Pradžia Pradžia

Suskaitmenintas kultūros paveldas

Informacija atnaujinta 2023-09-28 11:25

Pradžia

Tauragės rajono spauda:              

„Mūsų žinios“ – Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės rajono tarybos dvisavaitinis leidinys, ėjęs 1989–1990 m.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyrius suskaitmenino ir skaityti internete pateikia Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės rajono tarybos dvisavaitinį leidinį, ėjusį 1989–1990 m. Pirmasis numeris buvo išleistas 1989 m. vasario 15 d. Redaktorius – Julius Ragelskis. Redakcinės kolegijos nariai – Vytautas Venckus, Bronislovas Jagminas, Zenona Jurevičiūtė, Birutė Išnarauskienė, Petras Jokubauskas ir Raimundas Merkelis. 1989–1990 m. išėjo 17 šio laikraščio numerių. Redakcijos būstinė buvo Centrinėje bibliotekoje (dabar – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka).

1989 m. vas. 15, Nr. 1

1989 m. kovo 3, Nr. 2

1989 m. kovo 17, Nr. 3

1989 m. kovo 30, Nr. 4

1989 m. bal. 17, Nr. 5

1989 m. geg. 18, Nr. 6

1989 m. birž. 2, Nr. 7

1989 m. birž. 14, Nr. 8

1989 m. liep. 1, Nr. 9

1989 m. rugpj. 18, Nr. 10

1989 m. rugs. 7, Nr. 12

1989 m. spal. 11, Nr. 13

1989 m. lapkr. 1, Nr. 14

1989 m. gruod. 8, Nr. 15

1990 m. saus. 18, Nr. 1 (15)

1990 m. saus. 31, Nr. 2 (16)

1990 m. vas. 15, Nr. 3 (17)

1990 m. kovo 24, Nr. 4 (18)