KUN. DR. VALDAS AUŠRA PRISTATĖ SAVO EILĖRAŠČIŲ KNYGĄ

2017-02-22
Kun. dr. Valdas Aušra

Antradienį Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje savo poezijos knygą „Kelionė. Žodžiai ir vaizdai“ pristatė Ziono lietuvių liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra.

Anot jo, rašyti  pastūmėjo mamos liga, o poeziją dar labiau pamilo, dalyvaudamas rengiant lietuvių  klasikų poezijos skaitymus Amerikoje. „Esame lietuviai, kur begyventume. Kadangi Čikaga yra didžiausias lietuviškas miestas, nusprendėme, kad reikia kažką daryti. Surengėme Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakarą, į jį susirinko virš 800 žmonių, vėliau buvo renginys, skirtas Donelaičiui. Visa tai mane priartino prie eilių, jų skaitymo, domėjimosi“, – pasakojo Amerikoje gyvenantis kunigas.

Jo paties knygoje gausu ir fotografijų, Valdas Aušra norėjo, kad eilės sietųsi su vaizdais, būtų prasmė. „Nuotraukose vaizduojami žmonės, yra ir šiaip  tiesiog užfiksuotų momentų, jausmų, prasmių. Tai nėra peizažai, greičiau – detalės, šviesos srautas, šešėliai...“

Pirmoji kunigo knyga atspausdinta anglų kalba, tačiau ten išguldyta ne poezija – angliškai atspausdintas V. Aušros mokslinis darbas – disertacija. „Lietuvių kalba yra mano kalba, pamokslą rašau anglų kalba, bet eiles kuriu lietuviškai, galvoju lietuviškai, namuose kalbame lietuviškai. Angliškai poezijos net nebandžiau rašyti. Lietuvių kalba – širdies kalba“, – kalbėjo V. Aušra.

Kunigui ypač patinka J. Marcinkevičiaus, Donelaičio, Violetos Palčinskaitės, Janinos Degutytės, Vytauto Bložės kūryba.  Renginio metu gausiai susirinkę svečiai išgirdo kūrinių iš kunigo poezijos knygos, turėjo galimybę užduoti jam klausimų, padiskutuoti. Svečią su knygos pristatymu pasveikino ir Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ pirmininkas Eugenijus Šaltis: „Gražu, kad pas jus tęsiamos tokios tradicijos, iškart supratau, kad šis žmogus nėra grafomanas. Jo kūryboje neradau jokių susvetimėjimo požymių – eilės asocijuojasi su Lietuva, Margiškių kaimu. Sujaudino, kad knyga dedikuota broliui, jaučiasi savo krašto ilgesys.“ Svečiui jis padovanojo Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ poezijos almanachą  „Dvidešimtmečio kelias“.

Vaiva Keserauskaitė