AUSKIM JUOSTĄ TAUTIŠKUMO

2017-04-05
Šventės dalyviai

2017-ieji - Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metai - mūsų tautos tapatumą stiprinančios vertybės.  Tautinis drabužis - tautos ir valstybės simbolis, piliakalniai –  protėvių palikimas, kraštovaizdžio dalis. 

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Pagramančio filialo vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė parengė šiems metams skirtą projektą „Apjuoskim juosta tautiškumo piliakalnio žemę“.

Įgyvendinant šį projektą, saulėtą balandžio savaitgalį Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre vyko pavasariškas renginys ir reginys su juostų audimo edukacija.

Projekte dalyvauja Pagramančio, Mažonų ir Norkaičių bibliotekos bei Tradicinių amatų ir etnokultūros centras. Projekto tikslas ir uždaviniai: ugdyti kūrybinius ir meninius bendruomenės, jaunimo ir vaikų gebėjimus, puoselėjant senas tradicijas ir pagarbą joms. Surengti keturias tautinių juostų audimo edukacijas Mažonuose ir Pagramantyje. Nuaustomis juostomis šventės metu juosti piliakalnį  ir padovanoti kaip tautinių rūbų elementą.

Audimo edukacijose dalyvauja technologijų mokytojos Jolita Ječienė ir Elvina Nikitinaitė iš  Pagramančio pagrindinės mokyklos bei Skaudvilės gimnazijos, buvusi kultūros darbuotoja Kristina Arbačiauskienė ir audėja Jolanta Geštautienė. 

Šventėje dalyvavo LR Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės Mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Naujokienė ir Tarybos narė Rima Latožienė, Kultūros centro darbuotojai, rajono tautodailininkės. 

Šventę dainomis  papuošė moterų vokalinis ansamblis „Žara“, vadovaujamas Birutės Jasaitienės. Veikė juostelių, juostų, servetėlių, takelių, staltiesių paroda.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybei, B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai,  Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro darbuotojoms, Linai Lasauskaitei, Ilonai Ambrozienei, Gintai Bartkienei, o gaspadinėms Audronei Bajorinienei, Birutei Šimelienei, Stefanijai Šeputienei už kulinarinio paveldo vaišes.

Virgina Bartušienė