Pradžia Pradžia

Apie biblioteką

Informacija atnaujinta 2022-08-04 20:46

Pradžia

Biblioteka šiandien ir praeityje

VIZIJA IR MISIJA. Mes dirbame tam, kad įkvėptume, padėtume ir skatintume bendruomenę skaityti, pažinti ir mokytis visą gyvenimą. Esame atvira naujovėms, profesionali, moderni ir draugiška organizacija, kurioje teikiamos informacinės, kultūros, švietimo bei technologinės paslaugos, kurioje kiekvienas gali rasti gerą knygą, ieškoti informacijos elektroniniuose ištekliuose, prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.

Šie metai – bibliotekos 90-ųjų įsteigimo metinių sukaktis: 1931 metais buvo įsteigtas Tauragės centralinio knygyno Tauragės skyrius, kuriam vadovauti paskirta matematikė Larisa Kopaitė. Jau 10 metų, kai bibliotekai  suteiktas poetės, mokslininkės, literatūrologės Birutės Baltrušaitytės vardas. Dešimtąjį kartą vyko poetų ir dainų atlikėjų vakaras „Prie garažų“.

PASLAUGOS. 2021 m. įgyvendinant Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ atnaujinta 16 kaimo filialų VIPT kompiuterinė ir programinė įranga.

2021 m. rajono bibliotekose įvyko 837 (2020 m. – 849) renginiai, juose dalyvavo 8093 (2020 m. – 8841)lankytojai. Viešojoje bibliotekoje įvyko 208 (2020 m. – 204) renginiai, juos stebėjo 3486 (2020 m. – 3790) lankytojų. Pandemijos metu Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius nuotoliniu būdu transliavo 36 (2020 m. – 32) virtualius renginius, kuriuos stebėjo 31452 žiūrovai. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje įvyko 93 renginiai vaikams, kuriuose dalyvavo 1604 ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių vaikai.

Informacinių paslaugų kokybės gerinimas, virtualių paslaugų plėtra, kraštotyros medžiagos prieinamumo ir žinomumo didinimas informacijos vartotojams – modernios bibliotekos funkcijos. Viešosios bibliotekos lankytojams suteikiama prieiga prie 16 prenumeruojamų duomenų bazių (14 EBSCO Publishing, INFOLEX, Naxos Music Library). Bibliotekų paslaugos yra šiuolaikiškos, reikalingos bendruomenei,  padedančios susipažinti su inovacijomis, skatinančios užimtumą, veiklumą, pažangą, suburiančios žmones bendravimui.

TRADICIJOS. Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ bei tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai Tauragėje sulaukia vis daugiau žiūrovų ir tapo tradiciniais. Mūsų biblioteka aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. Nuo 2014 m.  vyksta „Tauragės metų knygos“ rinkimai. Nuo 2018 metų Viešosios bibliotekos bendruomenė renka Metų bibliotekininką bei įvertina kolegas už aktyvias profesines veiklas. Bibliotekose vyksta Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų renginiai. Lankytojai mėgsta literatūrinius vakarus,  knygų pristatymus, susitikimus su iškiliais žmonėmis, sukakčių ir įvykių minėjimus, paskaitas.

PROJEKTAI. 2021 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo septynis projektus: „Laudacija Kopaitei“ (1500 Eur.), Skaitymo virusas plinta (1800 Eur.), „Prie garažų“ (2800 Eur.), „Šubertinė“ (2700 Eur.), ,,Pažangesnė biblioteka“ (2000 Eur.), ,,Kino2bliss“ (1600 Eur.) ir „Lėlių teatrų festivalis „Džiugena“ (1050 Eur.). Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka poezijos ir dainų vakarą „Prie garažų“ organizuoja nuo 2011 metų. Projektas „Laudacija Kopaitei“ buvo skirtas Viešosios bibliotekos 90-mečio jubiliejui. Bibliotekoje įgyvendintas tęstinis projektas „Skaitymo virusas plinta“ leido patenkinti šiuolaikinio bibliotekos lankytojo poreikius bei keitė nusistovėjusį tradicinės bibliotekos požiūrį. Projektas „Pažangesnė biblioteka“ skatino įstaigų bendradarbiavimą ir partnerystę, leido sukurti naują paslaugą bibliotekoje - dailės ir muzikos terapinius užsiėmimus

Sėkmingai vyko „Prisijungusi Lietuva“ mokymai Tauragės krašto gyventojams, vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ esame tarp lyderių Klaipėdos regiono bibliotekų tarpe.