A. VYMERIO BIBLIOTEKOJE - DU JUBILIEJAI

2014-10-23
Kalba evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis

Spalio 22 dieną į A. Vymerio miesto biblioteką rinkosi svečiai, bibliotekos lankytojai. Sutapo net dvi datos: paminėtos vieno ryškiausių XX a. pirmosios pusės Tauragės krašto bažnyčios, kultūros ir švietimo veikėjų kunigo Augusto Vymerio 145-osios gimimo metinės. Taip pat sukanka 20 metų, kai Tauragės miesto bibliotekai Nr. 1 suteiktas A. Vymerio vardas. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Švietėjo kunigo Augusto Vymerio veiklos atspindžiai bibliotekoje“.

Pamąstymais, įžvalgomis apie kunigą Augustą Vymerį dalijosi Tauragės evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis, Edita Peteraitytė, Jonas Liorančas. Pastarasis plačiai nušvietė A. Vymerio gyvenamą epochą, jos problemas, akcentavo kunigo indėlį į švietėjišką veiklą.

Prisiminimais dalijosi bibliotekos vedėjos ir darbuotojos: Ina Steponaitytė, Gina Juškienė, Galina Toliušienė. Būtent Ina Steponaitytė inicijavo bibliotekai, įsikūrusiai ant Vymerio kalno, šalia Vymerio gatvės, švietėjo, kunigo A. Vymerio vardo suteikimą. Apie tolesnį bibliotekos likimą, keliavimą po jau kitas miesto viešąsias erdves, išgirdome iš Inos Steponaitytės ir Ginos Juškienės. Išreikšta viltis, kad „Aušros“ pagrindinėje mokykloje įsikūrusi biblioteka galės ir toliau joje gyvuoti. Buvusioms A. Vymerio bibliotekos darbuotojoms įteiktos gėlės.

Sveikinimo žodžius tarė mero pavaduotoja Rita Grigalienė, mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė, skaitytojos Zofija Remeikienė ir Laima Vismerienė, „Aušros“ pagrindinės mokyklos skaityklos vedėja Birutė Vaivadienė, Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, Metodikos skyriaus vedėja Danutė Pukelienė. „Aušros“ pagrindinės mokyklos 4b klasės mokiniai dėkojo ir įteikė darbelius-dovanėles (mokytoja Rasa Raudonienė). Tauragės raj. savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius įteikė Padėkos raštą A. Vymerio bibliotekos globėjui Gediminui Maškauskui.

Renginio metu koncertavo Tauragės liuteronų bendruomenės jaunimo choras ,,Gloria“, vokalinę muzikinę choreografiją parodė Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 4B klasės dramos būrelis ,,Kaukutis“ (vadovė R. Raudonienė).

Daiva Vitkauskaitė, A. Vymerio bibliotekos vedėja