KALĖDINIAI SKAITYMAI TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINĖLIS“ VAIKAMS

2015-12-16
Tarailių progimnazijos savanoriai

Šių metų „Knygų Kalėdų“ tema – „Knygų Kalėdų“ savanoriai.  Todėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka kvietė mėgstančius skaityti žmones tapti savanoriais ir dalyvauti šioje akcijoje.

Į kvietimą skaityti Vaikų globos namų „Šaltinėlis“ vaikams atsiliepė gražus būrelis jaunų žmonių, todėl buvo sudarytos net dvi savanorių grupės. Pirmąjį skaitymų vakarą  vaikai išgirdo ir pamatė Tarailių progimnazijos moksleivių, kurios subūrė lietuvių kalbos mokytoja Rosita Simonavičienė, inscenizuotą pasaką „Grigo ratai“.

Prie jų vėliau prisijungė jauni ir iniciatyvūs žmonės Julija, Laurynas, Neda ir Rita. Jie skaitė Vytauto V. Landsbergio „Angelų pasakų“ istorijas. O B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja Birutė, apsirengusi Batuotu Katinu, supažindino vaikus su lėlių teatru ir knygomis, kurias gali skaityti vaikai.

Antrasis vakaras buvo ne tik skaitymų, bet ir trumpos pažinties su disciplina ir drausme pamokėlė. LDK Kęstučio MPB vadas pulkininkas leitenantas Arūnas Gajauskas ir du jaunesnieji eiliniai papasakojo apie karo tarnybą ir kodėl kiekvienas pilietis turi mokėti ginti savo tėvynę. Na, o jų pasirinkta pasaka – Hanso Kristiano Anderseno „Alavinis kareivėlis“ tarsi pratęsė drąsos ir ištvermės temą.

Antrajame skaitymų vakare dalyvavo savanoriai Jonas ir Dovydas bei Lukrecija. Lietuvių liaudies pasakos, Kosto Kubilinsko „Ledinukas“, V.V. Landsbergio pasaka apie angelus Mykolą ir Gabrielių – visa tai išgirdo globos namų vaikai. Abu vakarus skaitymus pagyvino Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkės projektinei veiklai Viktorijos Globytės parengti judrūs žaidimai su saldžiais prizais.

Nuoširdžiai dėkojame Vaikų globos namų „Šaltinėlis“ vadovams už suteiktą progą pabūti su vaikais ir jiems skaityti. Savanoriai pažadėjo tęsti savo veiklą, todėl tikimasi, kad tokie vakarai vyks ne vien per „Knygų Kalėdas“.

Meilutė Parnarauskienė

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja