RUDENĖJANČIU TAKU Į GIMTINĘ

2014-10-20
Renginio svečiai ir dalyviai

Šiltą rudens popietę Pagramančio bibliotekoje svečiavosi kraštietė, lyrikos knygos „Aušros belaukiant“ ir romano „Gyvenimo nuodėmės“ autorė Stefanija Mažeikienė. Kartu su knygų autore lankėsi Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ prezidentė Vilija Užmiškienė, poetės Indra Uginčienė bei nuolatinė švenčių dalyvė ir eilių apie Pagramančio krašto amatininkus autorė Jadvyga Margevičienė.

Draugaujanti su kūrybiniu žodžiu nuo vaikystės, gimusi, augusi ir išbėgiojusi Akmenos ir Jūros pakrantes bei mokyklos takelius, Stefanija džiaugėsi sugrįžusi į savo gimtąjį kraštą su kraitele. O toj kraitelėj didžiausia dvasinė vertybė - knygos.

 

Popietės metu buvo skaitomos ištraukos iš romano „Gyvenimo nuodėmės“. Autorė mintimis grįžo į vaikystę, paauglystę, mokyklinius metus, prisiminė draugus, mokytojus ir kūrybinį kelią. Dainos žodžiai, gitaros ir fleitos garsai liejosi ir derėjo prie skaitomų romano ištraukų. Gitaros stygas virpino, dainavo ir fleita grojo Pagramančio pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Violeta Girdžiuvienė ir tikybos mokytoja, Valančiukų būrelio vadovė Viktorija Juknaitė.

Stefanija Mažeikienė bibliotekai padovanojo savo išleistą romaną. Bendruomenės „Gramančia“ pirmininkas Algirdas Turčinavičius padėkojo, pasidžiaugė, kad mūsų krašte vis daugėja kuriančių žmonių, ir knygų autorei padovanojo knygą „Pagramantis – miestelis, kuriame gyvename!“. Autorei ir šventės dalyvėms padovanoti kraštotyriniai leidiniai: „Pagramančio krašto amatų ir kultūros vertybių puoselėtojai“, kunigo Vladislovo Juškio poezijos ir O. Laurinaitienės pasakų knygelės bei rudeninių gėlių puokštės.

Virgina Bartušienė

Pagramančio bibliotekos vyr. bibliotekininkė