MOKOSI BIBLIOTEKININKAI

2014-10-24
3D maketas

Spalio 23 d. Tauragės rajono B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje vyko mokymai „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“, kurios organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiuose mokymuose dalyvavo viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai.

Mokymų dalyviai išklausė šiuos pranešimus: „Informacinės prieigos sudarymas neįgaliesiems. Bibliotekų vaidmuo, sudarant lygias galimybes gauti informaciją neįgaliesiems“, lektorė – dr. Rasa Januševičienė, LAB direktorė; „Elektroninės informacijos ištekliai, prieinami neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių asmenims. ELVIS funkcionalumai“ – lektoriai Zenonas Klimaitis ir Darius Tamošiūnas, LAB skaitmeninių paslaugų ir leidybos centro darbuotojai; „Kultūros įstaigų veikla kaip neįgaliųjų socialinės integracijos veiksnys. Edukacinių renginių organizavimas neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims“, lektorė Justina Gagarina, LAB Skaitytojų aptarnavimo centras; „Komunikavimas su regos neįgaliuoju bibliotekoje“, lektorė Justina Gagarina, LAB Skaitytojų aptarnavimo centras.

Bibliotekininkai pabandė save įsivaizduoti regos neįgaliojo vietoje ir susipažinti su taktiliniais (liečiamaisisiais) leidiniais ir 3D maketais.

Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovai pavaikščiojo po Tauragę, susipažino su miestu ir pasidžiaugė, kad jame jauku, gražu, nemaža erdvių, kurios draugiškos regos neįgaliesiems.

Danutė Pukelienė