DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojų kontaktai

Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Administracija
Meilutė Parnarauskienė Direktorė
8 446 61954
Mob. 8 670 42229
Danutė Tauginaitė Direktorės pavaduotoja
8 446 61954
Mob. 8 670 42226
pavaduotoja​@​tauragevb.lt
Ramūnas Vitkevičius Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Mob. 8 671 42227
ukis​@​tauragevb.lt
Milda Urbonienė Vyr. buhalterė 8 446 64007 buhaltere​@​tauragevb.lt
Žaneta Maziliauskienė Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė

8 446 61954                    

Mob. 8 686 32984

projektai​@​tauragevb.lt
Martynas Senkus Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Mob. 8 601 48973
 it​@​tauragevb.lt
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Sandra Lėkytė  Vedėja
8 446 62025
aptarnavimosk​@​tauragevb.lt
Vaiva Keserauskaitė Vyr. bibliotekininkė
8 446 62025
aptarnavimosk​@​tauragevb.lt
Galina Toliušienė Vyr. bibliotekininkė
8 446 62003
abonementas​@​tauragevb.lt 
Vida Meiland Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 aptarnavimosk​@​tauragevb.lt 
Saulė Ramanauskaitė Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 aptarnavimosk​@​tauragevb.lt
  Vyr. bibliotekininkė
 
aptarnavimosk​@​tauragevb.lt
Natalija Timienė Vyr. bibliotekininkė
8 446 62003
abonementas​@​tauragevb.lt 
Vaikų literatūros skyrius
Alina Bagdonienė Vedėja Mob. 8 648 12431 vaikai​@​tauragevb.lt
Birutė Jogėlienė Vyr. bibliotekininkė Mob. 8 648 12431 vaikai​@​tauragevb.lt
Laima Bajoraitė Vyr. bibliotekininkė Mob. 8 648 12431 vaikai​@​tauragevb.lt 
Informacijos skyrius
Raselė Pocienė  Vedėja
8 446 62003 
Laima Pikčiūnienė Kraštotyros vyr. bibliografė
8 446 62003 
krastotyra​@​tauragevb.lt
Ilona Eičienė Vyr. bibliografė
8 446 62003
infsk​@​tauragevb.lt
  Vyr. bibliografė
8 446 62003
infsk​@​tauragevb.lt
Metodikos skyrius
Danutė Pukelienė Vedėja 
Mob. 8 648 12425
metodinis​@​tauragevb.lt
Greta Dagienė Vyr. bibliotekininkė - LIBIS administratorė
Mob. 8 648 12425

