Pradžia Pradžia

Teisinė informacija

Pradžia
Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 61 straipsniais įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų nutarimai ir įsakymai

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016–2022 m. patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Sprendimas „Dėl Birutės Baltrušaitytės vardo suteikimo Tauragės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“

Sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“