Pradžia Pradžia

D

Pradžia

Aleksas Dabulskis  (gimė 1934 04 10 Pilsūdų k. – mirė 2020 08 05 Kaune) – žurnalistas, redaktorius, poetas satyrikas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Remigijus Daujotis (gimė 1960 07 25 Skaudvilėje) – karo aviacijos inžinierius, pulkininkas, Lietuvos kariuomenės Skrydžių saugos departamento direktorius.
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (gimė 1939 08 20 Skaudvilėje – mirė 2015 05 22 Juodkrantėje) – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Balys Davidavičius (kitur – Dovidavičius) (gimė 1935 02 13 Skaudvilėje – mirė 2003 m. Prienuose) – politinis kalinys ir tremtinys. Kūrė eilėraščius, humoreskas, rašė atsiminimus.
Almutas Dravininkas (gimė 1939 09 29 Balčių k.) – aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto mokslinis sekretorius, vyresnysis mokslinis bendradarbis, „Žemės ūkio enciklopedijos” mokslinės redakcinės tarybos narys.
Juozas Dryja-Visockis (gimė 1848 07 21 Batakiuose – mirė 1916 02 25  Rusijoje) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius.
Artūras Dubickas (gimė 1964 11 27 Tauragėje) – habilituotas fizinių matematikos mokslų daktaras, profesorius, Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Zelma Mėta Dumašiūtė (gimė 1924 05 11 Stragutės k. – mirė 2002 m.) – kalbininkė, filologijos mokslų daktarė (1961 m.).
Jonas Dumašius ( gimė 1960 03 10 Tauragėje) – inžinierius hidrotechnikas, Lietuvos ir Klaipėdos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Statybos bendrovių „Hidrostatyba“ valdybos pirmininkas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas.