Pradžia Pradžia

I

Pradžia

Fridrikas Imas (Imma) (gimė 1873 m. Batakių mstl. – mirė 1910 m. Palaidotas Mažintų kapinėse). Evangelikų liuteronų giedojimo mokytojas ir vargonininkas (kantorius), vertė­jas. Jis paruošė ir atspausdino pirmąją lietuvių kalba Šv. Rašto istoriją, įsteigė blaivybės draugijos „Mėlynasis kryžius“ Batakių skyrių.
Liudas Ivanauskas (gimė1960 04 19  Pabambių k.) – vaistininkas, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto Analizinės toksikologinės chemijos katedros vedėjas, profesorius.
Antanas Ivanauskas (gimė 1921 09 20 Mažonų k. – mirė 2004 m. Šilalėje) – katalikų kunigas. Sovietų valdžios nuteistas ir kalintas anglių kasykloje Šiaurėje.
Vaclovas Ivanauskas (slap. Leonas, Vytenis, Gintautas, Otonas) (gimė 1923 11 06 Batakių mstl. – mirė 1951 02 14 (kitur – 10) Čepaičių k.) – vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų (Jūros srities), majoras, pulkininkas. Ap­do­va­no­tas 1 ir 2 rūšies 2 laipsnio kovos kryžiais, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (po mir­ties).