KRAŠTIEČIO MONOGRAFIJOS SUTIKTUVĖS

2017-05-09
Monografijos autorius J. Stonys

Gegužės 8 d. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko Justino Stonio monografijos „Materialinės kultūros vertybės ir jo ištakos” pristatymas.

Justinas Stonys gimė 1940 m. Tauragės rajono Kalniškių kaime. 1965 m. baigė Žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakultetą. Ilgus metus dirbo dėstytoju tuometinėje Smalininkų aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje. Buvo įsteigęs visoje Respublikoje ir net už jos ribų garsią Smalininkų dvimetę jaunųjų išradėjų – racionalizatorių mokyklą. 1982 m. išvyko į Vilnių, dirbo žemės ūkio ministerijoje, Elektrotechnikos technikume, o vėliau ir Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Baigęs akademinę veiklą grįžo į Smalininkus, kur 2004 m. savo sodyboje įkūrė senovės technikos muziejų. Gausiose Senovinės technikos muziejaus ekspozicijose rodomi ne tik įvairiausi surinkti senovinės technikos pavyzdžiai: vidaus degimo varikliai, automobiliai, traktoriai, žemės dirbimo padargai, elektros, radijo, kino, fototechnika, bet ir krašto praeities istorinė medžiaga, gausus dvasinio kultūros paveldo rinkinys. Pasak Justino Stonio, šiuo metu muziejuje yra per 23 tūkstančiai eksponatų.

tauragevb.lt informacija