Pradžia Pradžia

P

Pradžia

Kazys Paulauskas (gimė 1934 01 07 Tauragėje – mirė 2013 06 02 Panevėžyje) – rašytojas fantastas, pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Remigija Paulikaitė (gimė 1974 m. Pagramančio mstl.) – žurnalistė, knygų redaktorė.
Vygandas Kazimieras Paulikas (gimė 1940 m. Šaukėnų k.) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1993), profesorius, Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas, Mykolo Romerio universiteto Garbės profesorius.
Albertas Paulikaitis (gimė 1920 06 01 Tauragėje –  mirė 1994 08 01 Čikagoje, JAV) – smuikininkas ir chorvedys. Baigęs Tauragės Mokytojų seminariją. JAV subūrė lietuvių chorus, organizavo koncertus, dalyvavo įvairiuose tautiniuose renginiuose, televizijos programose ir festivaliuose.
Vygandas Kazimieras Paulikas (gimė 1940 04 03 Šaukėnų k.) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1993), profesorius, buvęs Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas. 2012 m.  prof. habil. dr. V. K. Paulikui suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.
Ervinas Peteraitis (gimė 1939 10 12 Šaltaičių k.) aktorius, ilgametis Lietuvos televizijos darbuotojas, Vokiečių bendrijos pirmininkas.
Jonas Petrauskas (gimė 1949 m. Žygaičių k.) – Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorius, vadybos ekspertas, II kvalifikacinės kategorijos profesinių mokyklų vadovas.
Lina Petrošienė (Laurinavičiūtė) (gimė 1967 10 24 Kunigiškių k.) –  etnologė, etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro direktorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja.
Darius Petrošius (gimė 1975 07 02 Milgaudžių k.)  –  teisininkas, socialinių mokslų teisės krypties daktaras, socialdemokratas, LR Seimo narys (2012–2016 m. kadencija), verslininkas.
Mordechajus Pogramanskis (Mordechai Pogramansky) (gimė 1940 m. Tauragėje – mirė 1949 m. Šveicarijoje) – Lietuvos ir Prancūzijos rabinas, Toros ir Talmudo mokytojas.
Arvydas Pocius (gimė 1958 05 30 Žygaičiuose) –  teisininkas, advokatas, buvęs Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Generalinis direktorius.
Vlada Prosčiūnaitė (Prosčevičiūtė)-Brazaitienė-Leeming (gimė 1917 12 25 Tauragėje – mirė 2007 m. JAV) – išeivijos poetė, dramaturgė, literatūros kritikė.
Algimantas Pukelis (gimė 1948 01 09 Tauragėje) – Neringos savivaldybės administracijos paminklotvarkininkas, A. Pukelio individualios įmonės „Altana“ savininkas ir vadovas. 
Petras Pukelis (gimė 1932 04 24 Rekstukų k. – mirė 2013 m. Vilniuje) – inžinierius statybininkas, technikos mokslų daktaras (1993), VGTU Statybos fakulteto Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros docentas.
Nerija Putinaitė (gimė 1971 05 19 Tauragėje) – filosofė, kultūros istorikė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė.