslibrisų, keliasdešimt skaitlingų estampų ciklų ir pavienių grafikos lakštų, kamerinių medžio, mažosios metalo plastikos, akmens skulptūrų ir kitokio meno. Dalyvaudamas daugelyje Europos, Azijos, Amerikos šalių   konkursuose ir parodose, pelnė per pusšimtį įvairių apdovanojimų. Keliasdešimt personalinių parodų surengė Lietuvoje (keletą ir Tauragėje), Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Danijoje. Publikavo keliasdešimt straipsnių apie parodas, ekslibriso žanrą Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išleido praktinę metodinę knygą „Kaip sukurti ekslibrisą“, aplanką „Trapėnų kronikos“,  albumą ir aplanką „Karšuvos poringė“. Surengė keliasdešimt vietinių ir tarptautinių konkursinių parodų: „Sakralinis ekslibrisas“, „Gediminui - 600“, „M.K.Čiurlioniui - 125“, „Žalgiriui - 600“, „1863 m. sukilimas“ ir kt., sudarė jų katalogus.

Nuo 1962 m. gyvena Vilniuje, yra Lietuvos dailininkų, Lietuvos žurnalistų, Meno kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos ekslibrisininkų klubo Garbės prezidentas.

Daug dėmesio Alfonsas Čepauskas skiria savo gimtajam Tauragės kraštui. Jis yra sukūręs Skaudvilės herbą, pluoštą ekslibrisų Tauragės ir Skaudvilės prakilniems gyventojams ir institucijoms, surengęs konkursinių ekslibrisų parodų Skaudvilėje, miestelio jubiliejaus ir kitomis progomis, padėjo surengti ekslibrisų konkursą Tauragės miesto 500 metų jubiliejui. Jo kuruojamos ir rengiamos aukšto lygio tarptautinės ekslibrisų parodos nuolatos atkeliauja į Tauragę, į kurių pristatymą iš Vilniaus atvyksta pats maestro Alfonsas. Jis yra surengęs keletą personalinių parodų Tauragės muziejuje, Tauragės kultūros rūmuose. Reikšmingą darbą A. Čepauskas atliko Tauragės kraštui, sukurdamas grafikos ciklą „Karšuvos poringė“ ir išleisdamas jo albumą. Tai unikalus įtaigia, meistriška meno kalba perteiktos krašto istorijos pavyzdys.

2014 m. gegužės 24 d. Tauragėje pristatyta Alfonso Čepausko jubiliejinė paroda (jam š.m. kovo 18 d. sukako 85-eri) eksponuojama pirmą kartą. Kad pasirinkta Tauragė - tai dar vienas meilės gimtajam kraštui įrodymas. Solidžioje parodoje, kuri veiks iki 2014 m. birželio 28 d. ir tik tada iškeliaus į Vilnių, eksponuojamas ciklas „Karšuvos poringė“ (32 lakštai), ciklas „Trapėnų kronikos“ (16 lakštų), ciklas „Išlikimo kelias“ (7 lakštai), ciklas „Lizdeika“ (9 lakštai). Eksponuojamos ir 25 skulptūrų nuotraukos.  Parodos atidarymo metu buvo galima pamatyti ir keliasdešimt Alfonso Čepausko leidinių.

Jubiliejinėje parodoje pristatytas ir pats naujausias Alfonso Čepausko leidinys „Kūryba ir kita pusė“. 600 egzempliorių tiražu išleistas  albumas, kuriame sudėta vertingiausia jo kūryba, yra unikalus, nes knygynuose jo nebus galima įsigyti. Dalį tiražo įsigijo Tauragės rajono savivaldybė, kaip leidinio rėmėja, Tauragės kultūros centras, pavieniai rėmėjai.

Albume pateikta per  penkiasdešimt metų sukurtų įvairių kūrybos žanrų apžvalga. Aprašytos ekslibrisų, lakštinės grafikos, asambliažo, medžio, metalo, akmens skulptūrų meninės stilistinės ypatybės. Įdėtas aprašymas apie Alfonso Čepausko visuomeninę veiklą vadovaujant Lietuvos ekslibrisininkų klubui. Reprodukuota 101 spalvotas ir nespalvotas dailės kūrinys, apie 130 nuotraukų iš parodų, susitikimų, gyvenimo. Surinkti duomenys apie personalines ir bendras parodas, apdovanojimus, publikacijas, svarbesnius gyvenimo, veiklos, įvykių fragmentus. Dešimt naujojo albumo egzempliorių Alfonsas Čepauskas padovanojo Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai ir norintys jį pavartyti, susipažinti tikrai leidinį ten ras.

Leidinio išleidimą parėmė Tauragės rajono savivaldybė (projektą rengė Eugenijus Šaltis ir Edmundas Mažrimas), Tauragės kultūros centras, Skaudvilės seniūnija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Gariūnų verslo parkas ir asmeniškai Pranas Petrošius, Robertas Piečia, Regina Rimkienė, Elena Jurgilienė, Laimonas Norvilis, Silverijus Statkus, Orestas Kliunka, Vidas Bičkus, Kęstutis Petkus, Virginijus Budvytis.

Eugenijus Šaltis

Nuotraukos Edmundo Mažrimo