taulibis​@​tauragevb.lt

Jūratė Senkuvienė Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai 
8 446 62025
metodinis​@​tauragevb.lt 
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius 
Daiva Kiniulienė Vedėja 8 446 62025 kompl​@​tauragevb.lt
Ina Steponaitytė Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 kompl​@​tauragevb.lt 
Rita Kasputienė Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 kompl​@​tauragevb.lt 
Jovita Petraitienė Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 kompl​@​tauragevb.lt 
Kristina Turkelytė  Vyr. bibliotekininkė 8 446 62025 kompl​@​tauragevb.lt
Miestų filialai
Daiva Vitkauskaitė Vedėja Augusto Vymerio filialas  8 446 50014
vymeris​@​tauragevb.lt
vymerio​@​gmail.com 
Ina Ivanauskienė Vyr. bibliotekininkė Augusto Vymerio filialas 8 446 50014
vymeris​@​tauragevb.lt
vymerio​@​gmail.com
Modesta Mockienė Vedėja Skaudvilės filialas   Mob. 8 673 65035
skaudvile​@​tauragevb.lt
skaudvile​@​vipt.lt
Žydrė Macienė Vyr. bibliotekininkė Skaudvilės filialas  Mob. 8 673 65035
skaudvile​@​tauragevb.lt
skaudvile​@​vipt.lt 
Kaimų filialai
Regina Vingienė Vyr. bibliotekininkė Adakavo filialas   
adakavas​@​tauragevb.lt
biblioteka.adakavas​@​gmail.com 
Ona Kniurienė Vyr. bibliotekininkė Baltrušaičių filialas  
baltrusaiciai​@​tauragevb.lt
biblioteka.baltrusaiciai​@​gmail.com
Laisvutė Pavalkienė Vyr. bibliotekininkė Batakių filialas Mob. 8 601 48915
Regina Jurgilienė Vyr. bibliotekininkė Dacijonų filialas   
dacijonai​@​tauragevb.lt
dacijonai​@​vipt.lt
Livija Šimkė Vyr. bibliotekininkė Dapkiškių filialas   
dapkiskiai​@​tauragevb.lt
biblioteka.dapkiskiai​@​gmail.com
Jolanta Maiskienė Vyr. bibliotekininkė Dauglaukio filialas  Mob. 8 610 42350 
dauglaukis​@​tauragevb.lt
dauglaukis​@​vipt.lt 
Ramunė Aldona Palekaitė Vyr. bibliotekininkė Eičių filialas   
Dana Liekienė  Vyr. bibliotekininkė Eidintų filialas   
eidintai​@​tauragevb.lt
eidintai​@​vipt.lt 
Danutė Mockienė Vyr. bibliotekininkė Gaurės filialas   
gaure​@​tauragevb.lt
gauresbiblioteka​@​gmail.com 
Ilona Žmuidinavičienė Vyr. bibliotekininkė Kęsčių filialas  
kesciai​@​tauragevb.lt
biblioteka.kesciai​@​gmail.com 
Jūratė Beržinienė Vyr. bibliotekininkė Kunigiškių filialas  
kunigiskiai​@​tauragevb.lt
kunigiskiai​@​vipt.lt 
Eglė Ravickaitė Vyr. bibliotekininkė Lauksargių filialas  8 446 41242
lauksargiai​@​tauragevb.lt
lauksargiai​@​vipt.lt 
Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė Vyr. bibliotekininkė Lomių filialas  Mob. 8 601 48905 
lomiai​@​tauragevb.lt
lomiai​@​vipt.lt 
Ginta Bartkienė Vyr. bibliotekininkė Mažonų filialas Mob. 8 601 48904 
mazonai​@​tauragevb.lt
mazonai​@​vipt.lt 
Ilona Ambrozienė Vyr. bibliotekininkė Norkaičių filialas  
norkaiciai​@​tauragevb.lt
norkaiciai​@​vipt.lt 
Regina Šeštokienė  Vyr. bibliotekininkė Norkiškės filialas   
norkiske​@​tauragevb.lt
biblioteka.norkiske​@​gmail.com 
Virgina Bartušienė Vyr. bibliotekininkė Pagramančio filialas  Mob. 8 658 67968 
pagramantis​@​tauragevb.lt
pagramantis​@​vipt.lt 
Eleonora Pužauskaitė Vyr. bibliotekininkė Pilsūdų filialas   
pilsudai​@​tauragevb.lt
pilsudas​@​vipt.lt 
Giedrė Svarienė Vyr. bibliotekininkė Sartininkų filialas    sartininkai​@​tauragevb.lt; sartininkai​@​vipt.lt 
Augenija Pukelienė Vyr. bibliotekininkė Šakviečio filialas   
sakvietis​@​tauragevb.lt
sakvietis​@​vipt.lt 
Žana Kulvietytė Vyr. bibliotekininkė Taurų filialas   
taurai​@​tauragevb.lt
biblioteka.taurai​@​gmail.com 
Birutė Kasparavičienė Vyr. bibliotekininkė Taurų filialas  
taurai​@​tauragevb.lt
biblioteka.taurai​@​gmail.com
Virginija Lukošienė Vyr. bibliotekininkė Trepų filialas   
trepai​@​tauragevb.lt
trepai​@​tauragevb.lt
Gitana Ežerskienė Vyr. bibliotekininkė Visbarų filialas  
visbarai​@​tauragevb.lt
visbarai​@​vipt.lt
Zita Jakienė Vyr. bibliotekininkė Žygaičių filialas  Mob. 8 673 49196
zygaiciai​@​tauragevb.lt
zygaiciai​@​vipt.lt 
Kiti darbuotojai   
Viktoras Latanovas Vairuotojas    
Viktorija Mikaitienė Valytoja    
Regina Jonikienė Valytoja     
Alius Juodžiukynas Elektros įrenginių priežiūros specialistas    
Petras Stulga Valytojas    
Vidmunda Liekytė Valytoja