Pradžia Pradžia

Apie biblioteką

Informacija atnaujinta 2021-11-09 14:30

Pradžia

Biblioteka šiandien ir praeityje

VIZIJA IR MISIJA. Mes dirbame tam, kad įkvėptume, padėtume ir skatintume bendruomenę skaityti, pažinti ir mokytis visą gyvenimą. Esame atvira naujovėms, profesionali, moderni ir draugiška organizacija, kurioje teikiamos informacinės, kultūros, švietimo bei technologinės paslaugos, kurioje kiekvienas gali rasti gerą knygą, ieškoti informacijos elektroniniuose ištekliuose, prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.

Šie metai – bibliotekos 90-ųjų įsteigimo metinių sukaktis: 1931 metais buvo įsteigtas Tauragės centralinio knygyno Tauragės skyrius, kuriam vadovauti paskirta matematikė Larisa Kopaitė. Jau 10 metų, kai bibliotekai  suteiktas poetės, mokslininkės, literatūrologės Birutės Baltrušaitytės vardas. Dešimtąjį kartą vyko poetų ir dainų atlikėjų vakaras „Prie garažų“.

PASLAUGOS. 2020 m. rajono bibliotekose lankėsi 22,1 proc. gyventojų (17,3 proc. miesto ir 27,2 proc. kaimo). Bibliotekų paslaugomis naudojosi 45,4 proc. rajone gyvenančių vaikų. Bibliotekose užregistruota 8891 vartotojas, kurių kiekvienas vidutiniškai per metus apsilankė 10,4 karto ir pasinaudojo 16,3  fiz. vnt. dokumentų.

Informacinių paslaugų kokybės gerinimas, virtualių paslaugų plėtra, kraštotyros medžiagos prieinamumo ir žinomumo didinimas informacijos vartotojams – modernios bibliotekos funkcijos. Viešosios bibliotekos lankytojams suteikiama prieiga prie 16 prenumeruojamų duomenų bazių (14 EBSCO Publishing, INFOLEX, Naxos Music Library). Bibliotekų paslaugos yra šiuolaikiškos, reikalingos bendruomenei,  padedančios susipažinti su inovacijomis, skatinančios užimtumą, veiklumą, pažangą, suburiančios žmones bendravimui.

TRADICIJOS. Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ bei tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai Tauragėje sulaukia vis daugiau žiūrovų ir tapo tradiciniais. Mūsų biblioteka aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. Nuo 2014 m.  vyksta „Tauragės metų knygos“ rinkimai. Nuo 2018 metų Viešosios bibliotekos bendruomenė renka Metų bibliotekininką bei įvertina kolegas už aktyvias profesines veiklas. Bibliotekose vyksta Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų renginiai. Lankytojai mėgsta literatūrinius vakarus,  knygų pristatymus, susitikimus su iškiliais žmonėmis, sukakčių ir įvykių minėjimus, paskaitas.

PROJEKTAI. 2020 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo  projektus: „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“, skirtą mokslininkės, poetės B. Baltrušaitytės 80-osioms gimimo metinėms, dainuojamosios poezijos vakarą „Prie garažų“, lėlių teatro festivalį „Džiugena“. Gauti 3910 Eur. Tauragės rajono savivaldybė prisidėjo 1672 Eur. 

Kultūros renginių rėmimo programa finansavo 12 Viešosios bibliotekos projektų (iš viso 4400 Eur). Septyni projektai vyko Viešojoje bibliotekoje, penkis įgyvendino bibliotekos filialai. Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa finansavo vieną projektą (900,00 Eur). Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa finansavo „Pozityvumo tilto“ (1700,00 Eur) projektą.

Sėkmingai vyko „Prisijungusi Lietuva“ mokymai Tauragės krašto gyventojams, vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ esame tarp lyderių Klaipėdos regiono bibliotekų tarpe.