TAUTIŠKA JUOSTA APJUOSĖ PAGRAMANČIO PILIAKALNĮ

2017-07-10
Ilona Ambrozienė

Liepos 6 d. Pagramančio kultūros namuose visuomenei pristatytas projektas „Apjuoskim juosta tautiškumo piliakalnio žemę“, skirtas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams. 

Projekto autorė ir sumanytoja – Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Pagramančio filialo vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė.

Šventėje  pristatytos  audimo edukacijų metu išaustos trispalvės juostos. Juostas audė ir projekte dalyvavo Pagramančio, Mažonų, Norkaičių, Kunigiškių bibliotekininkės Virgina Bartušienė, Ginta Bartkienė, Ilona Ambrozienė,  Jūratė Beržinienė,  Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro vadovė Lina Lasauskaitė, Pagramančio pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja Jolita Ječienė, Skaudvilės gimnazijos technologijų mokytoja Elvina Nikitinaitė,  audėjos mėgėjos Jolanta Geštautienė, Kristina Arbačiauskienė ir Pagramančio regioninio parko lankytojų centro administratorė Rita Krompalcienė.

Renginyje skambėjo sveikinimai Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, eilės ir dainos  Lietuvos žemei ir jos žmonėms.  Artėjant  21 valandai visi su nuaustomis tautinėmis juostomis kopė į piliakalnį ir jį apjuosdami giedojo tautišką giesmę. Jos atlikimui vadovavo Pagramančio kultūros renginių organizatorius Justas Kirstukas.

Šventėje koncertavo Tauragės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Dar pabūkim“ (vad. Arūnas Rakevičius). Veikė nagingų pagramantiškių audimo juostų, juostelių, rankšluosčių, takelių, servetėlių paroda „Pagramančio krašto praeitis audimo raštuose“.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybei, Kultūros centrui, B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai, Mažonų seniūnijai ir Kultūros namams, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrui, Pagramančio regioninio parko direkcijai, bendruomenės centrui „Gramančia“, rajono informaciniams rėmėjams, šeimininkėms Audronei Bajorinienei, Birutei Šimelienei ir Stefanijai Šeputienei už kulinarinio paveldo vaišes, Kultūros namų pagalbininkei Nijolei Jonikienei.

Virgina Bartušienė