Pradžia Pradžia

Rene Barščiauskas (1925-2009)

Pradžia

Rene Barščiauskas gimė 1925 metų sausio 2 dieną Skaudvilėje. Vėliau su tėvais persikraustė gyventi į Tauragę, apie kurią ir kurioje sukosi visas jo gyvenimas. Baigė Tauragės mokytojų seminariją, Vilniaus pedagoginį institutą. 1945–1985 m. dirbo matematikos mokytoju Tauragės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla). R.Barščiauskas buvo nuostabus mokytojas ir savo mokinių draugas. Stojant į aukštąją mokyklą, R.Barščiausko parašytas penketas buvo geriausia rekomendacija. Jo auklėtiniai prisimena kartu statytus spektaklius, organizuotus turistinius žygius. Kalbėdamas apie pašaukimą, jis sakė, kad mokytojas turi būti asmenybė, duoti mokiniams daugiau, negu pagal pareigybes priklauso…    

Tauragėje šį tylų, niekad balso nepakėlusį, dorą žmogų pažinojo ne tik kaip garsų matematiką, bet kaip aktyvų pilietį, dalyvavusį kelių Tauragės bendruomenės institucijų veikloje, pirmąjį Vokiečių bičiulių draugijos Tauragėje pirmininką. 1994 m. jam suteiktas Tauragės Garbės piliečio vardas. 2009 m. R.Barščiauskas apdovanotas Tauragės apskrities viršininko Garbės ženklu „Už nuopelnus Tauragės apskričiai“.

Į viršų