Pradžia Pradžia

A

Pradžia

Mari Aldon (Aldona Pauliutė) (gimė 1925 11 17 Tauragėje – mirė 2004 10 31 Las Vegase, JAV) – Holivudo kino filmų aktorė.
Diana Aleknaitė (gimė 1980 03 13 Tauragėje) – keliautoja, kelionių agentūros „You Go Wild adventures“ Jungtinėse Amerikos valstijose viena iš įkūrėjų, žurnalo „You Go Wild“ leidėja. Dirba Pasaulio lietuvių centre Čikagoje, yra Tauragės miesto ambasadorė JAV.
Kęstutis Ambrozaitis (gimė 1959 07 09 Gaurėje) – biomedicinos mokslų daktaras, turizmo bendrovės UAB „Lithuanian Tours“ generalinis direktorius.
Juozas Arbačiauskas (gimė 1924 01 09 Batakiuose – mirė 2016 03 16 Anglijoje) – Anglijos lietuvių poetas.
Albinas Arkauskas (gimė 1957 11 18 Tauragėje) – aktorius, vienas iš „Vilniaus klasikos“ teatro kūrėjų.
Egidijus Arnašius (gimė 1968 04 12 Tauragėje) – kunigas, lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas, kompozitorius, dainų autorius ir atlikėjas.
Jonas Arvasevičius (gimė 1936 12 10 Vėžalaukio k. – mirė 2014 12 07 Vilniuje) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras (1975), docentas (1983), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, laikraščio „Alio reklama“ redaktorius.
Saulius Arvasevičius (gimė 1964 10 04 Tauragėje) – žurnalistas, verslininkas, laikraščio „Alio, reklama“ generalinis direktorius, redaktorius ir leidėjas.
Janina Asadauskienė (gimė 1954 03 20 Tauragėje) – gydytoja, valdininkė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
Vaidotas Ašmonas (gimė 1967 06 09 Tauragėje) – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vadovas, buvęs Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių departamento Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo koordinavimo skyriaus vedėjas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir komercijos atašė diplomatinėje atstovybėje JAV.
Vincas Atkočaitis (gimė 1907 m. Lybiškių k., Tauragės r. (dabartiniame Jurbarko r.)  – mirė 1935 m. Brazilijoje) – poetas, prozininkas,  savo kūrinius skelbęs Brazilijos lietuvių periodikoje.
Juozė Juzefa Augaitytė-Tamašauskienė (gimė 1906 05 01 Kuisių k. – mirė 1996 10 06 JAV) – žymi operos dainininkė (lyrinis sopranas) ir pedagogė.
Elena Augaitytė (gimė 1928 04 22 Kuisių k. – mirė 2021 01 09 Palangoje) – dailininkė, skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narė.