Pradžia Pradžia

Pakartotinio leidimo knygos „Šubertinė“ pristatymas

Informacija atnaujinta 2022-03-22 10:22

Pradžia

Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko pakartotinio leidimo knygos „Šubertinė“ pristatymas. Knygą, bendradarbiaudama su Tauragės krašto muziejumi „Santaka“ bei Tremties ir rezistencijos muziejaus muziejininke Aušra Norviliene, sudarė Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotoja Ina Steponaitytė.

Leidinys skirtas partizanams tremtiniams, politiniams kaliniams atminti. Pirmasis knygos leidimo pristatymas įvyko 2011 m. gruodžio mėnesį, taigi iki antrojo prabėgo visas dešimtmetis. Pirmasis leidimas, kaip pasakojo Ina Steponaitytė, buvo nepalyginamai kuklesnis ne tik savo apimtimi, bet ir tiražu. Tuomet buvo atspausdinta tik 150 egzempliorių, jų greitai nebeliko. Praėjusiais metais, gavus finansavimą, atsirado galimybė išleisti papildomą „Šubertinės“ knygos tiražą. Jis papildytas naujais istoriniais faktais, asmenvardžių rodyklėmis, žmonių prisiminimais. Dauguma jų – iš tremtinių, politinių kalinių giminių, draugų pasakojimų, nes išgirsti autentiškas istorijas iš pirmųjų lūpų nebėra galimybės – daugumos, galėjusių jas papasakoti, nebėra tarp mūsų.

Staliaus-baldininko Otto Šuberto trijų aukštų mūrinis gyvenamasis namas buvo pastatytas 1937 m. Tuomet O.Šubertas pastato cokoliniame aukšte ruošėsi įrengti stalių dirbtuves, kituose aukštuose buvo šeimos gyvenamosios patalpos. 1940 m. sovietinė valdžia pastatą nacionalizavo, savininkams teko išsikraustyti. 1941 m. Šubertų šeima repatrijavo į Vokietiją. Okupacinė sovietų valdžia 1940–1941 m. šiame pastate įkūrė NKVD (iš rusų k. – vidaus reikalų liaudies komisariatas) būstinę su kalėjimu-areštine. Iki 1954 m. čia „už kontrrevoliucinius nusikaltimus“ buvo kalinami, tardomi ir kankinami politiniai kaliniai bei pokario partizanai. 1995 m. pastate įsikūrus Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyriui, šio namo rūsyje pradėti kaupti eksponatai. Visuomeninio muziejaus ekspozicija buvo pašventinta 1997 m. birželio 14 d. 2015–2016 metais pastatas buvo renovuotas. Jame su atnaujinta unikalia ekspozicija įsikūrė Tauragės krašto muziejaus padalinys – Tremties ir rezistencijos muziejus.

Antrojo knygos „Šubertinė“ leidimo pristatymą dainomis papuošė Tauragės „Tremtinio“ choras, vadovaujamas Romualdo Eičo, akompaniatorė Nina Zurlienė, taip pat Gražvydas Budreckis, Domantas Burmistrovas. Mintimis apie knygą, jos svarbą pasidalijo Tauragės tremties ir rezistencijos muziejaus vadovas Raimondas Matemaitis, muziejininkė Aušra Norvilienė, knygos sudarytoja, Viešosios bibliotekos darbuotoja Ina Steponaitytė. Po renginio už simbolinį mokestį buvo galima įsigyti naujo leidimo „Šubertinė“ knygą.

Antrąjį knygos „Šubertinė“ tiražo leidimą finansavo Lietuvos kultūros taryba, dalį lėšų skyrė Tauragės rajono savivaldybė.

Į viršų