Pradžia Pradžia

V

Pradžia

Jonas Vabalas-Gudaitis (g. 1881 m. Ožnugarių k. – mirė 1955 m. Vilniuje) – pedagogas, psichologas.
Zigmas Jonas Vaišvila (g. 1939 m. Kuturių k.) – agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1996), LŽŪU profesorius, Lietuvos žemdirbystės instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis.
Juozas Vaitkus (g. 1928 m. Jucaičių k. – mirė 2016 m.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras, LVA Garbės profesorius (2002 m.), veterinarijos mokslų kandidatas (1954 m.).
Petras Vaivada (g. 1906 m. Tauragėje – mirė 1989 m. Vilniuje) – skulptorius, nusipelnęs meno veikėjas (1954), liaudies dailininkas (1956).
Vladas Valentinavičius (g. 1929 m. Vaidatonių k.) – fizikas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, memuaristas.
Juozapas Varkulevičius (g. 1788 m. Skaudvilėje – mirė 1838 m. Skaudvilėje) – kunigas, poetas.
Vytautas Venckus (g. 1930 m. Skaudvilėje – mirė 1995 m. Grigiškėse) – mokytojas, pjesių autorius.
Marija Bernadeta-Venskutė (g. 1902 m. Batakiuose – mirė 1998 m. JAV) – JAV lietuvių muzikė, kompozitorė, vienuolė.