Pradžia Pradžia

Alma Mizgirienė (1931–2014)

Pradžia

Alma Mizgirienė (Valaitytė) gimė 1931 m. gruodžio 30 d Tauragėje. Mokėsi Tauragės I-oje vid. mokykloje, Klaipėdos mokytojų seminarijoje (1949–1951). Dirbdama mokytoja, studijavo istorijos specialybę Klaipėdos mokytojų institute bei Vilniaus pedagoginiame institute. Pedagoginį darbą pradėjo Klaipėdoje, vėliau mokytojavo Rokiškio, Biržų ir Tauragės rajonuose. 1964–1987 m. dėstė istoriją Tauragės politechnikume.

Į kraštotyrinę veiklą A. Mizgirienė įsitraukė 1962 m., Tauragėje įkūrus Lietuvos kraštotyros draugijos skyrių. Vadovavo Tauragės politechnikumo kraštotyros sekcijai. 1974 m. jos iniciatyva viename iš pilies bokštų buvo įkurtas kraštotyros kampelis, kuriam 1984 m. buvo suteiktas visuomeninio muziejaus statutas.

1988–1993 m. dirbdama Tauragės viešojoje bibliotekoje A. Mizgirienė surinko vertingų žinių apie Tauragės krašto šviesuolius, daug dėmesio skyrė rajono švietimo istorijos tyrinėjimui. 1995 m. su bendraminčiais įkūrė Tėviškės pažinimo draugiją „Gimtinė“, kuriai vadovavo iki 2004 m., buvo šios draugijos Žemaitijos krašto koordinatore, vietinėje ir respublikinėje spaudoje publikavo straipsnius krašto istorijos temomis. 2000 m. A. Mizgirienei suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas. Didelę savo surinktos kraštotyrinės kolekcijos dalį ji padovanojo Tauragės B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai.

 Į Amžinybę šviesuolė išėjo 2014 m. lapkričio 10 d.

Literatūra:

Garbės kraštotyrininkė, mokytoja Alma Mizgirienė : bibliografija / Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka. Informacijos skyrius ; [sudarė Birutė Lukoševičienė]. – Tauragė : Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 20, p. : portr.

In memoria Alma Mizgirienė (1931–2014) : [nekrologas] // Tauragės kurjeris.– 2014, lapkr. 11, p. 2. – Portr.

Kaukas, Kostas. Mizgirienė-Valaitytė Alma // Mažosios Lietuvos enciklopedija. – Vilnius : 2000-2009. – p. 135. – Portr.

Nevelkienė, Kristina. A. Mizgirienė: „Paskutinė atkarpa skirta prisiminimams“: [apie 80-ties metų jubiliejų atšventusią kraštotyrininkę, pedagogę, Tauragės garbės pilietę Almą Mizgirienę] // Tauragiškių balsas. – 2012, saus. 3, p. 3.

Šaltis, Eugenijus. Almos Mizgirienės kelias – kraštotyra // Tauragės kurjeris. – 2011, gruod. 30, p. 13-14. – Iliustr.

Į viršų