Pradžia Pradžia

R

Pradžia

Saul Pinchas Rabbinowicz (gimė 1845 04 08 Tauragėje – mirė 1910 m. Vokietijoje) – hebrajų mokytojas, rašytojas, vertėjas, sionistas.
Polius A. Raslavičius (gimė 1937 m. Tauragėje) – JAV lietuvių gydytojas, Lietuvių Fondo Raslavičių šeimos vardinio fondo įkūrėjas.
Algirdas Ražauskas (gimė 1952 03 22 Būtenių k. – mirė 2008 m. Pakruojyje) – agronomas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas.
Antanas Vytautas Remeikis (gimė 1929 m. Vėžalaukio k,) – veterinaras, helmintologas, biologijos mokslų daktaras.
Zita Rimkuvienė-Šeputytė (gimė 1955 10 21 Gurklių k.) – choreografė, Tarptautinės meno organizacijos IOV prie UNESCO narė, Lietuvos choreografų sąjungos narė, Lietuvos kultūros žymūnė, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių baletmeisterė, Panevėžio šokių kolektyvų meno vadovė.
Liucija Rukšnaitytė-Ramanauskienė (gimė 1954 12 13 Tauragėje) – aktorė (Kauno valstybinis dramos teatras).