M

Pradžia
Algimantas Macijauskas (g. 1958 m. Tauragėje) – tautodailininkas, audėjas. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.
Audronė Macijauskienė (g. 1961 m. Tarailių k.) – tautodailininkė, audėja. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.
Povilas Marengolcas (g. 1927 m. Adakave – mirė 2005 m. Šiauliuose) – architektas.
Hamletas Vladislavas Markšaitis (g. 1937 m. Tauragėje) – matematikas, fizinių mokslų daktaras (1999).
Jonas Martinavičius (g. 1949 m. Papušynės k.) – socialinių mokslų (ekonomika) daktaras (1983), docentas, VU Ekonomikos fakulteto bakalauro studijų reikalų prodekanas.
Pranas Martinkus (g. 1926 m. Dvarviečių k. – mirė 2007 m.) – žurnalistas, pedagogas.
Aušra Martišiūtė-Linartienė (g. 1967 m. Batakių k.) – literatūrologė, Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, lietuvių dramos istorikė ir tyrinėtoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams.
Juozas Mažeika (g. 1907 m. Pagramantyje – mirė 1976 m. Vilniuje) – operos dainininkas.
Eltonas Meleckis (g. 1962 m. Tauragėje) – pulkininkas leitenantas, generolo J. Žemaičio Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vilniaus S. Dariaus ir S. Girėno eskadrilės vadas, lėktuvų sporto meistras.
Nijolė Michelkevičienė-Samoškaitė (g. 1930 m. Tauragėje – mirė 2014.12.21 Kaune) – gydytoja, žurnalistė, kraštotyrininkė, meno saviveiklininkė. Kauno gėlininkų draugijos valdybos, gėlininkų draugijos, Lietuvos gėlių selekcijos draugijos, Kauno bitininkų draugijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų triušininkų draugijos narė.
Regimantas Midvikis (g. 1947 m.  Eidintų k. – mirė 2015.06.13 Tauragėje) – dailininkas, skulptorius.
Audrius Miečius (g. 1964 m. Tauragėje) – majoras, Lietuvos kariuomenės Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Parašiutinio rengimo centro viršininkas, Tarptautinės kariuomenių sporto tarybos ekspertas, parašiutų sporto teisėjas.
Juozas Mieliulis (g. 1919 m. Batakiuose – mirė 2009 m. JAV) – tapytojas, filosofas, dailės pedagogas.
Liudas Mikalauskas (g. 1985 m. spalio 11 d. Tauragėje) – Lietuvos dainininkas (bosas), dėstytojas, LNOBT solistas nuo 2016 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.
Vaidas Mikalauskas (g. 1967 m. Tauragėje) – UAB „Nemuno deltos projektai“ projektų vadovas, UAB „NDP Klaipėda“, UAB „Archklubas“ direktorius, Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos architektų rūmų nuolatinis narys.
Valdas Mikalauskas (g. 1977 m. Lomių k.) – istorikas, teisininkas, VU Orientalistikos centro arabų kalbos dėstytojas (iki 2003 m.), dirba Europos Bendrijų Teisingumo Teisme.
Jurgis Mikelaitis (George Mikell) (g. 1929 m. Bildenių k.) – Anglijos ir Australijos kino aktorius.
Aldona Virginija Mikšytė-Kunčienė (g. 1936 m. Tauragėje) – dainininkė.
Liudvikas Milašius (g. 1948 m. Tauragėje – habilituotas technikos mokslų daktaras (1993), docentas, Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose (Lenkija).
Viktoras Miltakis (g. 1938 m. Tauragėje) – buvęs ilgametis Lietuvos monetų kalyklos generalinis direktorius.
Vladas Minius (g. 1924 m. Tauragėje) – gydytojas ftiziatras ir pulmonologas, biomedicinos mokslų daktaras, rašytojas, vertėjas medicininių knygų autorius.
Aldona Misevičiūtė (g. 1926 m. Tauragėje – mirė 2013 m. Kaune) – agronomė, selekcininkė, biomedicinos mokslų daktarė (agrarinių m.), žemės ūkio mokslų kandidatė (1952 m.), LSSR nusipelniusi agronomė (1972 m.), Lietuvos mokslų premijos laureatė (1998 m.).
Algimantas Mituzas (g. 1937 m. Taurų k.) – inžinierius chemikas, habilituotas technologijos (cheminė inžinerija) mokslų daktaras (1999), KTU Silikatų technologijos katedros profesorius, AB „Akmenės cementas” filialo vadovas.
Juozas Mockaitis (g. 1907 m. Mažonų k. – mirė 1995 m. JAV) – JAV lietuvių agronomas, agronomijos mokslų daktaras, Mičigano universiteto profesorius.
Juozas Mockaitis (g. 1936 m. Traklaukio k.) – agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų kandidatas (1968 m.), LSSR nusipelnęs agronomas (1982 m.).
Vincas Mockus (g. 1898 m. Globių k. – mirė 1981 m.) –  matematikas.
Zigmas Montvila (g. 1946 m. Užvėjų k. – mirė 2011 m.) – gydytojas echoskopuotojas, vienas iš ultragarsinės diagnostikos Lietuvoje pradininkų, šaškių sporto veteranas.
Zigmantas Motiekaitis (g. 1936 m. Dacijonų k.) – kūno kultūros ir sporto darbuotojas, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ direktorius, buvęs Lietuvos sporto komiteto vadovas,  sklandymo (1964 m.) ir lėktuvų sporto (1969 m.) SSRS sporto meistras, LSSR nusipelnęs treneris (1972).
Antanas Mozeris (g. 1927 m. Mozeriškės k.) – memuaristas.