D

Pradžia

Aleksas Dabulskis  (g. 1934  m. Pilsūdo k. – mirė 2020.08.05 Kaune) – poetas satyrikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Kira Daujotaitė (g. 1921 m. Tauragėje – mirė 2013 m. Kaune) – žymi šokėja, choreografė, pedagogė.
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (g. 1939 m. Skaudvilėje – mirė 2015 m. Juodkrantėje) – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Almutas Dravininkas (g. 1939 m. Balčių k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto mokslinis sekretorius, vyresnysis mokslinis bendradarbis, „Žemės ūkio enciklopedijos” mokslinės redakcinės tarybos narys.
Juozas Dryja–Visockis (g. 1848 m. Batakiuose – mirė 1916 m.  Rusijoje) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius.
Artūras Dubickas (g. 1964 m. Tauragėje) – habilituotas fizinių matematikos mokslų daktaras, profesorius, Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Zelma Mėta Dumašiūtė (g. 1924 m. Stragutės k. – mirė 2002 m.) – kalbininkė, filologijos mokslų daktarė (1961 m.).