Pradžia Pradžia

Antaninos Aldonos Auksorienės poezijos knygos pristatymas

Informacija atnaujinta 2022-12-15 11:17

Pradžia

Vakar Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ poetės Antaninos Aldonos Auksorienės eilėraščių knyga „Gyvenimas tarsi upės bangavimas“.

Kaip knygos pratarmėje rašo Tauragės literatų klubo „Žingsnai“ narė, poetė Iveta Skurvydienė, šioje eilėraščių rinktinėje daug eilių, atskleidžiančių poetės jausmus Lietuvai, jos kalbai ir žmonėms, atvirai ieškančių atsakymų į dvasinių apmąstymų tyloje ir realios būties triukšme užgimusius klausimus.

Klaipėdos rajone, jau nebeegzistuojančiame Žalakiškių kaime, užaugusios ir Endriejave vidurinę mokyklą baigusios, vėliau daugybę mokslų (buhalterijos, topografijos, veterinarijos, ir zooinžinerijos) krimtusios poetės trapi ir krištolas lyrika, nugludinta turtingos gyvenimo patirties, žemaitiškai lakoniška ir jausminga, kviečia įsiklausyti į dainingą lietuviško žodžio skambesį. Eilėraščių knygą surinko ir maketavo Danutė Laugalienė, iliustracijas knygai nupiešė Rokas Laugalys.

Vakaro metu skaitytos eilės iš Antaninos Aldonos Auksorienės naujausios eilėraščių knygos, vakarą papuošė ir Sauliaus Bernoto klarneto garsai. Autorės pasveikinti atvyko artimieji, bičiuliai, Literatų klubo „Žingsniai“ nariai. Knygos pristatymą moderavo Eugenijus Šaltis.

Į viršų