Pradžia Pradžia

Apie biblioteką

Informacija atnaujinta 2023-10-12 11:53

Pradžia

Biblioteka šiandien ir praeityje

VIZIJA IR MISIJA. Mes dirbame tam, kad įkvėptume, padėtume ir skatintume bendruomenę skaityti, pažinti ir mokytis visą gyvenimą. Esame atvira naujovėms, profesionali, moderni ir draugiška organizacija, kurioje teikiamos informacinės, kultūros, švietimo bei technologinės paslaugos, kurioje kiekvienas gali rasti gerą knygą, ieškoti informacijos elektroniniuose ištekliuose, prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.

Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka savo gyvavimą skaičiuoja nuo 1931 metų, kai buvo įsteigtas Valstybinio centralinio knygyno Tauragės skyrius. Jam vadovauti paskirta matematikė Larisa Kopaitė. 2011 m. rugpjūčio 30 d. bibliotekai  suteiktas poetės, mokslininkės, literatūrologės Birutės Baltrušaitytės vardas. Nuo 2011 metų vyksta poetų ir dainų atlikėjų vakaras „Prie garažų“. 2022 m. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Išminties marės“. Nominacija teikiama Klaipėdos regiono bibliotekoms už sėkmingai įgyvendintus strateginius sprendimus, paslaugų prieinamumą ir pritaikomumą taikant modernius darbo metodus.

PASLAUGOS. Nuo 2022 m. atnaujinta jau daugelį metų teikiama tarpbibliotekinio abonemento paslauga – knygų dalinimosi paslauga tarp šalies bibliotekų. Socialinė partnerystė su ugdymo įstaigomis, Visuomenės sveikatos biuru, Kultūros centru, Muziejumi „Santaka“, Trečiojo amžiaus universitetu bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis leido praplėsti lankytojų akiratį.

2022 m. rajono bibliotekose įvyko 1036 (2021 m. – 837) renginiai, juose dalyvavo 17 414 (2021 m. – 8093) lankytojų.

Viešosios bibliotekos vartotojai gali naudotis dviejų knygomatų paslaugomis, kurių vienas stovi prie Viešosios bibliotekos (Respublikos g. 3), kitas – prie Vaikų literatūros skyriaus (Dariaus ir Girėno g. 5). Pastarasis įsigytas partnerių – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos – projekto dėka.

Informacinių paslaugų kokybės gerinimas, virtualių paslaugų plėtra, kraštotyros medžiagos prieinamumo ir žinomumo didinimas informacijos vartotojams – modernios bibliotekos funkcijos. Viešosios bibliotekos lankytojams suteikiama prieiga prie 16 prenumeruojamų duomenų bazių (14 EBSCO Publishing, INFOLEX, Naxos Music Library). Bibliotekų paslaugos yra šiuolaikiškos, reikalingos bendruomenei,  padedančios susipažinti su inovacijomis, skatinančios užimtumą, veiklumą, pažangą, suburiančios žmones bendravimui.

TRADICIJOS. Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ bei tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai Tauragėje sulaukia vis daugiau žiūrovų ir tapo tradiciniais. Mūsų biblioteka aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. Nuo 2014 m.  vyksta „Tauragės metų knygos“ rinkimai. Nuo 2018 metų Viešosios bibliotekos bendruomenė renka Metų bibliotekininką bei įvertina kolegas už aktyvias profesines veiklas. Bibliotekose vyksta „Vasara su knyga“ skaitymai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų renginiai. Lankytojai mėgsta literatūrinius vakarus,  knygų pristatymus, susitikimus su iškiliais žmonėmis, sukakčių ir įvykių minėjimus, paskaitas.

PROJEKTAI. 2022 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo keturis projektus: „Prie garažų“ (2700 Eur.), „Tekstų alėja“ (3900 Eur.), „Skaityk geriausiam draugui“ (2500 Eur.), ,,Kino2bliss“ (1500 Eur.). Minėtiems projektams gautas 7867 Eur. finansavimas iš Tauragės rajono savivaldybės programos „Iniciatyva Tauragei“. Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa finansavo 20 Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ir jos filialų projektų ir jiems įgyvendinti skyrė 12 450 Eur. Jau kelinta vasara, kai Viešoji biblioteka organizuoja vaikų vasaros stovyklas. 2022 m. vasaros stovyklai „Pozityvumo tiltas“ gautas 3000 Eur. finansavimas iš Tauragės rajono savivaldybės Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programos.

Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka 2022 m. vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ tapo nugalėtojais. Tauragės rajono skaitytojai šiemet perskaitė 7821 knygą. Iššūkį įveikė 1320 skaitytojų, pusė jų – vaikai iki 14 metų.