G

Pradžia

Albinas Gailius (g. 1940 m. Užvėjų k.) – technikos mokslų daktaras (1968), VGTU Statybinių medžiagų  katedros profesorius (2003), Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Medžiagotyros  mokslininkų sąjungos narys, Europos Komisijos ekspertas.
Juozas Gaižauskas (g. 1968 m. Tauragėje) – aktorius, TV laidų ir renginių vedėjas.
Antanina Gargasaitė-Jarienė-Repšienė (g. 1915 m. Paegluonio k.) – JAV lietuvių visuomenės veikėja, pedagogė.
Liudas Gargasas (g. 1944 m. Butenių k.) – biomedicinos mokslų daktaras (1981), KMU Kardiologijos instituto kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijos vedėjas, Tarptautinės elektrokardiologų draugijos, tarptautinės biomedicininės inžinerijos draugijos narys.
Petras Gargasas (g. 1911 m. Paegluonio k. – mirė 1966 m. Vilniuje) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras (1966 m.), LSSR nusipelnęs ekonomistas (1965 m.).
Stasys Gedvilas (g. 1913 m. Vaidatonių k. – mirė 1987 m. Kaune) – dainininkas.
Genutė Gedvilienė (g. 1959 m. Tauragėje) – socialinių mokslų daktarė (edukologija) (2000), VDU Socialinių mokslų fakulteto prodekanė, Edukologijos katedros profesorė.
Jonas Genys (g. 1945 m. Skiržemės k. – mirė 2013 m. Šiauliuose) – fizinių mokslų daktaras (matematika) (2005), ŠU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos katedros vedėjas, docentas.
Algirdas Genutis (g. 1950 m. Ridikiškės k.) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto Inovacijų ir informacinio aprūpinimo skyriaus vedėjas, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Agroenergetikos katedros docentas (einantis pareigas).
Rima Girniuvienė (Girnius) (g. 1958 m. Tauragėje) – sociologė, JAV lietuvių bendruomenės Bostono apylinkės pirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės narė, ansamblio „Jaunos širdys“ vadovė.
Vytautas Greičius (g. 1949 m. Sodalės k.) – teisėjas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (iki 2009 m.).
Regina Vidutė Gudauskaitė (g. 1941 m. Tauragėje) - chemijos inžinerijos mokslų daktarė.
Leonas Gudelis (g. 1925 m. Tauragėje – mirė 2000 m. Vokietijoje ) – gydytojas, Tauragės bičiulių draugijos Vokietijoje įkūrėjas, Tauragės Garbės pilietis.