Pradžia Pradžia

Jau pasirodė knygos „Šubertinė“ antrasis leidimas

Informacija atnaujinta 2021-12-26 18:17

Pradžia

Pagaliau mūsų rankose – pakartotinai išleistas leidinys su papildoma, atnaujinta informacija apie unikalų pastatą – tauragiškių vadinamą „Šubertine“.

Šią knygą, bendradarbiaujant su Tauragės krašto muziejumi „Santaka“ bei Tremties ir rezistencijos muziejaus muziejininke Aušra Norviliene, sudarė Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotoja Ina Steponaitytė. Leidinio išleidimą  rėmė Tauragės rajono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

Staliaus-baldininko Otto Šuberto trijų aukštų mūrinis gyvenamasis namas buvo pastatytas 1937 m. Tuomet O. Šubertas pastato cokoliniame aukšte ruošėsi įrengti stalių dirbtuves, kituose aukštuose buvo šeimos gyvenamosios patalpos. 1940 m. sovietinė valdžia pastatą nacionalizavo, savininkams teko išsikraustyti. 1941 m. Šubertų šeima repatrijavo į Vokietiją. Okupacinė sovietų valdžia 1940–1941 m. šiame pastate įkūrė NKVD (išvertus iš rusų k. – vidaus reikalų liaudies komisariatas) būstinę su kalėjimu-areštine. Iki 1954 m. čia „už kontrrevoliucinius nusikaltimus“ buvo kalinami, tardomi bei kankinami politiniai kaliniai ir pokario partizanai. 1995 m. pastate įsikūrus Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyriui, šio namo rūsyje pradėti kaupti eksponatai. Visuomeninio muziejaus ekspozicija buvo pašventinta 1997 m. birželio 14 d. 2015–2016 metais pastatas buvo renovuotas. Jame su atnaujinta, unikalia ekspozicija įsikūrė Tauragės krašto muziejaus padalinys – Tremties ir rezistencijos muziejus.

Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos iniciatyva 2011 m. buvo išleista knyga – „Šubertinė“, kurios pagrindą sudarė muziejaus (Tauragės NKVD būstinės) istorija ir Tauragės krašto Laisvės kovotojų prisiminimai. Glaustai pateikti partizaninės kovos, ypač Kęstučio apygardos, istoriniai faktai, kas ypač buvo ir tebėra aktualu jaunajai tauragiškių kartai susipažįstant su krašto istorija. Nuo pirmojo leidimo praėjo beveik dešimtmetis – per šį laiką įvyko nemažai pokyčių, sukaupta informacijos, kuria papildytas antrasis knygos leidimas – tai ir istoriniai faktai, ir išsamesni nukentėjusiųjų prisiminimai, asmenvardžių rodyklės).

Į viršų