GARSŪS AKTORIAI DOVANOJO ŠVENTĘ BIBLIOTEKININKAMS

2014-11-17
Aktoriai Doloresa Kazragytė ir Petras Venslovas

Lapkričio 14 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriaus taryba sukvietė esamus ir buvusius bibliotekininkus bei bibliotekos draugus į susitikimą, skirtą Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) atkūrimo 25-mečiui. Kūrybinė organizacija „Teatro projektai“ renginio šeimininkams ir svečiams dovanojo dviejų aktorių teatrą – Doloresos Kazragytės ir Petro Venslovo programą „Susitikimai be grimo“.

Prieš susitikimą su žymiais aktoriais LBD Tauragės skyriaus pirmininkė Birutė Lukoševičienė trumpai apžvelgė LBD istoriją. 1931 metais įsteigtai draugijai vadovavo žymus lietuvių bibliografas ir knygotyrininkas Vaclovas Biržiška. Svarbiausias LBD tikslas buvo vienyti profesijos žmones, siekti, kad bibliotekose dirbtų išsilavinę ir kompetentingi žmonės. 1941 m. draugijos veikla buvo nutraukta.

1988 m. gruodžio 1 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinko Lietuvos bibliotekininkų draugijos atkūrimo iniciatyvinė grupė, kuri įsipareigojo parengti atkuriamos draugijos įstatus ir programą.

1989 m. birželio 29 d. Vilniuje Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose įvyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos atkuriamasis suvažiavimas. Buvo priimta draugijos programa ir laikinieji įstatai, išrinktas pirmininkas ir taryba. Pirmuoju pirmininku tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslinio tyrimo skyriaus vedėjas Vytautas Rimša. Į tarybą išrinkta 13 bibliotekininkų, tarp kurių buvo dabartinis M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, profesorius Domas Kaunas ir kiti žinomi bibliotekininkai.  Vytautas Rimša atvirame laiške Lietuvos bibliotekininkams „Kokiu keliu eisime“, išspausdintame žurnalo „Bibliotekų darbas“ 1989 m. 10-ajame numeryje, pabrėžė, kad atėjo metas gyventi savo galva – patiems spręsti savo darbo problemas ir patiems imtis visos atsakomybės už šių sprendimų profesinį lygį. Visus tuos metus LBD daug dėmesio skyrė bibliotekininko profesijos prestižo didinimui, profesinių santykių ir bendravimo kultūros gerinimui. Po Vytauto Rimšos draugijai vadovavo prof. Domas Kaunas (1992–1995), Emilija Banionytė (1995–1998), Rima Gražienė (1998–2001), Petras Zurlys (2002–2005, 2008–2010), Vida Garunkštytė (2005–2007). Šiuo metu draugijai vadovauja Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. Tai tikri savo darbo profesionalai, kurių dėka bibliotekos gražėjo ir populiarėjo, jie įdėjo ir deda daug pastangų, kad bibliotekininkai gautų adekvatų išsilavinimui ir profesionalumui atlyginimą. LBD yra Tarptautinės bibliotekininkų asociacijų federacijos (IFLA) narė nuo 1990 metų, aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose renginiuose.

Tauragėje bibliotekininkų draugija įkurta 1993 m. Pirmoji jos vadovė buvo Lauksargių bibliotekos bibliotekininkė Marytė Rutkauskienė, vėliau draugijai vadovavo metodininkė Zita Čepulienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alina Bagdonienė, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė. LBD Tauragės skyrius visuomet aktyviai dalyvavo LBD konferencijose, suvažiavimuose, protesto akcijose, kvalifikacijos kėlimo programose ir kituose renginiuose. 2013 m. Daivos Kiniulienės organizuotame renginyje „Tarmiški pasirokavimai“ šmaikščiai ir išradingai pažymėtas Tauragės LBD 20-metis.

Po įžanginės LBD Tauragės skyriaus pirmininkės B. Lukoševičienės kalbos gausiai susirinkusius LBD narius, kolegas senjorus nuoširdžiai pasveikino LBD Tarybos narys, B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, kurio iniciatyva ši šventė ir buvo organizuota, bei  pakvietė visus plojimais sutikti dviejų aktorių teatrą.

„Susitikimai be grimo“ – taip pavadinta programa, kurioje Doloresa Kazragytė ir Petras Venslovas kuria vaidmenis ne tik iš vaidintų pjesių, bet ir iš gyvenimo prisiminimų.

Pasvališkių šnekta mainėsi su žemaitiška, poeziją keitė humoreskos ir miniatiūros. Du skirtingi tipažai, du skirtingi charakteriai, bet vienas nepakartojamas jausmas – meilė žodžiui ir pagarba žiūrovui liejosi iš puikaus aktorių dueto. Tai buvo nuostabi dovana visiems, buvusiems tą vakarą B. Balrtušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje.

Naujieną parengė Birutė Lukoševičienė ir Meilutė Parnarauskienė