Pradžia Pradžia

V

Pradžia

Jonas Vabalas-Gudaitis (gimė 1881 m. Ožnugarių k. – mirė 1955 m. Vilniuje) – pedagogas, psichologas.
Zigmas Jonas Vaišvila (gimė 1939 m. Kuturių k.) – agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1996), LŽŪU profesorius, Lietuvos žemdirbystės instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis.
Juozas Vaitkus (gimė 1928 m. Jucaičių k. – mirė 2016 m.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras, LVA Garbės profesorius (2002 m.), veterinarijos mokslų kandidatas (1954 m.).
Petras Vaivada (gimė 1906 m. Tauragėje – mirė 1989 m. Vilniuje) – skulptorius, nusipelnęs meno veikėjas (1954), liaudies dailininkas (1956).
Vladas Valentinavičius (gimė 1929 m. Vaidatonių k. – mirė 2019 10 14 Vilniuje) – fizikas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, memuaristas.
Juozapas Varkulevičius (gimė 1788 m. Skaudvilėje – mirė 1838 m. Skaudvilėje) – kunigas, poetas.
Vytautas Venckus (gimė 1930 m. Skaudvilėje – mirė 1995 m. Grigiškėse) – mokytojas, pjesių autorius.
Marija Bernadeta-Venskutė (gimė 1902 m. Batakiuose – mirė 1998 m. JAV) – JAV lietuvių muzikė, kompozitorė, vienuolė.