J

Pradžia

Aleksandras Jacikevičius (g. 1922 m. Barsukynės k. – mirė 1999 m. Klaipėdoje) – psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, psichologijos mokslų daktaras (1970 m.) 2009 m. KU Pedagogikos fakultete atidaryta prof. A. Jacikevičiaus vardo auditorija.
Balys Jacikevičius-Varūnas (g. 1911 m. Skaudvilėje – mirė 1982 m. JAV) – žymus JAV lietuvių knygų ir natų leidėjas.
Alvidas Jancevičius (g. 1953 m. Vėžalaukio k.) – žurnalistas, režisierius, cirko istorijos metraštininkas, iliuzionistas.
Ramutis Jancevičius (g. 1959 m. Butkelių k.) – teisininkas, prokuroras, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (1997–2016).
Albinas Januška (g. 1960 m. Sarapiniškių k.) – politikas, diplomatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.
Birutė Jasaitienė (Užgirytė) (g. 1930 m. Tauragėje – mirė 2003 m. JAV) – žymi JAV lietuvių visuomenės veikėja, filantropė.
Antanas Jasaitis (g. 1936 m. Kuisių k. – mirė 1999 m. Vilniuje) – biochemikas, bioenergetikas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (1993), Lietuvos MA narys korespondentas.
Juozas Jasaitis (g. 1930 m. Kuisių k. – mirė 2010 m.) – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras (filologija) (1969), Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Gintarė Jautakaitė (g. 1958 m. Tauragėje) – dainininkė, kompozitorė ir poetė.
Salvinija Jautakaitė-Hargreaves (g. 1962 m. Tauragėje) – choro dirigentė ir pedagogė.
Nijolė Jautakienė (g. 1935 m. Gaurėje) – žymi kultūros veikėja, muzikos mokytoja ir chorvedė.
Ona Jautakienė-Umantaitė (Jautakė) (g. 1957 m. Batakių k.) – poetė, prozininkė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, žurnalistų sąjungos narė.
Regina Jokubauskaitė (g. 1949 m. Skaudvilėje) – televizijos ir radijo diktorė, filmų garsintoja.
Petras Jonikas (g. 1906 m. Antringių k. – mirė 1996 m. JAV) – žymus JAV lietuvių kalbininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas ir puoselėtojas, filologijos mokslų daktaras.
Raimondas Jonikas (g. 1936 m. Taurų k. – mirė 2012 m.) – Lietuvos nusipelnęs treneris, kūno kultūros ir sporto žymūnas.
Romana Jonušienė ( g. 1931 m. Tauragėje) – „Bočių“ bendrijos etnokultūros klubo „Kraitė“ vadovė, Tėviškės pažinimo draugijos Dzūkijos skyriaus atstovė.
Jonas Jurkus (g. 1954 m. Staiginės k. ) – inžinierius mechanikas, 2000-2004 m. kadencijos Seimo narys, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.).
Stanislovas Juščius (g. 1931 m. Laužininkų k.) – choro dirigentas, pedagogas, Klaipėdos muzikos centro mišraus choro „Alna“ meno vadovas ir dirigentas.
Vytautas Juščius (g.1952 m.  Lauksargių k.) –  ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius (2007).