Pradžia Pradžia

Jonas Viktoras Kalvanas (1914–1995)

Pradžia

Gimė 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežiuose, (Biržų r.). Baigęs Biržų gimnaziją, 1933–1936 m. studijavo teologiją Vytauto Didžiojo ir Rygos universitetuose. 1940 m. ordinuotas kunigu. Nuo 1940 m. buvo Tauragės, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės ir kitų parapijų kunigas, aptarnavo Lietuvos latvių kalba kalbančias evangelikų liuteronų parapijas. Nuo 1941 m. rinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos nariu, nuo 1971 m. – pirmininkas. 1976 m. išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu.

J. V. Kalvano pastangomis 1968 m. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia priimta į Pasaulinę liuteronų federaciją. 1992–1994 m. jis buvo Klaipėdos universiteto Teologijos katedros steigimo iniciatorius, skaitė paskaitas. Vyskupas organizavo Lietuvos liuteronų bažnyčios sinodus, vadovavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios leidybinei veiklai, rūpinosi ryšiais su užsienio ir išeivijos bažnyčiomis, aktyviai prisidėjo plėtojant ekumeninius Lietuvos bažnyčių santykius.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas dalyvavo tautos atgimimo judėjime. Mirė 1995 m. sausio 15 d. Tauragėje.

2013 m. šalia Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios bei Martyno Mažvydo progimnazijos esantis parkas iškilmingai pavadintas Jono Viktoro Kalvano vardu.

Literatūra:

Jokubauskas, Petras. Vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui 100 metų [Vaizdo įrašas] / kino filmo autorius ir režisierius Petras Jokubauskas ; filmo diktorius Viktoras Kovšovas. – [Tauragė] : Kino studija "Laikas", 2014. – 1 DVD

Petkūnas, Darius. Jonas Viktoras Kalvanas – ryškiausia XX a. antrosios pusės Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios asmenybė // Lietuvos evangelikų kelias. – 2014, Nr. 4/ 5, p. 4-5.

Kalvanas Jonas Viktoras (1914 04 24–1995 01 15) ] // Lietuvių dvasininkai kūrėjai. – Vilnius, 2000. – P. 632.

Jonas Viktoras Kalvanas. „Aš myliu savo žemę…“ : [pokalbis su 80 metų jubiliejų švenčiančiu vyskupu J. V. Kalvanu] / Jonas Viktoras Kalvanas. – Iliustr. // Tauragiškių balsas. – 1994, bal. 23, p. 1.

Strikaitienė, Jovita. „Esu kaip ąžuolas drūts…“ : [pasakojimas apie evangelikų liuteronų vyskupą Joną Kalvaną]/ Jovita Strikaitienė. – Iliustr. // Tauragiškių balsas. – 1990, birž. 21.

Vyskupo J. Kalvano kunigystės auksinis jubiliejus. – Iliustr. // Evangelikų bažnyčios kalendorius. – [Vilnius] : Evangelikų-liuteronų konsistorija, 1982-1992. – 1990, P. 91–95.

Vyskupas Jonas Kalvanas. 55 metai dvasinės tarnystės // Tauragės žinios. – 2021, rugp. 6, p. 20–21. – Nuotr.

Į viršų